Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2019

ianuarie 10, 2021

Hotărâri 2019

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
125 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2019-2020;
28 ianuarie
225 ianuarie
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni”
28 ianuarie
325 ianuarie
privind aprobarea proiectului „Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;
28 ianuarie
425 ianuarie
privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect;
28 ianuarie
525 ianuarie
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în orașul Murgeni - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
28 ianuarie
625 ianuarie
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
28 ianuarie
725 ianuarie
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” ;
28 ianuarie
825 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng - Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L=6,630 km, județul Vaslui” ;
28 ianuarie
925 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui”;
28 ianuarie
1025 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui”;
28 ianuarie
1125 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui”;
28 ianuarie
1225 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.188/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț - Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan -Pungești - Siliștea -Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), județul Vaslui" ;
28 ianuarie
1325 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico¬economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian-Tăcuta -Focșasca - lim. jud Iași, km 5+499-13+635, județul Vaslui";
28 ianuarie
1425 ianuarie
privind declararea de interes public județean a unui imobil – apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
28 ianuarie
1525 ianuarie
privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui ;
28 ianuarie
1625 ianuarie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunei Costești în domeniul public al județului Vaslui;
28 ianuarie
1725 ianuarie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al orașului Negrești în domeniul public al județului Vaslui;
28 ianuarie
1825 ianuarie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
28 ianuarie
1925 ianuarie
privind aprobarea “Planului de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022”;
28 ianuarie
2025 ianuarie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017;
28 ianuarie
2125 ianuarie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.);
28 ianuarie
2225 ianuarie
privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu pentru Compartimentul de CT din cadrul laboratorului de radiologie și imagistică medicală al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
28 ianuarie
2325 ianuarie
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
28 ianuarie
2425 ianuarie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
28 ianuarie
2525 ianuarie
privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN
28 ianuarie
2625 ianuarie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2018, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2019;
28 ianuarie
2725 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H : DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui"
28 ianuarie
2825 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 191/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum judetean DJ 248 A: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), județul Vaslui”
28 ianuarie
2925 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58 + 750, comuna Todirești, județul Vaslui”
28 ianuarie
3025 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L = 7,650 km, județul Vaslui”
28 ianuarie
3125 ianuarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245 A), L=19,110 km, județul Vaslui”
28 ianuarie
3228 februarie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018-31.12.2018;
1 martie
3328 februarie
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația “Bună Ziua, Copii din România”;
1 martie
3428 februarie
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad către Asociația de Servicii Sociale Sat Măscurei, comuna Pogana, județul Vaslui;
1 martie
3528 februarie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;
1 martie
3628 februarie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție “Pod pe DJ 245E, km 2+705”;
1 martie
3728 februarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr. 67/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție >;
1 martie
3828 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 110/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească) – Ferești – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+311 – 5+834 (4,523 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
1 martie
3928 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești – km 0 + 000 – 2 + 500 (L=2,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
1 martie
4028 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A (Idrici de Sus), km. 8 + 680 – 12 + 180, (3,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
1 martie
4128 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura - DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+413-25+500, km 25+500-27+079 (L=21,316 km)”, cu modificările ulterioare;
1 martie
4228 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2019;
1 martie
4328 februarie
privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2019;
1 martie
4428 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2019;
1 martie
4528 februarie
privind aprobarea contribuției Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2019;
1 martie
4628 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;
1 martie
4728 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
1 martie
4828 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești), km. 11+035 - 14+635 (L=3,600 km), județul Vaslui", cu modificările ulterioare
1 martie
4928 februarie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Școala Profesională Specială > Huși, județul Vaslui”cu modificările ulterioare
1 martie
5028 februarie
privind darea în folosință gratuită către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui a unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Bârlad, strada Republicii nr. 235
1 martie
5128 februarie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
1 martie
5225 martie
privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022.
