Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2018

ianuarie 10, 2021

Hotărâri 2018

Nr. hotărâriiData adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
118 ianuarie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V. I. Popa” Bârlad;
22 ianuarie
218 ianuarie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
22 ianuarie
318 ianuarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2018-2019;
22 ianuarie
418 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
22 ianuarie
518 ianuarie
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
22 ianuarie
618 ianuarie
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova;
22 ianuarie
718 ianuarie
privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
22 ianuarie
818 ianuarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Județean de Urgenta Vaslui
22 ianuarie
931 ianuarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;
01 februarie
1031 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
01 februarie
1131 ianuarie
pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;
01 februarie
1227 februarie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021
01 martie
1327 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017;
01 martie
1427 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;
01 martie
1527 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018;
01 martie
1627 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;
01 martie
1727 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;
01 martie
1827 februarie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.12.2017;
01 martie
1927 februarie
privind aprobarea dezmembrării imobilului “Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
01 martie
2027 februarie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2014 privind cofinanțarea proiectului “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014 -2020”;
01 martie
2127 februarie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
01 martie
2227 februarie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”;
01 martie
2327 februarie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși”;
01 martie
2427 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională “Sfânta Ecaterina” Huși”;
Anexe la 24/2018 (720 MB)
01 martie
2527 februarie
privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2018;
01 martie
2627 februarie
privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
01 martie
2727 februarie
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
01 martie
2827 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
01 martie
2927 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
01 martie
3027 februarie
pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.
01 martie
3127 februarie
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul
01 martie
3227 februarie
privind aprobarea contribuției Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul
01 martie
3327 februarie
privind aprobarea contribuției Județului Vaslui - Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași
01 martie
3427 februarie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „CLĂDIRE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI REZONANŢĂ MAGNETICĂ ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI RMN ŞI COMPUTER TOMOGRAF"
01 martie
3527 februarie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „CLĂDIRE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI REZONANŢĂ MAGNETICĂ ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI RMN SI COMPUTER TOMOGRAF"
01 martie
3627 februarie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea nr. 188/2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 2016-2020
01 martie
3727 februarie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 175/2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Vaslui
01 martie
3829 martie
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Țîru Ilie;
02 aprilie
3929 martie
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pricop Ghiorghe;
02 aprilie
4029 martie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
02 aprilie
4129 martie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
02 aprilie
4229 martie
privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;
02 aprilie
4329 martie
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”;
ANEXA Nr. 1 (662 MB)
02 aprilie
4429 martie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
02 aprilie
4529 martie
privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
02 aprilie
4629 martie
privind aprobarea cumpărării a trei imobile – apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
02 aprilie
4729 martie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
02 aprilie
4829 martie
privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 042 Vaslui - Negrești - Şofronești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
02 aprilie
4929 martie
privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
02 aprilie
5029 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
02 aprilie
5129 martie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
02 aprilie
5229 martie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
02 aprilie
5329 martie
pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV;
02 aprilie
5429 martie
proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural județean multifuncțional", cu modificările ulterioare;
02 aprilie
5529 martie
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Fălciu, Județul Vaslui;
02 aprilie
5629 martie
pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
02 aprilie
5729 martie
pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Vaslui, cu modificarile ulterioare
02 aprilie
5829 martie
privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;
02 aprilie
5917 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului “Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Oltenești, Județul Vaslui;
ANEXA 1 (53 MB)
19 aprilie
6017 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului “Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui;
ANEXA 1 (609 MB)
19 aprilie
6126 aprilie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sîrbu Florin;
27 aprilie
6226 aprilie
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Cloșcă Ionel;
27 aprilie
6326 aprilie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
27 aprilie
6426 aprilie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 – 31.03.2018;
27 aprilie
6526 aprilie
pentru modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.115/2007 privind transmiterea imobilului – teren și clădiri, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului Județean Vaslui în administrarea Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești, cu modificările și completările ulterioare;
27 aprilie
6626 aprilie
privind darea în administrare către Muzeul “Vasile Pîrvan” Bîrlad a imobilului Casa Sturza Bîrlad, aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
27 aprilie
6726 aprilie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție
ANEXA (208 MB) ;
27 aprilie
6826 aprilie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
27 aprilie
6926 aprilie
privind reluarea activității domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
27 aprilie
7026 aprilie
privind încetarea promovării temporare a domnului Buruiană Ioan în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
27 aprilie
7126 aprilie
privind înființarea Locuinței protejate în comuna Deleni, sat Deleni, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
27 aprilie
7226 aprilie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
27 aprilie
7326 aprilie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Municipiului Huși în domeniul public al Județului Vaslui
27 aprilie
7416 mai
privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare; ;
17 mai
7516 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
17 mai
7616 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;
17 mai
7716 mai
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui” ;
ANEXA (171 MB)
17 mai
7816 mai
privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
17 mai
7916 mai
privind aprobarea proiectului „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
17 mai
8016 mai
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 26/2018 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018
17 mai
8116 mai
pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
17 mai
8216 mai
privind aprobarea finanțării proiectului ”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
17 mai
8316 mai
privind aprobarea finanțării proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir» propus de Raionul Cantemir din Republica Moldova;
17 mai
8416 mai
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad;
17 mai
8516 mai
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație și Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui.
