Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2016

ianuarie 11, 2021

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
114 ianuarie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
19 ianuarie
214 ianuarie
privind acoperirea definitivă pentru anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui;
19 ianuarie
314 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;
19 ianuarie
414 ianuarie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019;
19 ianuarie
514 ianuarie
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.105/ 2007 privind însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui ;
19 ianuarie
614 ianuarie
privind preluarea în administrare de către Consiliul Judeţean Vaslui a unui imobil aflat în domeniul public al Municipiului Vaslui;
19 ianuarie
714 ianuarie
privind declararea de interes public judeţean a unui imobil – apartament şi darea în administrare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
19 ianuarie
814 ianuarie
privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.216/ 2015 privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în formă actualizată pentru perioada 2014-2020, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.169/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
19 ianuarie
914 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
19 ianuarie
1014 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;
19 ianuarie
1114 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad;
19 ianuarie
1214 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;
19 ianuarie
1314 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad;
19 ianuarie
1414 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;
19 ianuarie
1514 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Rânzeşti;
19 ianuarie
1614 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Bârlad;
19 ianuarie
1714 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Locuinţei Protejate Vulturesti;
19 ianuarie
1814 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
19 ianuarie
1914 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Vaslui;
19 ianuarie
2014 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Barlad;
19 ianuarie
2114 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
19 ianuarie
2214 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti.
19 ianuarie
2314 ianuarie
privind stabilirea consumului de carburanţi pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru institutiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui
19 ianuarie
2414 ianuarie
privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor, ce revin postului de director executiv al Camerei Agricole judeţene Vaslui, domnului GHINEŢ AUREL
19 ianuarie
2514 ianuarie
privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
19 ianuarie
2612 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.3/ 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017-2019;
17 februarie
2712 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015;
17 februarie
2812 februarie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015-31.12.2015;
17 februarie
2912 februarie
privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016;
17 februarie
3012 februarie
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
17 februarie
3112 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016;
17 februarie
3212 februarie
privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2016;
17 februarie
3312 februarie
privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2016;
17 februarie
3412 februarie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului “Şcoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi 83 instituţii şcolare selectate în cadrul proiectului;
17 februarie
3512 februarie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;
17 februarie
3612 februarie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui;
17 februarie
3712 februarie
privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii din cadrul Centrului de Plasament “Elena Farago” Bârlad către Asociaţia de Servicii Speciale cu sediul în sat Măscureni, comuna Pogana, judeţul Vaslui;
17 februarie
3812 februarie
privind darea în administrare a unui imobil aflat în proprietatea publică a Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui către Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui;
17 februarie
3912 februarie
privind modificarea şi completarea componenţei Comisiei paritare care formulează propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene, în baza rezultatelor atribuirii electronice;
17 februarie
4012 februarie
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2016-2017;
17 februarie
4112 februarie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
17 februarie
4212 februarie
privind înfiinţarea unei linii de gardă pentru Serviciul Judeţean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
17 februarie
4312 februarie
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
17 februarie
4412 februarie
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
17 februarie
4512 februarie
privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în litigiul ce face obiectul dosarului civil nr.2573/89/2015 aflat pe rolul Tribunalul Vaslui;
17 februarie
4612 februarie
privind validarea domnului MIRICA IONEL, şef al Inspectoratului de Poliţie judeţean Vaslui, ca membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
17 februarie
4712 februarie
privind promovarea temporară a domnului GHINEŢ AUREL în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
17 februarie
4812 februarie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/ 2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă" Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare
17 februarie
4912 februarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
17 februarie
5012 februarie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia pentru organizarea referendumului având ca obiect demiterea primarului comunei Pungeşti, judeţul Vaslui.
