Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2009

aprilie 9, 2021

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
130 ianuarie
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cristea Victor, ales pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a validării mandatului de deputat
04 februarie
230 ianuarie
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, a domnului Cărare Viorel, ales pe lista Partidului Democrat Liberal, ca urmare a validării mandatului de deputat
04 februarie
330 ianuarie
privind validarea unui mandat de consilier judeţean
04 februarie
430 ianuarie
privind solicitarea preluării fără plată a unor bunuri materiale de resortul intendenţă, scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne – Inspectoratul judeţean al Poliţiei de frontieră Vaslui
04 februarie
530 ianuarie
privind aprobarea proiectului “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui“ şi a cheltuielilor legate de proiect
04 februarie
630 ianuarie
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui”
04 februarie
730 ianuarie
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare
04 februarie
830 ianuarie
privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”
04 februarie
930 ianuarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului «Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad»
04 februarie
1030 ianuarie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali pe anul 2009
04 februarie
1130 ianuarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul consultativ al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti
04 februarie
1230 ianuarie
privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi – Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
04 februarie
1330 ianuarie
privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean DJ 207E (DN2F)-Negreşti (DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
04 februarie
1427 februarie
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
16 martie
1527 februarie
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
16 martie
1627 februarie
privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie din cadrul proiectului „Adãpost de zi şi noapte pentru copiii strãzii Vaslui”;
16 martie
1727 februarie
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
16 martie
1827 februarie
privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui;
16 martie
1927 februarie
privind aprobarea numãrului şi structurii personalului nedidactic din cadrul unitãţilor de învãţãmânt special;
16 martie
2027 februarie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2009;
16 martie
2127 februarie
privind desfiinţarea Observatorului judeţean pentru drepturile copilului Vaslui;
16 martie
2227 februarie
privind eliberarea, la cerere, a doamnei POP RODICA din funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
16 martie
2327 februarie
privind numirea temporarã a domnului ONCIU LUCIAN-VALENTIN în funcţia de director al Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui;
16 martie
2427 februarie
privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncã de pe lângã Consiliul judeţean Vaslui;
16 martie
2527 februarie
privind modificarea Hotãrârii nr.181/ 23.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţã medico-socialã Bãceşti şi Codãeşti precum şi/sau susţinãtorii legali ai acestora pe anul 2009;
16 martie
2627 februarie
privind aprobarea pentru anul 2009 a Planului de analizã şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui actualizat în anul 2008;
16 martie
2710 martie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009;
31 martie
2810 martie
privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrărilor de realizare a unor obiective de investiţii de învăţământ care se desfăşoară pe teritoriul comunei Munteni de Jos;
31 martie
2927 martie
privind validarea unui mandat de consilier judeţean;
31 martie
3027 martie
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
31 martie
3127 martie
privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Vaslui în managementul şi implementarea proiectului;
31 martie
3227 martie
privind aprobarea Master Planului pentru judeţul Vaslui, privind sectorul apă şi apă uzată; ANEXA - Master plan (41MB)
31 martie
3327 martie
privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”
31 martie
3427 martie
privind organizarea şi desfăşurarea, în anul 2009, în parteneriat cu Ziarul „Obiectiv” a competiţiei „Cea mai curată comună” din judeţul Vaslui
31 martie
3527 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
31 martie
3627 martie
privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”
31 martie
3727 martie
privind eliberarea si numirea unui membru în Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui;
31 martie
3803 aprilie
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009;
14 aprilie
3903 aprilie
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
14 aprilie
4003 aprilie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
14 aprilie
4103 aprilie
privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2009;
14 aprilie
4203 aprilie
privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
14 aprilie
4303 aprilie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009;
14 aprilie
4403 aprilie
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC “Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
14 aprilie
4503 aprilie
privind validarea domnului HULUŢĂ TRAIAN, subprefect al judeţului Vaslui, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
14 aprilie
4603 aprilie
privind eliberarea doamnei POAMĂ ELENA din funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui ;
14 aprilie
4703 aprilie
privind autorizarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui de a accepta o donaţie în favoarea judeţului Vaslui; ANEXA
14 aprilie
4803 aprilie
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”;
14 aprilie
4920 mai
privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009;
28 mai
5020 mai
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
28 mai
5120 mai
privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
28 mai
5220 mai
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
28 mai
5320 mai
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2008;
28 mai
5420 mai
privind aprobarea contului de execuţie a creditelor externe-imprumut bancar al judeţului Vaslui pe anul 2008;
28 mai
5520 mai
privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul 2008;
28 mai
5620 mai
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui, precum şi secretarului acesteia;
28 mai
5720 mai
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
28 mai
5820 mai
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
28 mai
5920 mai
privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
28 mai
6020 mai
privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 39/2008;
28 mai
6120 mai
privind mandatarea preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui pentru semnarea contractului de comodat cu Parohia „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Stelian” privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în Bîrlad, b-dul Epureanu, nr.19, prevăzută în Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.20/2008;
