Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2010

aprilie 5, 2021

Hotărâri 2010

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al
Data publicării
129 ianuarie privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010; 04 februarie
229 ianuarie privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2009; 04 februarie
329 ianuarie privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2009; 04 februarie
429 ianuarie pentru modificarea Hotărârii nr.99/ 2009 privind aprobarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui; 04 februarie
529 ianuarie privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2010; 04 februarie
629 ianuarie privind înființarea Centrului cultural în cadrul Centrului pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Vaslui 04 februarie
729 ianuarie privind aprobarea pentru anul 2010 a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui actualizat în anul 2009; 04 februarie
829 ianuarie privind transmiterea unui număr de 12 locuințe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;04 februarie
929 ianuarie privind aprobarea asocierii județului Vaslui cu orașul Negrești în vederea implementării proiectului „Alimentare cu gaze naturale a orașului Negrești” 04 februarie
1026 februarie privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al SC „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui; 11 martie
1126 februarie privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui; 11 martie
1226 februarie privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui-CRAV” SA Vaslui; 11 martie
1326 februarie privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Instalații utilizare gaze naturale – Centrul de informare și pregătire pentru situații de urgență Vaslui”; 11 martie
1426 februarie privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale stomatologice concesionate, aflate în imobilul Clădire dispensar stomatologic, situat în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.35; 11 martie
1526 februarie privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a județului Vaslui și din administrarea Consiliului județean Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomirești și în administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr.687/ 1997, cu modificările și completările ulterioare; 11 martie
1626 februarie privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unui teren agricol în suprafață de 28,40 ha, aflat în domeniul public al statului, de la Agenția Domeniilor Statului la Consiliul județean Vaslui pentru Camera agricolă a județului Vaslui; 11 martie
1726 februarie privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean; 11 martie
1826 martie privind validarea mandatului unui consilier județean; 01 aprilie
1926 martie privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare; 01 aprilie
2026 martie privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate; 01 aprilie
2126 martie privind înființarea Camerei agricole a județului Vaslui; 01 aprilie
2226 martie privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 01 aprilie
2326 martie privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010; 01 aprilie
2426 martie privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010; 01 aprilie
2526 martie pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.10/ 2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.139/ 2009; 01 aprilie
2626 martie privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010; 01 aprilie
2726 martie privind veniturile și cheltuielile ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 01 aprilie
2826 martie privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reparații pod”, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărățeni; 01 aprilie
2926 martie privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare si modernizare a 2 drumuri județene” - DJ 242 F și DJ 244 J; 01 aprilie
3026 martie privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2010; 01 aprilie
3126 martie privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Stație de epurare și dezinfecție”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albița, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Direcției sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului județean al poliției de frontieră Vaslui; 01 aprilie
3226 martie privind demisia din funcția de membru în Consiliul de administrație al SC „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui a domnului Harabagiu Mihai; 01 aprilie
3326 martie privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al SC „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui; 01 aprilie
3426 martie privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui ca membru al Consiliului etic al Spitalului județean de urgență Vaslui; 01 aprilie
3526 martie privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia Paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011; 01 aprilie
3626 martie privind promovarea temporară a doamnei ARHIRE IRINA, în funcția publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a județului Vaslui; 01 aprilie
3730 aprilie privind validarea mandatului unui consilier județean; 07 mai
3830 aprilie privind modificarea componenței nominale a unor comisii de specialitate; 07 mai
3930 aprilie privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 07 mai
4030 aprilie privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2010; 07 mai
4130 aprilie privind modificarea anexelor nr. 6 și 6a la Hotărârea nr. 27/ 26.03.2010 privind veniturile și cheltuielile ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 07 mai
4230 aprilie privind aprobarea „Programului de gestionare a calității aerului” pentru județul Vaslui; 07 mai
4330 aprilie privind eliberarea și numirea unor membri în Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul județean Vaslui. 07 mai