17 februarie
5112 februarie
privind completarea Hotărârii nr.231/ 2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vaslui în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
17 februarie
5217 martie
privind rectificarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2016
21 martie
5317 martie
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
21 martie
5417 martie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;
21 martie
5517 martie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;
21 martie
5617 martie
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului “Sala de sport” aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui;
21 martie
5717 martie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 284: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079 (L = 21,279 km) ”;
21 martie
5817 martie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 15/2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Judeţean Multifuncţional" ( Proiectare de arhitectură, acustică, rezistenţă şi instalaţii şi proiectare mecanică de scenă )
21 martie
5917 martie
privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Vaslui;
21 martie
6017 martie
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui către Asociaţia Serviciilor Sociale, sat Trohan, comuna Gîrceni, judeţul Vaslui;
21 martie
6117 martie
privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1727/ 2010, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti – judeţul Vaslui (APC Vaslui) şi operatorul regional Societatea Comercială AQUAVAS S.A. Vaslui;
21 martie
6217 martie
privind solicitarea transmiterii unor imobile compuse din construcţii şi terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternităţii nr.1 şi Călugăreni nr.4, actualmente nr.104 A, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi în folosinţa Camerei Agricole a judeţului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Vaslui;
21 martie
6317 martie
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.002 Huşi - Fălciu;
21 martie
6417 martie
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 009 Tomeşti - Puieşti;
21 martie
6517 martie
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
21 martie
6617 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
21 martie
6717 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
21 martie
6817 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
21 martie
6917 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui.
21 martie
7017 martie
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia
21 martie
7117 martie
privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016
21 martie
7217 martie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.4 / 2015 privind aprobarea proiectului„ Şcoala te face OM!” şi a cheltuielilor legate de proiect
21 martie
7317 martie
privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 10650/ 14.11.2014, pentru realizarea proiectului „Şcoala te face OM!”
21 martie
7411 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
12 aprilie
7511 aprilie
privind rectificarea a II -a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
12 aprilie
7611 aprilie
privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUȘILOR;
12 aprilie
7711 aprilie
privind aprobarea cumpărării a cinci imobile- apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
12 aprilie
7811 aprilie
privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 9/ 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitări a 14 drumuri judeţene” judeţul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
13 aprilie
7911 aprilie
privind modificarea anexelor nr. 1, nr. 5 şi nr. 6 la Hotarârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 86/ 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a şase obiective de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene;
13 aprilie
8011 aprilie
privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.29/ 2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene”-DJ 242 F și DJ 244 J, cu modificările ulterioare;
13 aprilie
8111 aprilie
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;
13 aprilie
8211 aprilie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/ 2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” al Judeţului Vaslui în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
13 aprilie
8311 aprilie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” SMIS 4413, către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti;
13 aprilie
8411 aprilie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centru de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” SMIS 14113, către Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
13 aprilie
8511 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
13 aprilie
8611 aprilie
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.
13 aprilie
8711 aprilie
modificarea anexei nr.1 la 34/ 12 februarie 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a bunurilor mobile aflate în patrimoniul privat al Judeţului Vaslui, achiziţionate în cadrul proiectului “Şcoala te face OM!” PEC063, către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi 83 instituţii şcolare selectate în cadrul proiectului;
13 aprilie
8820 mai
privind acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare a bugetului local al județului, în anul curent;
25 mai
8920 mai
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 27/ 2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015
25 mai
9020 mai
privind rectificarea a III - a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
25 mai
9120 mai
privind rectificarea a III - a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016;
25 mai
9220 mai
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2016;
25 mai
9320 mai
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-31.03.2016;
25 mai
9420 mai
privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui;
25 mai
9520 mai
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui;
25 mai
9620 mai
privind darea în folosință gratuită a două spații din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociația ChildsLife Internațional Association;
25 mai
9720 mai
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.13/2014 privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, cu modificările ulterioare;
25 mai
9820 mai
privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele 076 Bârlad - Cetățuia și 079 Bârlad - Dragomirești cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
25 mai
9920 mai
privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 033 Vaslui - Florești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
25 mai
10020 mai
privind declararea de interes public județean a obiectivului de investiție „Instalație de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui ;
25 mai
10120 mai
privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Est și Județul Vaslui;
25 mai
10220 mai
privind declararea de interes public județean a unui imobil și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
25 mai
10320 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
25 mai
10420 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Locuinței Protejate Găgești;
25 mai
10520 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Rânzești;
25 mai
10620 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
25 mai
10720 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăești-Vutcani;
25 mai
10820 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși;
25 mai
10920 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
25 mai
11020 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui;
25 mai
11120 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
25 mai
11220 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;
25 mai
11320 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
25 mai
11420 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitate Râșești;
25 mai
11520 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Plasament „Elena Farago” Bârlad;
25 mai
11620 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad;
25 mai
11720 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de tip respiro Ghermănești;
25 mai
11820 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
25 mai
11920 mai
privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui.