26 martie
5329 martie
privind aprobarea taxelor pentru vizitare, precum și a altor taxe și tarife percepute de către unitățile muzeale de sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui;
02 aprilie
5429 martie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243) - Crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați”;
02 aprilie
5529 martie
privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”;
02 aprilie
5629 martie
privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Pod pe DJ 245E, km. 2+705”;/2006 privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr.8 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
02 aprilie
5729 martie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2012, cu modificările și completările ulterioare;
02 aprilie
5829 martie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 169
02 aprilie
5929 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
02 aprilie
6029 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
02 aprilie
6129 martie
privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
02 aprilie
6229 martie
privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan Cel Mare” Vaslui;
02 aprilie
6329 martie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
02 aprilie
6429 martie
pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
02 aprilie
6529 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr, 15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții '‘Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Județean Multifuncțional”, cu modificările ulterioare ;
02 aprilie
6623 aprilie
pentru aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui;
25 aprilie
6723 aprilie
privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019;
25 aprilie
6823 aprilie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018;
25 aprilie
6923 aprilie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;
25 aprilie
7023 aprilie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022;
25 aprilie
7123 aprilie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019;
25 aprilie
7223 aprilie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019;
25 aprilie
7323 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;
25 aprilie
7423 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021;
25 aprilie
7523 aprilie
privind propunerea de declasificare a unor documente clasificate secret de stat, nivel “secret” și “strict secret”, emise de fostul Consiliu Popular al județului Vaslui;
25 aprilie
7623 aprilie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (Faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a - II-a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;
25 aprilie
7723 aprilie
privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al Județului Vaslui a unor imobile aflate în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora;
25 aprilie
7823 aprilie
privind darea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui a unor spații din incinta imobilului situat în municipiul Huși, strada Huși-Albița nr.12;
25 aprilie
7923 aprilie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.91/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Sală de sport școlară” din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”;
25 aprilie
8023 aprilie
privind aprobarea finanțării proiectului “Reparație capitală a Secției maternitate a Spitalului raional Anenii Noi” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
25 aprilie
8123 aprilie
privind aprobarea proiectului “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, Cod SMIS 128038 și a cheltuielilor legate de proiect;
25 aprilie
8223 aprilie
privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;
25 aprilie
8323 aprilie
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;
25 aprilie
8423 aprilie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
25 aprilie
8523 aprilie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui
25 aprilie
8614 mai
privind aprobarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
15 mai
8714 mai
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 13377/18.09.2018 încheiat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”.
15 mai
8830 mai
privind aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea blocului locativ al taberei de odihnă pentru copii “Izvoraș” din sat Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)” propus de Raionul Cimișlia din Republica Moldova;
31 mai
8930 mai
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01 ianuarie – 31 martie;
31 mai
9030 mai
privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Huși, Comunei Dimitrie Cantemir, Comunei Pădureni și Comunei Hoceni pentru integrarea acestora în structura județeană de gestionare a deșeurilor S.I.M.D.S. Vaslui;
31 mai
9130 mai
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: DJ243 (Mărășești) - Voinești, km 0 + 000 – 5 + 102 (L=5,102 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
31 mai
9230 mai
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4 + 600 - 9 + 100, (4,500 km), județul Vaslui”, cu modificările ulterioare;
31 mai
9330 mai
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24A (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești), km 1 + 600 – 3 + 000, km 4 + 000 – 4 + 200 (L=1,600 km) județul Vaslui”, cu modificările și completările ulterioare;
31 mai
9430 mai
privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Înlocuire rețele termice exterioare la Centrul școlar de educație incluzivă C. Pufan, municipiul Vaslui”;
31 mai
9530 mai
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
31 mai
9630 mai
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
31 mai
9730 mai
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243A: Pogana (DJ 243)-crângu Nou - Ciocani - Ivești - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limită județ Galați ” .
31 mai
9830 mai
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean de Urgentă Vaslui.
31 mai
9930 mai
privind repartizarea unei sume din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019, către Comunele Dragomirești și Boțești.
31 mai
10020 iunie
pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr.6314/2014, încheiat între Județul Vaslui și Municipiul Vaslui pentru realizarea în comun de investiții, reparații, reabilitări la imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Județean de Urgență Vaslui
21 iunie
10120 iunie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019;
21 iunie
10220 iunie
privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;
21 iunie
10320 iunie
privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019 ;
21 iunie
10420 iunie
privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui;
21 iunie
10520 iunie
pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
21 iunie
10620 iunie
privind aprobarea alipirii a trei imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui ;
21 iunie
10720 iunie
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2014 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Județean Vaslui;
21 iunie
10820 iunie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.189/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H: DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui", cu modificările ulterioare;
21 iunie
10920 iunie
pentru prelungirea valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;
21 iunie
11020 iunie
privind schimbarea denumirii Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad în Complexul de Servicii Comunitare "Neculai Roșca Codreanu" Bârlad;
21 iunie
11120 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
21 iunie
11220 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
21 iunie
11320 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeul ”Vasile Pârvan” Bârlad;
21 iunie
11420 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
21 iunie
11520 iunie
pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.
