Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2013

ianuarie 14, 2021

Hotărâri 2013

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
131 ianuarie
privind modificarea și cornpletarea unei comisii de specialitate a Consiliului județean Vaslui
04 februarie
231 ianuarie
privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2013;
04 februarie
331 ianuarie
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunilor de funcționare și dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2012
04 februarie
431 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
04 februarie
531 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
04 februarie
631 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;
04 februarie
731 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe anul 2012;
04 februarie
831 ianuarie
privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului județean Vaslui, începând cu anul fiscal 2013;
04 februarie
931 ianuarie
privind aprobarea structurii serviciilor și tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a județului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalitățile de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2013;
04 februarie
1031 ianuarie
privind revocarea dreptului de administrare transmis consiliilor locale municipale, orașenești și comunale din județul Vaslui prin Hotărârea Consiliului județean nr.50/ 2007 asupra plantațiilor de arbori de pe aliniamentele drumurilor județene;
04 februarie
1131 ianuarie
privind completarea Anexelor nr.2C.5 și nr.2C10 la Caietul de sarcini – Anexa nr.2 la Hotarârea Consiliului județean Vaslui nr.155/ 2012 privind încredințarea parțială (pe capitole, grupe și subgrupe) a „Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean” S.C. „Lucrări drumuri și poduri ” S.A. – Vaslui, prin negociere directă;
04 februarie
1231 ianuarie
privind aprobarea închirierii, în condițiile legii, a unor spații situate în imobilul din municipiul Bârlad, strada Vasile Pârvan nr.1, aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
04 februarie
1331 ianuarie
privind modificarea indicatorilor tehnico – economici, revizuiți- faza PT, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”, aprobați prin Hotarârea Consiliului județean Vaslui nr.138/ 2012;
04 februarie
1431 ianuarie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad - Gherghești;
04 februarie
1531 ianuarie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huși - Fălciu;
04 februarie
1631 ianuarie
privind stabilirea cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD – 2012 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2012;
04 februarie
1731 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
04 februarie
1831 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
04 februarie
1931 ianuarie
privind numirea doamnei TRIFU MARINA MADALINA, inspector de specialitate, în cadrul Biroului contabilitate, pentru a tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale și a Registrului de evidenta a garantiilor locale ale județului Vaslui.
04 februarie
2031 ianuarie
privind eliberarea, la cerere, a unui membru al Comisiei județene pentru protectia copilului Vaslui ;
04 februarie
2131 ianuarie
privind numirea doamnei Cimpoeru Ana-Elena, medic specialist pediatru, ca membru în Comisia județeana pentru protectia copilului Vaslui;
04 februarie
2231 ianuarie
privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor și /sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean
04 februarie
2331 ianuarie
privind solicitarea transmiterii unui teren cu destinatie reabilitare și închidere finala depozit deseuri, din administrarea Consiliului Local al municipiului Bârlad în administrarea Consiliului județean Vaslui
04 februarie
2428 februarie
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013;
06 martie
2528 februarie
privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de maxim 2.105.342 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/ 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum și modificarea unor acte normative;
06 martie
2628 februarie
privind aprobarea asocierii județului Vaslui cu Municipiul Vaslui pentru realizarea, în continuare, a unor lucrari de „Reabilitare a 2885 m retele distributie apa și retele canalizare, Municipiul Vaslui” din cadrul Contractului de executare lucrari nr.3268/26.04.2011;
06 martie
2728 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
06 martie
2828 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Locuinte Protejate Vaslui;
06 martie
2928 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bîrlad;
06 martie
3028 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
06 martie
3128 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
06 martie
3228 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
06 martie
3328 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare pentru adulți Huși;
06 martie
3428 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare Huși;
06 martie
3528 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare Mălăiesti-Vutcani;
06 martie
3628 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
06 martie
3728 februarie
privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;
06 martie
3828 februarie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
06 martie
3928 februarie
privind aprobarea Regulamentelor de organizare a evaluării anuale a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului județean Vaslui;
06 martie
4028 februarie
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului județean Vaslui în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațtiilor la evaluarea anuală a managementului instituțiilor de cultura din subordine;
06 martie
4128 februarie
privind completarea Anexei nr.2, pozitia B/7 la Hotarârea Consiliului județean Vaslui nr.22/ 2013 privind stabilirea taxelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean pentru efectuarea transportului cu vehicule cu depasirea maselor și /sau dimensiunilor maxime admise, precum și a celor pentru ocuparea zonei drumurilor de interes județean;
06 martie
4228 februarie
privind aprobarea organizarii retelei scolare de învatamânt special din județul Vaslui pentru anul scolar 2013 - 2014
06 martie
4328 februarie
privind completarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui
06 martie
4419 martie
privind rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2013.