4430 aprilie privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru luna februarie 2010; 07 mai
4530 aprilie privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru luna martie 2010; 07 mai
46 07 mai privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor de echilibrare a bugetelor locale, defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2010; 10 mai
4728 mai privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui; 03 iunie
4828 mai privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 03 iunie
4928 mai privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, în vederea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în școli, pentru anul școlar 2010-2011; 03 iunie
5028 mai privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiti-faza PT, pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de urgență Vaslui”; 03 iunie
5128 mai privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a realizarii proiectului tehnic; 03 iunie
5228 mai privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.54/ 2003 privind înființarea Centrului de asistență medico-socială Băcești; 03 iunie
5328 mai privind trecerea unei construcții aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Centrului de asistență medico-socială Băcești, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia; 03 iunie
5428 mai privind transmiterea unui teren în suprafață de 225 m.p, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului județean al poliției de frontieră Vaslui; 03 iunie
5528 mai privind transmiterea imobilului cu destinația de Gospodărie anexă, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui; 03 iunie
5628 mai privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Înființare distribuție gaze naturale în orașul Negrești-județul Vaslui”; 03 iunie
5728 mai privind modificarea Hotărârii nr.9/ 2010 a Consiliului județean Vaslui privind asocierea județului Vaslui cu orașul Negrești pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a orașului Negrești”; 03 iunie
5828 mai privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiție din anexele nr.6 și 6a la Hotărârea nr.27/ 26.03.2010 privind veniturile și cheltuielile ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010, cu modificările ulterioare; 03 iunie
5928 mai privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui, 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/200803 iunie
6028 mai pentru abrogarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.31/2010 privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Stație de epurare și dezinfecție”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albița, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Direcției sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului județean al poliției de frontieră Vaslui; 03 iunie
6128 mai privind desemnarea și validarea unui consilier județean ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică Vaslui 03 iunie
6225 iunie privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 01 iulie
6325 iunie privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2010; 01 iulie
6425 iunie privind rectificarea a II-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 01 iulie
6525 iunie privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.173/ 2007 privind preluarea Centrului de asistență medico-socială Codăești în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului județean Vaslui; 01 iulie
6625 iunie privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de birouri, spații comerciale, depozite și terenul aferent aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui; 01 iulie
6725 iunie privind transmiterea unei locuințe de serviciu situată în imobilul din municipiul Bîrlad, strada V. Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad; 01 iulie
6825 iunie privind trecerea unei construcții aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia; 01 iulie
6925 iunie privind eliberarea și numirea unui membru în Comisia pentru protecția copilului Vaslui 01 iulie
7030 iulie privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 05 august
7130 iulie privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2010; 05 august
7230 iulie privind rectificarea a III-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 05 august
7330 iulie privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru lunile aprilie, mai și iunie 2010; 05 august
7430 iulie privind aprobarea structurii serviciilor și tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a județului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalitățile de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2010; 05 august
7530 iulie pentru abrogarea Hotărârii nr.15/ 2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Vaslui, instituțiile și serviciile publice de interes județean, precum și pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul local al județului Vaslui pe anul 2009, modificată și completată prin Hotărârea nr.77/ 2009; 05 august
7630 iulie privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiți, pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”; 05 august
7730 iulie pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/ 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 05 august
7830 iulie pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.29/ 2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitare și modernizare a 2 drumuri județene” – DJ 242 F și DJ 244 J; 05 august
7930 iulie privind darea în folosință gratuită pe termen de 5 ani a unui spațiu din incinta imobilului proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, strada Republicii, nr.235, Societății Culturale „Academia Bîrlădeană”; 05 august
8030 iulie privind trecerea unei construcții aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Centrului de asistență medico-socială Băcești, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia; 05 august
