Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2007

aprilie 15, 2021

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
112 ianuarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007.
12 ianuarie
212 ianuarie
privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare a județului Vaslui în perioada 2007-2013".
12 ianuarie
328 februarie
privind transmiterea unui sector de drum aflat în domeniul public al județului Vaslui, din administrarea Consiliului Județean Vaslui, în administrarea Consiliului local al comunei Dănești.
31 ianuarie
431 ianuarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție "REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE BLOC G1" din municipiul Bârlad, strada Vasile Pârvan, nr. 4
31 ianuarie
531 ianuarie
privind modificarea anexei nr.1 la Hotarârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2007
31 ianuarie
631 ianuarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei
31 ianuarie
731 februarie
privind autorizarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui de a accepta o donație cu sarcini în favoarea județului Vaslui
31 ianuarie
816 februarie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
16 februarie
916 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007
16 februarie
1016 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007
16 februarie
1116 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al SC ”Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui
16 februarie
1216 februarie
privind avizarea contractului de performanță anexa la contractul individual de muncă al directorului general al S.C. ”Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui
16 februarie
1316 februarie
privind aprobarea participării Consiliului Județean Vaslui, ca partener la realizarea proiectului ”O școala pentru toți și pentru fiecare"
16 februarie
1416 februarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție ,,Sistematizarea verticală, platforme, alei și împrejmuire incintă, racord energie electrică și instalația de utilizare a gazelor naturale clădire Poligon Delea Vaslui
16 februarie
1516 februarie
privind accesul la informațiile de interes public la nivelul Consiliului județean Vaslui
16 februarie
1616 februarie
privind modificarea statului de funcțiii al Teatrului "Victor Ion Popa" Bârlad
16 februarie
1716 februarie
privind modificarea organigramei și statului de funcțiii ale Centrului de Asistență Medico - Socială Băcești
16 februarie
1816 februarie
privind modificarea statului de funcțiii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență Persoanelor Vaslui
16 februarie
1916 februarie
privind aprobarea deplasării delegației Consiliului Județean Vaslui în Franța, la Convenția Internațională pentru Dezvoltare Regională și Locală
16 februarie
2016 februarie
privind aprobarea deplasării delegației Consiliului Județean Vaslui în Ungaria, la Sesiunea plenară a Comitetului 2 al Adunării Regiunilor Europei "Coeziune socială & Sănătate publică" și Seminarul "Integrarea Minorităților Etnice"
16 februarie
2116 februarie
privind veniturile și cheltuielile ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
16 februarie
2216 februarie
privind garantarea semnării contractului de finanțare pentru servicii, având ca părți ANPDC - autoritate contractantă, Consiliul județean Vaslui și DGASPC - beneficiari și ONG selectat - prestator, în cadrul PIN 6/ 2007
16 februarie
2330 martie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
30 martie
2430 martie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
30 martie
2530 martie
privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007
30 martie
2630 martie
privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
30 martie
2730 martie
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007
30 martie
2830 martie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Vaslui pe anul 2006
30 martie
2930 martie
privind aprobarea ”Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții ce se vor realiza pe drumurile județene din împrumuturi interne/externe"
30 martie
3030 martie
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, ce se finanțează din bugetul local al județului Vaslui pe anul 2007
30 martie
3130 martie
privind aprobarea diminuării prețului de pornire a licitației pentru vânzarea imobilului cu destinația "Baza de producție" Huși
30 martie
3230 martie
privind aprobarea diminuării prețului de pornire pentru vânzarea prin licitație publică a imobilelor din localitațile Bumbăta, Stănilești și Vetrișoaia
30 martie
3330 martie
privind transmiterea terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile sanitare de interes județean, proprietate publică a județului Vaslui în administrarea Spitalului județean de urgență Vaslui
30 martie
3430 martie
privind aprobarea Programului județean pentru finantarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2007
30 martie
3530 martie