20 martie
4519 martie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercitiului bugetar 2012
20 martie
4629 martie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
02 aprilie
4729 martie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
02 aprilie
4829 martie
privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
02 aprilie
4929 martie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;
02 aprilie
5029 martie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
02 aprilie
5129 martie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „AQUAVAS” S.A. Vaslui;
02 aprilie
5229 martie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. „Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;
02 aprilie
5329 martie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzarii prin licitație publică a imobilului din localitatea Vetrișoaia, comuna Vetrișoaia aflat în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui.
02 aprilie
5429 martie
privind actualizarea Normelor proprii privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotarârea Consiliului județean Vaslui nr. 90/ 2003, cu modificarile și completarile ulterioare;
02 aprilie
5529 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Resurse pentru Formare și Consultanta în Domeniul Asistentei Sociale;
02 aprilie
5629 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Tip Respiro Ghermanesti;
02 aprilie
5729 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistenta Bogesti;
02 aprilie
5829 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistenta Giurcani;
02 aprilie
5929 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistenta Rânzesti;
02 aprilie
6029 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Plasament Elena Farago Bârlad;
02 aprilie
6129 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Râsesti;
02 aprilie
6229 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copilul cu Handicap Falciu;
02 aprilie
6329 martie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
02 aprilie
6429 martie
privind aprobarea statului de funcții al Locuintei Protejate Vulturesti;
02 aprilie
6529 martie
privind aprobarea statului de funcții al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;
02 aprilie
6629 martie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
02 aprilie
6729 martie
privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2012 a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
02 aprilie
6829 martie
privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2012 a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad;
02 aprilie
6929 martie
privind aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfasurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Vaslui;
02 aprilie
7029 martie
privind aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfasurare a concursului de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Muzeul județean „Stefan cel Mare” Vaslui;
02 aprilie
7129 martie
privind aprobarea participarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST la constituirea clusterului regional inovativ de IT&C EURONEST, în calitate de initiator și membru fondator, a atributiilor ce revin ADI EURONEST, precum și a Actului Constitutiv și a Statutului;
02 aprilie
7229 martie
privind aprobarea Programului județean pentru finantarea nerambursabila a activităților nonprofit de interes general pe anul 2013;
02 aprilie
7329 martie
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului județean Vaslui în comisia de concurs și în comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Traditionale Vaslui;
02 aprilie
7429 martie
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului județean Vaslui în comisia de concurs și în comisia de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat în vederea încredintarii managementului la Muzeul județean „Stefan cel Mare” Vaslui.
02 aprilie
7529 martie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Statie de epurare a apelor uzate” din cadrul Centrului de Asistenta Medico - Sociala Codaesti, județul Vaslui
02 aprilie
7629 martie
privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orasul Negresti, județul Vaslui, la care Judetul Vaslui este membru asociat
02 aprilie
7722 aprilie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
24 aprilie
7822 aprilie
privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
24 aprilie
7922 aprilie
privind rectificarea a III-a a bugetului împrumuturilor interne pe anul 2013;
24 aprilie
8022 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I - 2013;

24 aprilie
8122 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finantate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I - 2013;
24 aprilie
8222 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I - 2013;
24 aprilie
8322 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe trimestrul I - 2013;
24 aprilie
8422 aprilie
pentru completarea Hotarârii Consiliului județean Vaslui nr.54/ 2012 privind aprobarea transmiterii în folosinta gratuita a bunurilor mobile achizițiionate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, catre Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui;
24 aprilie
8522 aprilie
privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
24 aprilie
8622 aprilie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
24 aprilie
8722 aprilie
privind numirea unui membru în Consiliul de administratie al S.C. „Lucrari Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui.