17 mai
8616 mai
privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 25 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului „Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, aflat în domeniul public al județului Vaslui
17 mai
8716 mai
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A
17 mai
8816 mai
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pe anul
17 mai
8916 mai
pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului pentru școli al României, în anul școlar 2018-2019
17 mai
9004 iunie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
05 iunie
9104 iunie
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire sală de sport școlară, municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social;
05 iunie
9204 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
05 iunie
9304 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.
05 iunie
9429 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
04 iulie
9529 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
04 iulie
9629 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan” Bârlad
04 iulie
9729 iunie
privind desființarea liniei de gardă de la Cabinetul de medicină dentară de urgență din cadrul UPU – SMURD a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
04 iulie
9829 iunie
privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, actualizată
04 iulie
9929 iunie
pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare.
04 iulie
10029 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018
04 iulie
10129 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.
04 iulie
10229 iunie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui
04 iulie
10329 iunie
pentru modificarea anexelor nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.45/privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui.
04 iulie
10429 iunie
privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru derularea acțiunilor prevăzute în cadrul proiectului “Centrul de Informare EUROPE DIRECT VASLUI
04 iulie
10529 iunie
privind propunerea de numire a candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
04 iulie
10629 iunie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 26/2018 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, cu modificările ulterioare
04 iulie
10729 iunie
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018, cu modificările ulterioare
04 iulie
10829 iunie
pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
20 iulie
10919 iulie
privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public - privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” și a cheltuielilor legate de proiect;
20 iulie
11019 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
20 iulie
11119 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
20 iulie
11219 iulie
pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
20 iulie
11319 iulie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
20 iulie
11419 iulie
privind aprobarea finanțării proiectului „Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „La Dumbravă” propus de Raionul Soroca din Republica Moldova;
20 iulie
11519 iulie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.7/2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
20 iulie
11619 iulie
privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a unor lucrări de interes local în Județul Vaslui, pe raza municipiului Bârlad;
20 iulie
11719 iulie
privind încetarea de drept a promovării temporare și delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;
20 iulie
11819 iulie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean „Stefan cel Mare” Vaslui.
20 iulie
11908 august
pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3(trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului ″Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități″, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilitățiˮ, Comuna Oltenești, Județul Vaslui;
ANEXA Nr. 1 (62,7 MB)
09 august
12008 august
pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui;
ANEXA Nr. 1 (87 MB)
09 august
12108 august
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ˮServicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilitățiˮ, Cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;
09 august
12208 august
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul ″Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități″, Cod SMIS 121847, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități;
09 august
12330 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
03 septembrie
12430 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
03 septembrie
12530 august
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 - 30.06.2018;
03 septembrie
12630 august
privind retragerea dreptului de administrare al unor consilii locale asupra unor segmente de drumuri județene;
03 septembrie
12730 august
privind declararea de interes public județean a unor bunuri realizate/achiziționate în cadrul proiectului: “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;
03 septembrie
12830 august
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
03 septembrie
12930 august
privind trecerea din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unor construcții, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;
03 septembrie
13030 august
pentru aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui, 16452/19.12.2017;
03 septembrie
13130 august
privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 109 Huși – Pădureni – Ivănești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
03 septembrie
13230 august
privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și dotare a Muzeului Vasile Pârvan – Casa Sturdza Bîrlad”; ANEXA 1(531 MB)
03 septembrie
13330 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești;
03 septembrie
13430 august
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
03 septembrie
13530 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
03 septembrie
13630 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui;
03 septembrie
13730 august
privind aprobarea reorganizării Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;
03 septembrie
13830 august
privind aprobarea reorganizării Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de violență asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic, etc.) și violență în familie și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia;
03 septembrie
13930 august
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
03 septembrie
14030 august
privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A.
03 septembrie
14114 septembrie
privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect;
17 septembrie
14214 septembrie
privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
17 septembrie
14314 septembrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
17 septembrie
14414 septembrie
privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat;
17 septembrie
14514 septembrie
privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;
17 septembrie
14614 septembrie
privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;
17 septembrie
14714 septembrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”;
17 septembrie
14814 septembrie
privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, în trei loturi, imobil aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade”Vaslui.
17 septembrie
14927 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
01 octombrie
15027 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
01 octombrie
15127 septembrie
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță”;
01 octombrie
15227 septembrie
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
01 octombrie
15327 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
01 octombrie
15427 septembrie
privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
01 octombrie
15527 septembrie
privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
01 octombrie
15627 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A;
01 octombrie
15727 septembrie
privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;
01 octombrie
15827 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
01 octombrie
15927 septembrie
privind aprobarea dezmembrării terenului care aparține domeniului public al Județului Vaslui, cu numărul cadastral 81374
01 octombrie
16019 octombrie
privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022
22 octombrie
16119 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”;
22 octombrie
16219 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești), km 1+600 - 3+000, km 4+000 - 4+200 (1,600 km), județul Vaslui”
22 octombrie
16319 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”.