25 mai
12020 mai
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
25 mai
12120 mai
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
25 mai
12220 mai
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti
25 mai
12320 mai
privind numirea unor persoane din cadrul Serviciului Contabilitate care vor ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale Judeţului Vaslui
25 mai
12420 mai
privind numirea domnului GHINEŢ AUREL în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
25 mai
12523 iunie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Execuţie puţ de adâncime 180 m pentru asigurarea cu apă potabilă” la Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui
28 iunie
12623 iunie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sistematizarea pe verticală a curţii interioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, Pavilionul Central”
28 iunie
12723 iunie
pentru modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.71/ 2016 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, social şi sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2016;
28 iunie
12823 iunie
privind rectificarea a IV-a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
28 iunie
12923 iunie
privind rectificarea a IV-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
28 iunie
13023 iunie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Judeţului Vaslui către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Podul Înalt” Vaslui
28 iunie
13123 iunie
pentru modificarea şi înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.91/ 2004 privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat din judeţul Vaslui
28 iunie
13223 iunie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
28 iunie
13323 iunie
privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
28 iunie
13423 iunie
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti
28 iunie
13523 iunie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
28 iunie
13625 iunie
privind alegerea comisiei de validare
27 iunie
13725 iunie
privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016
27 iunie
13825 iunie
privind constituirea Consiliului Judeţean Vaslui
27 iunie
13925 iunie
privind alegerea domnului Dumitru Buzatu în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui
27 iunie
14025 iunie
privind alegerea domnului Trifan Ciprian-Ionuţ în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui
27 iunie
14125 iunie
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vaslui
27 iunie
14202 iulie
privind rectificarea a V-a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2016;
05 iulie
14302 iulie
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.54/ 2012 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
05 iulie
14402 iulie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.96/ 2016 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad către Asociaţia ChildsLife Internaţional Association;
05 iulie
14502 iulie
privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului Local Dăneşti asupra unui segment de drum judeţean.
05 iulie
14602 iulie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea producerii de A.C.M. la Centrul Şcolar de Educaţie incluzivă „Elisabeta Polihroniade” - Loc. Vaslui, jud. Vaslui"
05 iulie
14702 iulie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea furnizării de agent termic şi apă caldă menajeră la Centrul Şcolar de Educaţie incluzivă „Elisabeta Polihroniade” - Loc. Vaslui, Jud. Vaslui”
05 iulie
14802 iulie
pprivind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
05 iulie
14902 iulie
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Vaslui in Adunarea Generala si Consiliul de Administratie ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"- A.D.I.E., in mandatul 2016-2020
05 iulie
15026 iulie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui.