24 aprilie
8830 mai
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean
3 iunie
8930 mai
privind validarea mandatului unui consilier județean
3 iunie
9030 mai
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
3 iunie
9130 mai
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, proiectului de management câștigător și duratei contractului de management;
3 iunie
9230 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
3 iunie
9330 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
3 iunie
9430 mai
privind atribuirea unor licențe de traseu pentru transportul public județean prin curse regulate cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, sesiunea 07.12.2012;
3 iunie
9530 mai
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huși - Oltenești;
3 iunie
9630 mai
privind prelungirea valabilității până la data de 31 decembrie 2013 a "Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011, în județul Vaslui", aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008;
3 iunie
9730 mai
privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare asupra terenurilor pe care se află amplasate sau se vor amplasa obiective de investiții afectate de lucrări de construcții/extindere/reabilitare, în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;
3 iunie
9830 mai
privind transmiterea unui teren în suprafață de 6000 m.p., situat în localitatea Emil Racoviță, comuna Dănești, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Dănești;
3 iunie
9930 mai
privind aprobarea proiectului ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice in sprijinul cetatenilor și mediului de afaceri” și a cheltuielilor legate de proiect;
3 iunie
10030 mai
privind aprobarea proiectului „Sistem informatic pentru performanta actului administrativ prin implementarea solutiilor de e-guvernare la Consiliul județean Vaslui și 15 UAT de la nivelul județului” și a cheltuielilor legate de proiect;
3 iunie
10130 mai
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul județului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetatenilor și mediului de afaceri”;
3 iunie
10230 mai
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Sistem informatic pentru performanta actului administrativ prin implementarea solutiilor de e-guvernare la Consiliul județean Vaslui și 15 UAT de la nivelul județului”;
3 iunie
10330 mai
privind aprobarea Programului de investiții publice al județului Vaslui, pe anul 2013;
3 iunie
10430 mai
privind schimbarea denumirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “C-tin Pufan” Vaslui în Centrul Școlar de Educație Incluzivă “C-tin Pufan” Vaslui începând cu anul școlar 2012-2013;
3 iunie
10530 mai
privind înființarea unei funcții de execuție în regim contractual în cabinetul președintelui Consiliului județean Vaslui;
3 iunie
10630 mai
privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
3 iunie
10730 mai
privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
3 iunie
10830 mai
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
3 iunie
10930 mai
privind înființarea Centrului de Consiliere și Asistență Specializată a Copiilor cu Tulburări de Spectru Autist în subordinea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu handicap Vaslui din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
3 iunie
11030 mai
privind modificarea poziției nr.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.29/ 2013 privind aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
3 iunie
11130 mai
privind modificarea și completarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
3 iunie
11230 mai
privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componența conductei de refulare Negrilești-Tutova, în lungime de 24 km, aflată în proprietatea privată a județului Vaslui și în adminstrarea Consiliului județean Vaslui;
3 iunie
11330 mai
privind încetarea prin demisie a mandatului de membru în Consiliul de administrație al Casei județene de Asigurări de Sănătate Vaslui a domnului Vasilache Constantin;
3 iunie
11430 mai
privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administrație al Casei județene de Asigurări de Sănătate Vaslui.
3 iunie
11520 iunie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean
25 iunie
11620 iunie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean
25 iunie
11720 iunie
privind validarea mandatului unui consilier județean
25 iunie
11820 iunie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
25 iunie
11920 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
25 iunie
12020 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
25 iunie
12120 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului creditului intern pe anul 2013;
25 iunie
12220 iunie
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unui imobil compus din construcții și terenul aferent, situat în localitatea Cârja, orașul Murgeni, județul Vaslui, aflat în administrarea Consiliului județean Vaslui și în concesionarea S.C. Transmir S.R.L., în vederea vânzării prin licitație publică;
25 iunie
12320 iunie
privind aprobarea vânzării locuințelor de serviciu situate în blocul G1 din str. Vasile Pârvan nr.4, municipiul Bârlad, proprietate privată a județului Vaslui;
25 iunie
12420 iunie
privind trecerea unor imobile compuse din construcții și terenul aferent, situate în municipiile Huși, Bîrlad și orașul Negrești, județul Vaslui, aflate în administrarea Consiliului județean Vaslui, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație publică;
25 iunie
12520 iunie
privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui;
25 iunie
12620 iunie
privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.112/ 11 septembrie 2012;
25 iunie
12720 iunie
privind aprobarea pentru anul 2013 a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui, actualizat în anul 2012;
26 iunie
12820 iunie
privind modificarea statului de funcții al Muzeului „Vasile Pârvan ” Bîrlad;
26 iunie
12920 iunie
privind modificarea statului de funcții și actualizarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
26 iunie
13020 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
26 iunie
13120 iunie
privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager la Muzeul județean Vaslui, proiectului de management câștigător și duratei contractului de management.