21 iunie
11620 iunie
pentru completarea Hotărârii nr. 72/2019 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2018-2019
21 iunie
11720 iunie
pentru aprobarea încheierii actului adițional nr.2 la Acordul de parteneriat nr. 13377/18.09.2018 încheiat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"
21 iunie
11820 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
21 iunie
11920 iunie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui
21 iunie
12018 iulie
privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui;
22 iulie
12118 iulie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui;
22 iulie
12218 iulie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.144/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) – Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat;
22 iulie
12318 iulie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.82/2019 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2019;
22 iulie
12418 iulie
pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.83/2019 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit de interes general pentru anul 2019;
22 iulie
12518 iulie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.191/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ˮReabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A: Limită județ Iași - Siliștea – Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda – DJ 207 E ( Oșești), județul Vasluiˮ, cu modificările ulterioare;
22 iulie
12618 iulie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ˮReabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Bălțătești – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245 A), L=19,110 km, județul Vasluiˮ, cu modificările ulterioare;
22 iulie
12718 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
22 iulie
12818 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
22 iulie
12918 iulie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
22 iulie
13018 iulie
privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
22 iulie
13118 iulie
privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019;
22 iulie
13218 iulie
privind aprobarea proiectului „Centrul de criză pentru persoane cu dizabilități Bălești" și a cheltuielilor legate de proiect;
22 iulie
13318 iulie
privind aprobarea proiectului „Zorleni - comunitate fără bariere" și a cheltuielilor legate de proiect;
22 iulie
13418 iulie
hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Banca" și a cheltuielilor legate de proiect;
22 iulie
13518 iulie
privind aprobarea proiectului „Hoceni - comunitate fără bariere„ și a cheltuielilor legate de proiect.
22 iulie
13618 iulie
privind aprobarea proiectului „Comunități participative pentru tinerii cu dizabilități" și a cheltuielilor legate de proiect;
22 iulie
13714 august
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019
19 august
13814 august
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
19 august
13914 august
privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activitâților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01 ianuarie-30 iunie
19 august
14014 august
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Vaslui și ale comisiilor de specialitate ale acestuia
19 august
14114 august
pentru prelungirea valabilitâții Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019
19 august
14214 august
privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depâșirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean
19 august
14314 august
pentru modificarea și completarea Hotârârii Consiliului Județean Vaslui nr.139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni (DN 24A)-Sârâțeni - Mâlușteni -DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), județul Vaslui“, cu modificârile și completârile ulterioare
19 august
14414 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
19 august
14514 august
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
19 august
14614 august
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare lntercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
19 august
14714 august
pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului pentru școli al României, în perioada 2019-2022
19 august
14804 septembrie
privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2019
05 septembrie
14904 septembrie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ”Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”
05 septembrie
15004 septembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”;
05 septembrie
15104 septembrie
privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
05 septembrie
15204 septembrie
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." - S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui"
05 septembrie
15304 septembrie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în funcția de secretar executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Vaslui
05 septembrie
15420 septembrie
privind aprobarea finanțării proiectului ”Reconstrucția capitală a acoperișului blocului 3C (chirurgie) la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni”
23 septembrie
15520 septembrie
pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții “Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene” – DJ 242F și DJ 244J, cu modificările ulterioare
23 septembrie
15620 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 22/27.02.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”
23 septembrie
15720 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
23 septembrie
15820 septembrie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui
23 septembrie
15920 septembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională “Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidență a Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare
23 septembrie
16020 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești
23 septembrie
16120 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
23 septembrie
16220 septembrie
privind retragerea Județului Vaslui din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui
23 septembrie
16320 septembrie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
23 septembrie
16420 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2019
23 septembrie
16520 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
23 septembrie
16620 septembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
23 septembrie
16720 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui
23 septembrie
16817 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2019
21 octombrie
16917 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
21 octombrie
17017 octombrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023
21 octombrie
17117 octombrie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020
21 octombrie
17217 octombrie
privind aprobarea trecerii unor spații din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație publică
21 octombrie
17317 octombrie
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Vaslui
21 octombrie
17417 octombrie