8130 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului județean Vaslui; 05 august
8230 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui; 05 august
8330 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Camerei agricole a județului Vaslui; 05 august
8430 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului județean „Ştefan cel Mare” Vaslui; 05 august
8530 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui; 05 august
8630 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad; 05 august
8730 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad; 05 august
8830 iulie privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Vaslui; 05 august
8930 iulie privind numirea domnului Manole Ion în funcția publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a județului Vaslui 05 august
9027 august privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 01 septembrie
9127 august privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010; 01 septembrie
9227 august privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2009; 01 septembrie
9327 august privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor externe al județului Vaslui pe anul 2009; 01 septembrie
9427 august privind aprobarea contului de execuție a fondului de rulment al județului Vaslui pe anul 2009; 01 septembrie
9527 august privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Creșterea accesului la servicii de prevenție medicală primară pentru copiii și adolescenții din România. Alimentația sănătoasă și activitatea fizică în rândul copiilor și adolescenților din România”; 01 septembrie
9627 august pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.99/ 2009 privind aprobarea proiectului „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență, acordării asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui, cu modificările ulterioare; 01 septembrie
9727 august privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiții realizate în cadrul proiectului „Reabilitare/reconstrucție unități de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații din perioada aprilie-august 2005” la 18 unități administrativ-teritoriale; 01 septembrie
9827 august pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică și privată a județului Vaslui pe anul 2009; 01 septembrie
9927 august privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitației publice în vederea închirierii unor spații cu destinația de birouri, spații comerciale, depozite și terenul aferent aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui; 01 septembrie
10027 august privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, SC „Lucrări de drumuri și poduri” SA Vaslui a unui imobil compus din teren și clădire situat în municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr.8; 01 septembrie
10127 august privind transmiterea unui număr de 11 locuințe de serviciu, situate în imobilul din municipiul Bîrlad, strada V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Consiliului local municipal Bîrlad; 01 septembrie
10227 august pentru completarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.173/ 2007 privind preluarea Centrului de asistență medico-socială Codăești în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului județean Vaslui; 01 septembrie
10327 august privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD – 2010; 01 septembrie
10410 septembrie privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, repartizate pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, pe anul 2010; 13 septembrie
10510 septembrie privind aprobarea preluării de către Consiliul județean Vaslui a managementului asistenței medicale al Spitalului județean de Urgență Vaslui;; 13 septembrie
10610 septembrie privind mandatarea domnului Dumitru Buzatu, vicepreședinte al Consiliului județean Vaslui, în vederea semnării Actului adițional nr.1/ 2010 la Convenția de finanțare încheiată între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul județean Vaslui. 13 septembrie
10730 septembrie privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2010; 06 octombrie
10830 septembrie privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010; 06 octombrie
10930 septembrie privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei/15.000.000 euro; 06 octombrie
11030 septembrie privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Români pentru români, prin România”; 06 octombrie
11130 septembrie privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul județean Vaslui și Asociația Partida Romilor „Pro Europa”; 06 octombrie
11230 septembrie privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui; 06 octombrie
11330 septembrie privind aprobarea măsurilor adiacente vânzării locuințelor de serviciu situate în blocul G1 din strada Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bîrlad, proprietate privată a județului Vaslui; 06 octombrie
11430 septembrie privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui; 06 octombrie
11530 septembrie privind numirea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului județean de urgență Vaslui în calitate de membri și membri supleanți; 06 octombrie
11630 septembrie # privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011 și estimările pentru anii 2012-2014; 06 octombrie
11730 septembrie privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui în Adunarea generală a SC „AQUAVAS” SA Vaslui; 06 octombrie
11830 septembrie privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.112/ 2008; 06 octombrie
11930 septembrie privind aprobarea cazării și servirii mesei, contra cost, în regim de internat, a unor elevi care frecventează învățământul de masă, în spațiul devenit disponibil temporar din cadrul clădirilor cu destinația de internat și cantină școlară aflate în administrarea Grupului Şcolar Tehnic „Sfânta Ecaterina” din Huși; 06 octombrie