26 iunie
13220 iunie
privind înființarea unei linii de gardă pentru medicina de urgență în cadrul UPU-SMURD cu un cabinet de medicină dentară de urgență din cadrul Spitalului județean de Urgență Vaslui, dedicată SMURD
26 iunie
13320 iunie
privind transmiterea imobilului compus din teren și construcții, situat în localitatea Ghermănești, comuna Drânceni, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
26 iunie
13410 iulie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean;
12 iulie
13510 iulie
privind validarea mandatului unui consilier județean
12 iulie
13610 iulie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate;
12 iulie
13710 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2013;
12 iulie
13810 iulie
privind aprobarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră) și a cheltuielilor legate de proiect;
12 iulie
13910 iulie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Energy – Cross Border Asset” (Energia – valoare transfrontalieră);
12 iulie
14010 iulie
privind aprobarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală) și a cheltuielilor legate de proiect;
12 iulie
14110 iulie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Network of professional training for local public administration” (Rețea de formare profesională pentru administrația publică locală);
12 iulie
14210 iulie
privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str.Delea, județul Vaslui, din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a județului Vaslui;
12 iulie
14310 iulie
privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică
12 iulie
14410 iulie
privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.112/ 2013 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componența conductei de refulare Negrilești – Tutova, aflată în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
12 iulie
14510 iulie
privind aprobarea implementării, a fluxului de numerar și a cofinanțării proiectului "Soluții complete de evaluare, formare și integrare pe piața muncii a grupurilor vulnerabile din județul Vaslui", ID 124648
12 iulie
14610 iulie
privind aprobarea implementării, a fluxului de numerar și a cofinanțării proiectului "lnovație și cooperare transnațională pentru îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile din județul Vaslui pe piața muncii", ID 124546
12 iulie
14710 iulie
privind eliberarea și numirea unui membru în Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
12 iulie
14831 iulie
privind validarea mandatului unui consilier județean
05 august
14931 iulie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
05 august
15031 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
05 august
15131 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
05 august
15231 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
05 august
15331 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe semestrul I/ 2013;
05 august
15431 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe semestrul I/ 2013;
05 august
15531 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I/ 2013;
05 august
15631 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe semestrul I/ 2013;
05 august
15731 iulie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reparație capitală și extindere la corp administrativ și laborator al C.A.M.S. Băcești, Județul Vaslui”;
05 august
15831 iulie
privind modificarea statului de funcții a Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
05 august
15931 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
05 august
16031 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
05 august
16131 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Camerei Agricole a județului Vaslui;
05 august
16231 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui;
05 august
16331 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad;
05 august
16431 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului județean „Ștefan Cel Mare” Vaslui;
05 august
16531 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean Pentru Evidenta Persoanelor Vaslui;
05 august
16631 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
05 august
16731 iulie
prin care se ia act de pierderea calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a calității de consilier județean;
05 august
16831 iulie
privind desemnarea unui consilier județean ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
05 august
16931 iulie
privind încetarea prin demisie a mandatului unui membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului județean de urgență Vaslui.
05 august
17031 iulie
privind încetarea raportului de muncă, prin acordul părților, al domnului MANOLACHE CONSTANTIN – director al Centrului de Asistență Medico-Socială Ghermanesti
05 august
17131 iulie
privind solicitarea transmiterii a două imobile compuse din construcții și terenul aferent situate în municipiul Vaslui, str. Eternității nr.1 și Călugăreni nr. 4, actualmente nr. 104 A, aflate în administrarea Consiliului județean Vaslui și în folosința Camerei Agricole a județului Vaslui, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Vaslui
05 august
17231 iulie
privind desemnarea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Spitalului județean de urgență Vaslui.