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul județean Vaslui și consiliile locale: Ivănești, Laza, Poienești, Pușcași, Pungești, Gîrceni, Dragomirești, pentru realizarea proiectului "Sistem de colectare selectivă și transport al deșeurilor municipale de pe Valea Racovei (comunele Ivănești, Laza, Poienești, Pușcași, Pungești, Gîrceni, Dragomirești), județul Vaslui"- faza studiu de fezabilitate
30 martie
3630 martie
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul județean Vaslui și consiliile locale: Perieni, Pogana, Iana, Puiești, Voinești, Gherghești pentru realizarea proiectului "Sistem de colectare selectivă și transport al deșeurilor municipale din comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puiești, Voinești, Gherghești, județul Vaslui." - faza studiu de fezabilitate
30 martie
3730 martie
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul județean Vaslui și consiliile locale: Pochidia, Ciocani, Ivești, Tutova, Coroiești, Pogonești pentru realizarea proiectului "Sistem de colectare selectivă și transport al deșeurilor municipale din comunele: Pochidia, Ciocani, Ivești, Tutova, Coroiești, Pogonești, județul Vaslui - faza studiu de fezabilitate
30 martie
3830 martie
privind aprobarea protocolului de colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, în vederea gestionării calitățiii aerului
30 martie
3930 martie
privind modificarea statului de funcțiii al personalului din aparatul de specialitate al Consiliului județean Vaslui
30 martie
4030 martie
privind modificarea statului de funcțiii al Centrului județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
30 martie
4130 martie
privind acordarea salariului de merit domnului MAMALAUCA MIRCEA director al Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad
30 martie
4230 martie
pentru abrogarea Hotarârii Consiliului județean Vaslui nr.38/2004 privind alegerea Comisiei de validare
30 martie
4330 martie
privind revocarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.15/2007 privind accesul la informațiile de interes public la nivelul Consiliului județean Vaslui
30 martie
4430 martie
privind împuternicirea domnului Dumitru Buzatu, vicepreședinte al Consiliului județean Vaslui, ca reprezentant al Consiliului județean în ”Asociația Consiliilor județean Vaslui și locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad și Huși", care are ca scop realizarea proiectului ”Managementul regional al deșeurilor în județul Vaslui"
30 martie
4530 martie
privind aprobarea modificărilor Programului de transport județean pentru perioada 2006 - 2008
30 martie
4630 martie
pentru modificarea hotărârii nr.129/2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Județean Iași și Consiliul Județean Vaslui pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași-Vaslui"
30 martie
4727 aprilie
privind stabilirea contribuției persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe durata internării în Centrul de asistență medico-socială Băcești
27 aprilie
4827 aprilie
privind stabilirea costului mediu lunar de întretinere la Caminul pentru îngrijirea persoanelor vârstnice Huși
27 aprilie
4927 aprilie
privind aprobarea contractarii unui împrumut intern/extern în valoare de 67 000 000 lei echivalent a 20 000 000 Euro
27 aprilie
5027 aprilie
privind transmiterea plantațiilor de arbori de pe aliniamentele drumurilor județene din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea consiliilor locale
27 aprilie
5127 aprilie
privind modificarea statului de funcțiii al Muzeului județean "Ștefan Cel Mare" Vaslui
27 aprilie
5227 aprilie
privind modificarea statului de funcțiii al Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad
27 aprilie
5327 aprilie
privind modificarea statului de funcțiii al Teatrului "Victor Ion Popa" Bârlad
27 aprilie
5427 aprilie
privind modificarea statului de funcțiii al Centrului de Asistență Medico - Socială Băcești
27 aprilie
5527 aprilie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Racordarea la rețelele publice de distribuție de energie electrică a instalațiilor electrice aferente Complexului de servicii comunitare nr.1, str.Epureanu, nr.19, Bârlad "
27 aprilie
5627 aprilie
privind modificarea organigramei și statului de funcțiii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
27 aprilie
5717 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
17 mai
5817 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007
17 mai
5917 mai
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Comandamentului de jandarmi Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui
17 mai
6017 mai
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitației în vederea închirierii unor spații din imobilul situat în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.70, aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui
17 mai
6117 mai
privind aprobarea diminuării prețului de pornire pentru vânzarea prin licitație publică a imobilelor din comunele Stanilești și Vetrișoaia
17 mai
6217 mai