28 mai
6220 mai
privind aprobarea deplasării delegaţiei Consiliului Judeţean Vaslui la a doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a Adunării Regiunilor Europei de la Krzyzowa – Wroclaw, Polonia;
28 mai
6320 mai
privind rectificarea bugetului creditelor externe pe anul 2009;
28 mai
6420 mai
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, ce se finanţează din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
28 mai
6520 mai
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare a valorilor rezultate în urma elaborării Studiilor de fezabilitate;
28 mai
6620 mai
pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Nr.65/ 2008 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
28 mai
6720 mai
privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „Lucrări drumuri şi poduri” SA Vaslui;
28 mai
6820 mai
privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
28 mai
6920 mai
privind aprobarea actualizării Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al judeţului Vaslui; ANEXA
28 mai
7026 iunie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
07 iulie
7126 iunie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
07 iulie
7226 iunie
privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
07 iulie
7326 iunie
prin care se ia act de Sentinţa civilă a Tribunalului Vaslui nr.142/ CA din 26 mai 2009;
07 iulie
7426 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
07 iulie
7526 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
07 iulie
7626 iunie
privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
07 iulie
7726 iunie
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.15/ 2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
07 iulie
7826 iunie
privind aprobarea proiectului „Consiliul Local-Responsabilitate şi Profesionalism” şi a cheltuielilor legate de proiect;
07 iulie
7926 iunie
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” şi a cheltuielilor legate de proiect;
07 iulie
8026 iunie
privind aprobarea actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat dintre Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul local municipal Bârlad pentru realizarea proiectului „Reabilitarea centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad”;
07 iulie
8126 iunie
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Ştefan Vodă-Republica Moldova;
07 iulie
8226 iunie
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Soroca - Republica Moldova;
07 iulie
8326 iunie
privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Judeţul Vaslui - România şi Raionul Orhei - Republica Moldova;
07 iulie
8426 iunie
privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
07 iulie
8526 iunie
privind transmiterea imobilului compus din teren şi construcţii, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Naţională Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
07 iulie
8626 iunie
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
07 iulie
8726 iunie
privind solicitarea transmiterii unor terenuri cu destinaţia de staţie de transfer deşeuri din administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraş Negreşti în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
07 iulie
8826 iunie
privind modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.59/ 20.05.2009 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui;
07 iulie
8926 iunie
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui;
07 iulie
9026 iunie
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 27/ 2009 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009;
07 iulie
9116 iulie
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;
20 iulie
9216 iulie
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect
20 iulie
9331 iulie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean;
10 august
9431 iulie
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;
10 august
9531 iulie
privind rectificare a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
10 august
9631 iulie
privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
10 august
9731 iulie
privind rectificarea a III-a a fondurilor externe nerambursabile pe anul 2009;
10 august
9831 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;
10 august
9931 iulie
privind aprobarea proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord –Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui;
10 august
10031 iulie
pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2008;
10 august
10131 iulie
privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1” din municipiul Bîrlad, str.Vasile Pârvan, nr.4;
10 august
10231 iulie
privind aprobarea "Programului de pregătire, deszăpezire şi combaterea poleiului pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2009-2010";
10 august
10331 iulie
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului "Victor Ion Popa" Bîrlad;
10 august
10431 iulie
privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui
10 august
10528 august
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
04 septembrie
10628 august
privind înfiinţarea „Centrului de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei sociale” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
04 septembrie
10728 august
privind înfiinţarea „Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii medii şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
04 septembrie
10828 august
privind înfiinţarea „Centrului Respiro ACASĂ - O binecuvântare a timpului”, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
04 septembrie
10928 august
privind înfiintarea serviciului „Echipa mobilă pentru copilul cu handicap” Vaslui în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
04 septembrie
11028 august
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.90/ 2003 privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
04 septembrie
11128 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
04 septembrie
11228 august
privind modificarea statului de funcţii al Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
04 septembrie
11328 august
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
04 septembrie
11410 septembrie
privind participarea Consiliului judeţean Vaslui la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;
15 septembrie
11510 septembrie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
15 septembrie
11610 septembrie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
15 septembrie
11710 septembrie
privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD-2009;
15 septembrie
11810 septembrie
privind alegerea membrilor Consiliului de administraţie la SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui pentru mandatul 2009-2013;
15 septembrie
11910 septembrie
privind rectificarea a VI-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
15 septembrie
12016 septembrie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013;
22 septembrie
12130 septembrie
prin care se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a domnilor Dogaru Ciprian-Cătălin, Butnaru Liviu şi Branişte Sorin, înscrişi pe lista Partidului Naţional Liberal