05 august
17327 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
02 septembrie
17427 august
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
02 septembrie
17527 august
privind repartizarea unei sume din fondul de rezervă al bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
02 septembrie
17627 august
privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui (România) și Consiliul Raional Cimișlia (Republica Moldova);
02 septembrie
17727 august
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/ 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
02 septembrie
17827 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui - CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”;
02 septembrie
17927 august
privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013;
02 septembrie
18027 august
privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
02 septembrie
18127 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Proiect tehnic la centrala termica pentru furnizarea agentului termic și apa calda la Centrul scolar de educatie incluziva Negresti"
02 septembrie
18217 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
19 septembrie
18317 septembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
19 septembrie
18417 septembrie
privind rectificare a VI-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
19 septembrie
18517 septembrie
privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor județene a drumului comunal DC 163 aflat pe teritoriul administrativ al comunei Poienești, județul Vaslui;
19 septembrie
18617 septembrie
privind transmiterea a două sectoare de drum județean aflate în domeniul public al județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Iana, județul Vaslui;
19 septembrie
18717 septembrie
privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică și privată a județului Vaslui pe anul 2012;
19 septembrie
18817 septembrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 008 Bârlad – Gherghești;
19 septembrie
18917 septembrie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului județean de Urgență Vaslui;
19 septembrie
19017 septembrie
privind modificarea statului de funcții al Centrului de asistență medico-socială Băcești;
19 septembrie
19117 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
19 septembrie
19217 septembrie
privind modificarea poziției nr.18 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.161/ 2013 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Camerei Agricole a județului Vaslui;
19 septembrie
19317 septembrie 2013
privind eliberarea din funcția de președinte al Comisiei pentru protecția copilului Vaslui a domnului Stoica Gheorghe și numirea în această funcție a doamnei Ursulescu Diana-Elena, secretar al județului Vaslui.
19 septembrie
19417 septembrie
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Proiect tehnic la centrala termica pentru furnizarea agentului termic și apa calda la Centrul scolar de educatie incluziva Negresti", aprobati prin Hotararea Consiliului județean Vaslui nr. 181/ 2013
19 septembrie
19517 septembrie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului județean Vaslui în Consiliul de Administrație al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui;
19 septembrie
19617 septembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui în vederea exercitării drepturilor de acționar unic.
19 septembrie
19717 septembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui ca membru în Consiliul etic al Spitalului județean de Urgență Vaslui
19 septembrie
19804 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013.
08 octombrie
19904 octombrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului județean nr.54/ 2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui” către Spitalul Județean de Urgență Vaslui.
08 octombrie
20004 octombrie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2013, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.
08 octombrie
20104 octombrie
pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.169/ 2012 privind Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în județul Vaslui.
08 octombrie
20204 octombrie
privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al S.C. „Lucrări drumuri și poduri” S.A. Vaslui.
08 octombrie
20304 octombrie
privind eliberarea și numirea a doi membri în Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui.
08 octombrie
20430 octombrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017;
04 noiembrie
20530 octombrie
privind adoptarea proiectelor de buget ale județului Vaslui pe anul 2014 și a estimărilor pentru anii 2015 – 2017;
04 noiembrie
20630 octombrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local pe anul 2013;
04 noiembrie
20730 octombrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
04 noiembrie
20830 octombrie
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;
04 noiembrie
20930 octombrie
privind rectificare a VII-a a bugetului creditelor interne pe anul 2013;
04 noiembrie
21030 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe perioada 01.01. – 30.09.2013;
04 noiembrie
21130 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01. – 30.09.2013;
04 noiembrie
21230 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe perioada 01.01 – 30.09.2013;
04 noiembrie
21330 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01 – 30.09.2013;
04 noiembrie
21430 octombrie
privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui la care Consiliul județean Vaslui este acționar unic;
04 noiembrie
21530 octombrie
privind transmiterea imobilului compus din construcții și terenul aferent, situat în localitatea Pogănești, comuna Stănilești, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui în administrarea Consiliului Local Stănilești;
04 noiembrie
21630 octombrie
privind trecerea imobilului „Stație de epurare și dezinfecție” din Punctul de frontieră Vama Albița, aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, din domeniul public în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia;
04 noiembrie
21730 octombrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari – Vaslui;
04 noiembrie
21830 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad;
04 noiembrie
21930 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
04 noiembrie
22030 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui.