27 iulie
15105 august
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stativă Irinel Ioan;
10 august
15205 august
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Arcăleanu Marius-Marian;
10 august
15305 august
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ciovnicu Costel-Cătălin;
10 august
15405 august
privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Idriceanu Mărioara;
10 august
15505 august
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;
10 august
15605 august
privind rectificarea a VI - a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
10 august
15705 august
privind rectificarea a V - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
10 august
15805 august
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016 - 30.06.2016
10 august
15905 august
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;
10 august
16005 august
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 155/ 2015 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale";
10 august
16105 august
privind încetarea, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui al domnului Trifan Ciprian-Ionuţ;
10 august
16205 august
privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 075 Bârlad-Lăleşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
10 august
16305 august
privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2016;
10 august
16405 august
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
10 august
16505 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
10 august
16605 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
10 august
16705 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
10 august
16805 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Bârlad;
10 august
16905 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru persoana cu handicap Bârlad
10 august
17005 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de servicii comunitare nr. 2 Vaslui;
10 august
17105 august
privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei de administrator public la nivelul Judeţului Vaslui
10 august
17205 august
privind desemnarea reprezentantului Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui (ADIV);
10 august
17305 august
privind desemnarea unei persoane ca membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Vaslui;
10 august
17405 august
privind desemnarea reprezentantului județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- județul Vaslui;
10 august
17509 septembrie
privind rectificarea a VII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
13 septembrie
17609 septembrie
privind rectificarea a VI - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
13 septembrie
17709 septembrie
privind aprobarea Regulamentului și a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al Județului Vaslui, aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
13 septembrie
17809 septembrie
privind declararea de interes public județean a unui imobil-apartament și darea în administrare către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
13 septembrie
17909 septembrie
privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
13 septembrie
18009 septembrie
privind aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop;
13 septembrie
18109 septembrie
privind alegerea domnului Mariciuc Vasile în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui
13 septembrie
18209 septembrie
privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
13 septembrie
18309 septembrie
privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”;
13 septembrie
18409 septembrie
privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”;
13 septembrie
18509 septembrie
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Cantemir din Republica Moldova;
13 septembrie
18609 septembrie
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. , a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, în cadrul Programului national de construcții de interes public sau social;
13 septembrie
18709 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/ 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construcție clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui” și a contribuției Județului Vaslui la finanțarea investiției;
13 septembrie
18809 septembrie
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huși din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 2016-2020;
13 septembrie
18909 septembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
13 septembrie
19009 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pîrvan” Bîrlad;
13 septembrie
19109 septembrie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 165/ 2016 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
13 septembrie
19209 septembrie
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
13 septembrie
19309 septembrie
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 169/2012, cu modificările şi completările ulterioare
13 septembrie
19409 septembrie
privind rectificarea a VIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
13 septembrie
19526 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.27/ 2016 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, cu completările ulterioare;
28 septembrie
19626 septembrie
privind rectificarea a IX – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
28 septembrie
19726 septembrie
privind completarea art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.77/ 2016 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile-apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
28 septembrie
19826 septembrie
privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 026 Vaslui – Secuia cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
28 septembrie
19926 septembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
28 septembrie
20026 septembrie
privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
28 septembrie
20126 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
28 septembrie
20226 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.
28 septembrie
20328 octombrie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Caragață Valeriu;
01 noiembrie
20428 octombrie
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Stoichici Florin;
01 noiembrie
20528 octombrie
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Turcu Constantin;
01 noiembrie
20628 octombrie
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui;
01 noiembrie
20728 octombrie
privind rectificarea a X – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
01 noiembrie
20828 octombrie
privind rectificarea a VII - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
01 noiembrie
20928 octombrie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2016-30.09.2016;
01 noiembrie
21028 octombrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare curte interioară și împrejmuire la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, Comuna Codăești, Jud. Vaslui ”;
01 noiembrie
21128 octombrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare termosistem refacere finisaje, înlocuire tâmplărie, refacere șarpantă clădire C2-Triaj” la Centrul de asistență medico-socială Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui;
01 noiembrie
21228 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.157/ 2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală și extindere la corp administrativ și laborator al C.A.M.S. Băcești, Județul Vaslui”;
01 noiembrie
21328 octombrie
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de depozit pesticide, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
01 noiembrie
21428 octombrie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe termen limitat a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui către Centrul Militar Județean Vaslui;
01 noiembrie
21528 octombrie
privind atribuirea licenței de traseu pentru traseul 033 Vaslui-Florești cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019, în județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
01 noiembrie
21628 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
01 noiembrie
21728 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
01 noiembrie
21828 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
01 noiembrie
21928 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
01 noiembrie
22028 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Râşeşti;
01 noiembrie
22128 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
01 noiembrie
22228 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;
01 noiembrie
22328 octombrie
hotărâre privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui;
01 noiembrie
22428 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
01 noiembrie
22528 octombrie
privind încetarea numirii temporare a doamnei Rădăşanu Dorina din funcţia de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui;
01 noiembrie
22628 octombrie
privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin postului de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui domnului Vieru Iulian;
01 noiembrie
22728 octombrie
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui și stabilirea cuantumului indemnizației de ședință;
01 noiembrie
22828 octombrie
privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 117 Tufeştii de Jos - Vaslui cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 în judeţul Vaslui cu modificările şi completările ulterioare
01 noiembrie
22928 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei;
01 noiembrie
23028 octombrie
privind desemnarea a trei consilieri județeni în calitate de membri ai Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
01 noiembrie
23128 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
01 noiembrie
23228 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui.