privind modificarea suprafețelor spațiilor medicale precum și a spațiilor conexe actului medical în care funcționeaza Policlinica stomatologică din municipiul Vaslui prevăzute în lista anexa la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.73/2006
17 mai
6317 mai
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Județean Iasi și Consiliul Județean Vaslui pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului interjude- țean DJ 248 Iași-Vaslui"
17 mai
6417 mai
privind aprobarea aderării Consiliului județean Vaslui la Asociația Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură "Les rencontres"
17 mai
6517 mai
privind modificarea statului de funcțiii al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui
17 mai
6617 mai
privind modificarea organigramei și statului de funcțiii ale Centrului de asistenta medico-sociala Băcești
17 mai
6717 mai
privind numirea domnișoarei COSER ALINA ADRIANA în funcția de referent de specialitate, grad profesional III, în cadrul Observatorului județean pentru Drepturile Copilului
17 mai
6817 mai
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiție: ”Extindere pavilion expozițional Marcel Guguianu" municipiul Bârlad, județul Vaslui
17 mai
6926 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
26 iunie
7026 iunie
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui
26 iunie
7126 iunie
privind aprobarea documentației tehnico-economice, actualizată și revizuită, pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad"
26 iunie
7226 iunie
privind transmiterea unui sector de drum, aflat în domeniul public al județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui, în administrarea Regiei naționale a pădurilor - ROMSILVA - Direcția silvică Vaslui
26 iunie
7326 iunie
privind declararea ca aparținând domeniului public al județului Vaslui a două imobile și transmiterea acestora în administrarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui
26 iunie
7426 iunie
privind trecerea unei construcții, aflate în proprietatea publică al județului Vaslui și în administrarea Școlii pentru surzi Vaslui, din domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia
26 iunie
7526 iunie
privind reconstituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui
26 iunie
7626 iunie
privind modificarea statului de funcțiii al personalului din cadrul Serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui
26 iunie
7726 iunie
privind modificarea statului de funcțiii al personalului din cadrul Observatorului județean pentru drepturile copilului
26 iunie
7826 iunie
privind modificarea organigramei și statului de funcțiii ale Bibliotecii județene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui
26 iunie
7926 iunie
privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Mancaș Ioan, director al Muzeului județean "Stefan cel Mare" Vaslui
26 iunie
8026 iunie
privind numirea temporară a domnului Chiriac Gelu Laurentiu, în funcția de director al Muzeului județean "Stefan cel Mare" Vaslui
26 iunie
8126 iunie
privind trecerea unei construcții din proprietatea publică a județului Vaslui în proprietatea privată a acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia precum și transmiterea din administrarea Spitalului județean de urgență Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui
26 iunie
8226 iunie
privind transmiterea din administrarea Spitalului județean de urgență Vaslui a unor construcții aflate în proprietatea publică a județului Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui în vederea întocmirii expertizei tehnice
26 iunie
8326 iunie
privind aprobarea deplasării Consiliului județean Vaslui la Întâlnirea Asociației Orașelor și Regiunilor Europene pentru Cultură ”Les Rencontres" de la Avignon-Franta
26 iunie
8411 iulie
privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC "AQUAVAS" SA Vaslui
11 iulie
8511 iulie
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Europa nostră - program pilot de comunicare pe teme europene"
11 iulie
8611 iulie
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Caravana veselă - Teatru de joacă fără frontiere"
11 iulie
8711 iulie
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Antichitatea târzie în bazinul Prutului"
11 iulie
8911 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
11 iulie
9023 august
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008 și estimările pentru anii 2009-2011
23 august
9123 august
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007
23 august
9223 august
privind aprobarea "Programului de pregătire, deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada de iarnă 2007-2008"
23 august
9323 august
privind solicitarea transmiterii unui sector de stradă aflat în domeniul public al municipiului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui;
23 august
9423 august
privind numirea domnului Aionoaie Ioan în funcția de referent de specialitate, grad profesional III, în cadrul Observatorului Județean pentru Drepturile Copilului Vaslui
23 august