04 noiembrie
22130 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
04 noiembrie
22222 noiembrie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean ;
29 noiembrie
22322 noiembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local pe anul 2013;
29 noiembrie
22422 noiembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finantate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
29 noiembrie
22522 noiembrie
privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str. Delea, județul Vaslui din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a județului Vaslui ; către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
29 noiembrie
22622 noiembrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului județean nr.54/ 2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui” către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
29 noiembrie
22722 noiembrie
privind stabilirea cantitatilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2013 pentru persoanele devenite eligibile dupa data de 1 august 2013;
29 noiembrie
22822 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
29 noiembrie
22922 noiembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2014 ;
29 noiembrie
23022 noiembrie
privind aprobarea candidatilor propusi pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui;
29 noiembrie
23122 noiembrie
privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanti, lubrefianti și cauciucuri pentru autovehiculele care circula pe aceste drumuri
29 noiembrie
23222 noiembrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementarii de investiții teritoriale integrate (ITI) și proiecte plasate sub responsabilitatea comunitatii (CLLD) în teritoriul desemnat de Județul Iași- Consiliul Județean Iași, Județul Bacau- Consiliul Județean Bacau, Județul Neamt- Consiliul Județean Neamț și Județul Vaslui- Consiliul Județean Vaslui
29 noiembrie
23322 noiembrie
privind aprobarea includerii în domeniul public al Judetului Vaslui a unor bunuri mobile achizițiionate în cadrul Proiectului “ Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui”
29 noiembrie
23422 noiembrie
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 24800 unități de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
29 noiembrie
23522 noiembrie
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 3127 eurocontainere achiziționate în cadrul proiectului „ Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
29 noiembrie
23622 noiembrie
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui numar de 4 tocătoare achiziționate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
29 noiembrie
23722 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui
29 noiembrie
23809 decembrie
privind validarea mandatului unui consilier județean
11 decembrie
23909 decembrie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
11 decembrie
24009 decembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local pe anul 2013
11 decembrie
24109 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-socială Băcești și Codăești, pe anul 2014
11 decembrie
24209 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2014
11 decembrie
24309 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2012 – octombrie 2013
11 decembrie
24409 decembrie
privind aprobarea includerii în domeniul public al Județului Vaslui și darea în administrare către Consiliul Local Bârlad a sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare executate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a staților de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Etapa I – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, și orașul Negrești – LOT nr.2 – Bârlad” pentru străzile aferente Cartierului Deal II din municipiul Bârlad
11 decembrie
24509 decembrie
privind transmiterea unei locuințe de serviciu situată în imobilul din Bârlad, str.Vasile Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
11 decembrie
24609 decembrie
privind schimbarea denumirii Școlii Profesionale „Sfânta Ecaterina” Huși în Liceul tehnologic special „Sfânta Ecaterina” Huși, începând cu anul școlar 2013-2014
11 decembrie
24709 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2014
11 decembrie
24809 decembrie
privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare asupra 1092 eurocontainere achiziționate în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
11 decembrie
24909 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui
11 decembrie
25009 decembrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul județean Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Fundația „SERA ROM�NIA”
11 decembrie
25109 decembrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
11 decembrie
25209 decembrie
privind asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor eligibile (10%) și a celor neeligibile în scopul implementării și realizării subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, rest de executat;
11 decembrie
25309 decembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
11 decembrie
25409 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;
11 decembrie
25509 decembrie
privind menținerea rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui din anul școlar 2013 – 2014, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 42/2013, pentru anul școlar 2014 – 2015
11 decembrie
25620 decembrie
privind rectificarea a XII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2013
21 decembrie
25720 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013
21 decembrie
25820 decembrie
privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2014
21 decembrie
25920 decembrie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 45/ 2013 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2012
21 decembrie
26020 decembrie
privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrele de asistență medico-socială Bacești și Codaiești
21 decembrie
26120 decembrie
privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei de validare
21 decembrie
26220 decembrie
privind înlocuirea unor membri din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui
21 decembrie
26320 decembrie
privind achiziționarea unor servicii de asistență și de reprezentare juridică
21 decembrie
26420 decembrie
privind darea in folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, situat în municipiul Bârlad, bulevardul Epureanu, nr.19, Asociației "Bună Ziua, Copii din România" Bârlad
21 decembrie
26520 decembrie
privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, sesiunea 18.12.2013
21 decembrie
26620 decembrie
privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2013
21 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.