05 octombrie
12230 septembrie
privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni;
05 octombrie
12330 septembrie
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate;
05 octombrie
12430 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
05 octombrie
12530 septembrie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
05 octombrie
12630 septembrie
privind rectificarea a V-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
05 octombrie
12730 septembrie
privind adoptarea bugetelor Consiliului judeţean Vaslui pe anul 2010 şi estimările pentru anii 2011-2013;
05 octombrie
12830 septembrie
privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codăesti” şi a cheltuielilor legate de proiect;
05 octombrie
12930 septembrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
05 octombrie
13030 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare a 8 drumuri judeţene” şi ai obiectivului de investiţie „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată aferente obiectivului - Reabilitare şi modernizare DJ 244 B”;
05 octombrie
13130 septembrie
privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei Lipovăţ şi în administrarea consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.687/ 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
05 octombrie
13230 septembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
05 octombrie
13330 septembrie
privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
05 octombrie
13430 septembrie
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui;
05 octombrie
13530 septembrie
privind declararea de utilitate publică de interes local a lucrărilor: "Bază sportivă multifuncţională cu teren de handbal tip II" şi "Sala de educaţie fizică şcolară" care se vor realiza pe teritoriul comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
05 octombrie
13630 octombrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
11 noiembrie
13730 octombrie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
11 noiembrie
13830 octombrie
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare a 4 drumuri judeţene”;
11 noiembrie
13930 octombrie
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro;
11 noiembrie
14030 octombrie
privind rectificarea a III-a a bugetului creditelor externe pe anul 2009;
11 noiembrie
14130 octombrie
privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui pentru anul 2010;
11 noiembrie
14230 octombrie
privind stabilirea taxelor de intrare la obiectivul turistic „Planetariu” Bîrlad, aparţinând Muzeului „V. Pârvan” Bîrlad;
11 noiembrie
14330 octombrie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor din localităţile Bumbăta, Stănileşti şi Vetrişoaia aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
11 noiembrie
14430 octombrie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei publice în vederea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
11 noiembrie
14530 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
11 noiembrie
14630 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;
11 noiembrie
14730 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 246A, km 0+000-1+311, jud. Vaslui.”
11 noiembrie
14824 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
07 decembrie
14924 noiembrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
07 decembrie
15024 noiembrie
privind aprobarea proiectului „Pregătirea profesională a personalului Consiliului judeţean Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect;
07 decembrie
15124 noiembrie
privind încadrarea drumurilor judeţene şi comunale de pe teritoriul judeţului pe categorii în vederea stabilirii consumului de carburanţi, lubrefianţi şi cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
07 decembrie
15224 noiembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
07 decembrie
15324 noiembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui si al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2010;
07 decembrie
15424 noiembrie
privind aprobarea „Strategiei de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice” pentru judeţul Vaslui;
07 decembrie
15524 noiembrie
privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale 2009-2013 ANEXA
07 decembrie
15624 noiembrie
privind diminuarea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
07 decembrie
15724 noiembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „CENTRALĂ TERMICĂ - MUZEUL JUDEŢEAN „Ştefan cel Mare” VASLUI”
07 decembrie
15824 noiembrie
privind rectificarea a VI-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
07 decembrie
15907 decembrie
privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Codăeşti pentru implementarea proiectului „Reconstrucţia ecologică, forestieră pe terenuri degradate, tarlaua Coasta Viilor, comuna Codăeşti, judeţul Vaslui”;
09 decembrie
16007 decembrie
privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Fălciu pentru implementarea proiectului „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, perimetrul de ameliorare „Copăceana, Rânzeşti”, comuna Fălciu, judeţul Vaslui, suprafaţa- 50 ha”;
09 decembrie
16107 decembrie
privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Rebricea pentru implementarea proiectului „Împădurirea terenului agricol degradat, constituit în perimetrul de ameliorare Tufeşti, comuna Rebricea, judeţul Vaslui”;
09 decembrie
16207 decembrie
privind aprobarea Acordului de asociere a judeţului Vaslui cu comuna Ştefan cel Mare pentru implementarea proiectului „Împădurirea terenurilor agricole degradate, constituite în perimetrele de ameliorare Capul Dealului, Moara Cuzei, Radiac, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui”.
09 decembrie
16318 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009;
21 decembrie
16418 decembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2009;
22 decembrie
16518 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora, în anul 2010;
22 decembrie
16618 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui şi/sau de susţinătorii legali, pentru anul 2010;
22 decembrie
16718 decembrie
privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor şi autorizaţiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes judeţean pe anul 2010;
22 decembrie
16818 decembrie
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui;
22 decembrie
16918 decembrie
privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui.
22 decembrie
17018 decembrie
pentru modificarea Hotărârii nr.33/ 2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unui spaţiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19
22 decembrie
17118 decembrie
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vaslui a unui număr de 39 locuinţe sociale situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui şi schimbarea destinaţiei acestora în locuinţe de serviciu
22 decembrie
17218 decembrie
transmiterea unui număr de 14 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în administrarea unor instituţii publice de interes judeţean
22 decembrie

Last modified: aprilie 9, 2021

Comments are closed.