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 188/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț - Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan - Pungești - Siliștea - Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km 64+500- 77+500 (13,000 km), județul Vaslui", cu modificările ulterioare
21 octombrie
17517 octombrie
pentru modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca - lim. Județ lași, km 5+499-13+635, județul Vaslui", cu modificările ulterioare
21 octombrie
17617 octombrie
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico­ economici aferenți obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui", cu modificările ulterioare
21 octombrie
17717 octombrie
privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16.452/19.12.2017
21 octombrie
17817 octombrie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
21 octombrie
17917 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
21 octombrie
18017 octombrie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
21 octombrie
18117 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională „Administrație" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
21 octombrie
18217 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
21 octombrie
18317 octombrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
21 octombrie
18417 octombrie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01 ianuarie - 30 septembrie
21 octombrie
18530 octombrie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2019
01 noiembrie
18630 octombrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
01 noiembrie
18730 octombrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
01 noiembrie
18830 octombrie
privind preluarea în administrare de către Consiliul Județean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Huși
01 noiembrie
18930 octombrie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0 + 000 – 7 + 693 (L= 7,693 km), Județul Vaslui”
01 noiembrie
19030 octombrie
pentru pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) actualizați ai obiectivului de investiție " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159 : limită județul Neamț - Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan - Pungești- Siliștea - Armășoaia - Bleșca (DN 2F), km 64 + 500 - 77 + 500 (13,000 km), județul Vaslui "
01 noiembrie
19115 noiembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
18 noiembrie
19215 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” Anexa 1
18 noiembrie
19315 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect
18 noiembrie
19415 noiembrie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0 + 000 – 7 + 693 (L= 7,693 km), Județul Vaslui”
18 noiembrie
19515 noiembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2019
18 noiembrie
19627 noiembrie
privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare
29 noiembrie
19727 noiembrie
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea scoaterii din funcțiune, casării sau demolării
29 noiembrie
19827 noiembrie
modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
19927 noiembrie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „ Clădire Administrativă Poligon - Delea ”
29 noiembrie
20027 noiembrie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”
29 noiembrie
20127 noiembrie
privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale
29 noiembrie
20227 noiembrie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
29 noiembrie
20327 noiembrie
pentru modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
29 noiembrie
20427 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui
29 noiembrie
20527 noiembrie
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2019
29 noiembrie
20627 noiembrie
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019
29 noiembrie
20727 noiembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2020
29 noiembrie
20827 noiembrie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al comunelor Roșiești și Viișoara în domeniul public al județului Vaslui
29 noiembrie
20927 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2019
29 noiembrie
21027 noiembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activitătilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
29 noiembrie
21110 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale prețurilor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2020
13 decembrie
21210 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru perioada.11.2018 – octombrie
13 decembrie
21310 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru anul 2020
13 decembrie
21410 decembrie
pentru aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui, valabil până la data de 30.06.2023
13 decembrie
21510 decembrie
privind aprobarea taxelor pentru eliberarea 2019/prelungirea / înlocuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean
13 decembrie
21610 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Clădire Administrativă Poligon - Delea” Anexa nr.1 la Hotarâreanr. 216/10 decembrie
13 decembrie
21710 decembrie
privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017
13 decembrie
21810 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
13 decembrie
21910 decembrie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși, jud. Vaslui"
13 decembrie
22010 decembrie
privind acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui
13 decembrie
22110 decembrie
pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243C: DJ243 (Mărășești)­ Voinești, km 0+000-5+430 (L=5,430km), județul Vaslui"
13 decembrie
22210 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2019
13 decembrie
22310 decembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019
13 decembrie
22410 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2019
13 decembrie
22510 decembrie
privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 176/2018 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean
13 decembrie
22619 decembrie
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 229/ 2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”
20 decembrie
22719 decembrie
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
20 decembrie
22819 decembrie
pentru modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
20 decembrie
22919 decembrie
privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție la Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
20 decembrie
23019 decembrie
privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție la Secția Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
20 decembrie
23119 decembrie
privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție la Secția Pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
20 decembrie
2321912.2019
privind validarea rezultatului concursului/examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție la Secția Boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
20 decembrie
23319 decembrie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului "Pe urmele lui Ștefan cel Mare"
20 decembrie
23419 decembrie
privind preluarea în administrare de către Consiliul Județean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul privat al Comunei Muntenii de Jos
20 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.