01 octombrie
16419 octombrie
pentru completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
22 octombrie
16531 octombrie
privind pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 13/27.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017
01 noiembrie
16631 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
01 noiembrie
16731 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
01 noiembrie
16831 octombrie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018;
01 noiembrie
16931 octombrie
privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor;
01 noiembrie
17031 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
01 noiembrie
17131 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
01 noiembrie
17231 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
01 noiembrie
17331 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
01 noiembrie
17431 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui;
01 noiembrie
17531 octombrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
01 noiembrie
17631 octombrie
privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean;
01 noiembrie
17731 octombrie
privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect.
01 noiembrie
17831 octombrie
privind aprobarea alipirii a două imobile ce aparțin domeniului public al Județului Vaslui
01 noiembrie
17931 octombrie
privind aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județuiui Vaslui nr. 16452/19.12.2017
01 noiembrie
18031 octombrie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
01 noiembrie
18115 noiembrie
privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022;
20 noiembrie
18215 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
20 noiembrie
18315 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
20 noiembrie
18415 noiembrie
privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina”, Huși” și a cheltuielilor legate de proiect;
20 noiembrie
18529 noiembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
04 decembrie
18629 noiembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;
04 decembrie
18729 noiembrie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui și către Centrul Militar Județean Vaslui;
04 decembrie
18829 noiembrie
privind aprobarea dezmembrării imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 70, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
04 decembrie
18929 noiembrie
privind aprobarea preluării în folosință gratuită a 4 autofreze de zăpadă, aflate în proprietatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;
04 decembrie
19029 noiembrie
pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
04 decembrie
19129 noiembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: Stație de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja”;
04 decembrie
19229 noiembrie
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiție: ,,Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga’’;
04 decembrie
19329 noiembrie
privind aprobarea proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
04 decembrie
19429 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
04 decembrie
19529 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;
04 decembrie
19629 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;
04 decembrie
19729 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 Bârlad;
04 decembrie
19829 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 1 Vaslui;
04 decembrie
19929 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr. 2 Vaslui;
04 decembrie
20029 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
04 decembrie
20129 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși;
04 decembrie
20229 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Huși;
04 decembrie
20329 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăiești-Vutcani;
04 decembrie
20429 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
04 decembrie
20529 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui;
04 decembrie
20629 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
04 decembrie
20729 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență Bârlad;
04 decembrie
20829 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Ingrijire și Asistență Bogești;
04 decembrie
20929 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Resurse;
04 decembrie
21029 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Tip Respiro Ghermănești;
04 decembrie
21129 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Rânzești;
04 decembrie
21229 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Râșești;
04 decembrie
21329 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Giurcani;
04 decembrie
21429 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu;
04 decembrie
21529 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
04 decembrie
21629 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Găgești;
04 decembrie
21729 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Vulturești;
04 decembrie
21829 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;
04 decembrie
21929 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistenta Medico-Sociala Băcești;
04 decembrie
22029 noiembrie
privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
04 decembrie
22129 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui;
04 decembrie
22229 noiembrie
privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
04 decembrie
22329 noiembrie
privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr.1844/89/2018 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui;
04 decembrie
22411 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractual de arendă pentru anul fiscal 2019;
13 decembrie
22511 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de Asistență Medico-Socială Băcești și Codăești, pe anul 2019;
13 decembrie
22611 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru anul 2019;
13 decembrie
22711 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2017 - octombrie 2018;
13 decembrie
22811 decembrie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
13 decembrie
22911 decembrie
privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru “Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”;
13 decembrie
23011 decembrie
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga”;
13 decembrie
23111 decembrie
privind aprobarea proiectului " TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor ", Cod SMIS 127169 și a cheltuielilor legate de proiect;
13 decembrie
23211 decembrie
privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului Județean Vaslui, începând cu anul fiscal 2019;
13 decembrie
23311 decembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor suplimentare aflate la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din cota de 17,25 % din impozitul pe venit, pe anul 2018.
13 decembrie
23411 decembrie
privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță"
13 decembrie
23511 decembrie
privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Vaslui a unui bun aflat în proprietatea publică a Comunei Tutova pentru integrarea acestuia în structura județeană de gestionare a deseurilor - S.I.M.D.S. Vaslui
13 decembrie
23611 decembrie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările și completările ulterioare
13 decembrie
23711 decembrie
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019
13 decembrie
23811 decembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018
13 decembrie
23911 decembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul
13 decembrie
24011 decembrie
privind rectificarea a XII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018
13 decembrie
24113 decembrie
privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2018;
17 decembrie
24213 decembrie
privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 035 VASLUI-PUŞCAŞI cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
17 decembrie
24313 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare;
17 decembrie
24413 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare;
17 decembrie
24513 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare.
17 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.