12027 octombrie privind privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 08 noiembrie
12127 octombrie privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010; 08 noiembrie
12227 octombrie privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.10/ 2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului județean Vaslui nr.139/2009 și nr.25/ 2010; 08 noiembrie
12327 octombrie privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2010; 08 noiembrie
12427 octombrie privind adoptarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010; 08 noiembrie
12527 octombrie privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru lunile iulie, august și septembrie 2010; 08 noiembrie
12627 octombrie privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020; 08 noiembrie
12727 octombrie privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitației publice în vederea închirierii unor spații cu destinația de birouri, spații comerciale, depozite și terenul aferent aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui; 08 noiembrie
12827 octombrie privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ştefan cel Mare” Vaslui; 08 noiembrie
12930 noiembrie privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 13 decembrie
13030 noiembrie privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010; 13 decembrie
13130 noiembrie privind rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010; 13 decembrie
13230 noiembrie privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2010; 13 decembrie
13330 noiembrie privind rectificarea a IV-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 13 decembrie
13430 noiembrie privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei; 13 decembrie
13530 noiembrie privind aprobarea contributiei Judetului Vaslui la finantarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”; 13 decembrie
13630 noiembrie privind aprobarea Contractului de asociere a județului Vaslui cu 86 unități administrativ-teritoriale, în cadrul Asociației pentru dezvoltare intercomunitară a județului Vaslui, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui; 13 decembrie
13730 noiembrie privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanți, lubrifianți și cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri; 13 decembrie
13830 noiembrie privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 16.602 mp, situat în extravilanul satului și comunei Băcești, județul Vaslui, de către Centrul de asistență medico-socială Băcești; 13 decembrie
13930 noiembrie privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui număr de 3 spații cu destinația de cabinete medicale situate în imobilul „Clădire Centru Stomatologic”, din strada Mihail Kogălniceanu, nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui; 13 decembrie
14030 noiembrie privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului județean de urgență Vaslui; 13 decembrie
14130 noiembrie privind modificarea statului de funcții al Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad; 13 decembrie
14230 noiembrie privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ special; 13 decembrie
14330 noiembrie privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2011; 13 decembrie
14430 noiembrie privind încredințarea Serviciului „Întreținere și reparații curente drumuri și poduri județene” Societății comerciale „Lucrări drumuri și poduri” S.A. Vaslui, prin negociere directă. 13 decembrie
14530 noiembrie pentru modificarea anexei la Hotararea nr.56/ 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Infiintare distributie gaze naturale in orasul Negresti - judetul Vaslui" Etapa I 13 decembrie
14630 noiembrie privind desemnarea unei persoane in Consiliul de administratie al Casei judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui. 13 decembrie
14728 decembrie privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 04 ianuarie
14828 decembrie privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2010; 04 ianuarie
14928 decembrie privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010; 04 ianuarie
15028 decembrie privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare și a taxelor pentru eliberarea acordurilor și autorizațiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes județean pe anul 2011; 04 ianuarie
15128 decembrie privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoanele vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2011; 04 ianuarie
15228 decembrie privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2011; 04 ianuarie
15328 decembrie pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean nr.134/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției; 04 ianuarie 2011
15428 decembrie pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.135/2010 privind aprobarea contribuției județului Vaslui la finanțarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”;04 ianuarie 2011
15528 decembrie pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al județului Vaslui și darea în administrarea Societății Comerciale „Centrul de resurse pentru afaceri Vaslui” S.A. a unei clădiri situate în municipiul Vaslui, strada Decebal, nr.16; 04 ianuarie 2011
15628 decembrie privind modificarea statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului județean Vaslui; 04 ianuarie 2011
15728 decembrie privind modificarea statului de funcții al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui; 04 ianuarie 2011
15828 decembrie privind modificarea statului de funcții al Serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui; 04 ianuarie 2011
15929 decembrie privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2010; 04 ianuarie 2011

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.