01 noiembrie
23323 noiembrie
privind rectificarea a XI – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
25 noiembrie
23423 noiembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.159/ 2016 privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, pe anul 2016;
25 noiembrie
23523 noiembrie
privind rectificarea a VIII - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
25 noiembrie
23623 noiembrie
privind aprobarea structurii serviciilor și a tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a județului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalitățile de încasare și de utilizare a fondurilor pe anul 2017;
25 noiembrie
23723 noiembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2015 - octombrie 2016
25 noiembrie
23823 noiembrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare Dispensar TBC”;
25 noiembrie
23923 noiembrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “SCARA EXTERIOARĂ DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU ȘI REFACERE FAȚADĂ PAVILION TBC”;
25 noiembrie
24023 noiembrie
privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Băcani și din administrarea Consiliului local Băcani în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
25 noiembrie
24123 noiembrie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Comunei Laza și din administrarea Consiliului local Laza în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
25 noiembrie
24223 noiembrie
privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Alexandru Vlahuță și din administrarea Consiliului local Alexandru Vlahuță în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
25 noiembrie
24323 noiembrie
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
25 noiembrie
24423 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui Nr.182 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului “Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”;
25 noiembrie
24523 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
25 noiembrie
24623 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad;
25 noiembrie
24723 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad;
25 noiembrie
24823 noiembrie
rivind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui;
25 noiembrie
24923 noiembrie
privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
25 noiembrie
25023 noiembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
25 noiembrie
25123 noiembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.95/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vaslui.
25 noiembrie
25223 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.
25 noiembrie
25309 decembrie
privind repartizarea pe unități administrative-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate prin OUG nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
12 decembrie
25409 decembrie
privind rectificarea a XII–a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
12 decembrie
25509 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
12 decembrie
25609 decembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- etapa a II-a, Municipiul Huși, Obiect: Reabilitarea stațiilor de pompare ape uzate”;
12 decembrie
25709 decembrie
privind declararea de interes public judeţean a unor imobile preluate din domeniul public al comunelor Alexandru Vlahuţă, Băcani şi Laza în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
12 decembrie
25809 decembrie
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui
12 decembrie
25922 decembrie
privind rectificarea a XIII – a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2016;
23decembrie
26022 decembrie
privind rectificarea a X - a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016;
23 decembrie
26122 decembrie
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2017;
23decembrie
26222 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2017;
23 decembrie
26322 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean Vaslui;
23decembrie
26422 decembrie
privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE PARTENERIAT între Județul Vaslui și Comunele Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești, Miclești, pentru realizarea proiectului “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
23 decembrie
26522 decembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”;
23decembrie
26622 decembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
23 decembrie
26722 decembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
23decembrie
26822 decembrie
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.249/ 2016 privind modificarea structurii organizatorice, a organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
23 decembrie
26922 decembrie
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
23decembrie
27022 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.169/ 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea investiţiei, cu modificările ulterioare;
23 decembrie
27122 decembrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/ 2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului “Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
23decembrie
27222 decembrie
privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui, pentru mandatul 2017-2020;
23 decembrie
27322 decembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2017
23decembrie
27422 decembrie
privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către persoanele cu funcţii de demnitate publică din conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, în cursul anului 2017
23 decembrie
27522 decembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUAVAS S.A.
23 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.