9531 august
privind aprobarea proiectului bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008 precum și estimările pentru anii 2009-2011
31 august
9631 august
privind aprobarea asocierii între județul Vaslui și județul Bacău pentru realizarea proiectului "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241D, km. 0 + 000 - 4 + 900 și drum județean DJ 241C, km. 14 + 500 - 32 + 625"
31 august
9731 august
privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanți, lubrefianți și cauciucuri pentru autovehiculele care circulă
31 august
9831 august
privind modificarea statului de funcțiii al Muzeului județean "Stefan cel Mare" Vaslui
31 august
9918 septembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
18 septembrie
10018 septembrie
privind alocarea sumei de 450 mii lei unui număr de 7 comune din Fondul de rezervă constituit în bugetul local al județului Vaslui pe anul 2007 pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale din 5-6 septembrie 2007;
18 septembrie
10125 septembrie
privind rectificarea a VII- a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
25 septembrie
10225 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activitătilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007;
25 septembrie
10325 septembrie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007;
25 septembrie
10425 septembrie
privind rectificarea a II-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
25 septembrie
10525 septembrie
privind însușirea modificărilor și completărilor la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vaslui;
25 septembrie
10625 septembrie
privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a județului Vaslui și din administrarea Consiliului județean Vaslui în proprietatea publică a comunelor Berezeni și Fălciu și în administrarea consiliilor locale a sistemelor de alimentare cu apă, realizate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 687/ 1997, cu modificările ulterioare;
25 septembrie
10725 septembrie
privind modificarea statului de funcțiii al Centrului de asistentă medico-socială Băcesti;
25 septembrie
10825 septembrie
privind înființarea Centrului de îngrijire și asistență Bogești, comuna Pogana, fără personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
25 septembrie
10925 septembrie
privind înființarea Centrului de recuperare și reabilitare Rîsești, comuna Drînceni, fără personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
25 septembrie
11025 septembrie
privind înființarea Centrului de îngrijire și asistentă Rînzești, comuna Fălciu, fără personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
25 septembrie
11125 septembrie
privind înființarea locuinței protejate în orasul Negrești, fără personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
25 septembrie
11225 septembrie
privind înființarea Centrului de tip respiro Ghermănești, comuna Drînceni, fără personalitate juridică, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
25 septembrie
11325 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție "Împrejmuire incintă, Poligon Delea Vaslui"
25 septembrie
11425 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție "AMENAJARE ȘI MODERNIZARE BIBLIOTECA JUDEȚEANÃ VASLUI”
25 septembrie
11525 septembrie
privind transmiterea imobilului - teren și clădiri, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Centrului de asistentă medico - socială Băcesti;
25 septembrie
11616 octombrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul județean Vaslui și Consiliul județean Iași pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iasi-Vaslui"
16 octombrie
11716 octombrie
privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași-Vaslui" și a cheltuielilor legate de proiect
16 octombrie
11816 octombrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași - Vaslui"
16 octombrie
11916 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici și a cotei părți a cheltuielilor legate de proiectul ”Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași-Vaslui", aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al județului Vaslui
16 octombrie
12016 octombrie
privind aprobarea aderării Consiliului județean Vaslui la Asociația "ALTERNET"
16 octombrie
12116 octombrie
privind aprobarea susținerii și cofinanțării proiectului " Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bîrlad, județul Vaslui"
16 octombrie
12231 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
31 octombrie
12331 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007;
31 octombrie
12431 octombrie
privind rectificarea a III-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
31 octombrie
12531 octombrie
privind modificarea pozițiilor nr.29, 54 și 87 din anexa nr.3 la Hotărârea nr.1/2007 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2007;
31 octombrie
12631 octombrie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Centrului de asistență medico-socială Băcești;
31 octombrie
12731 octombrie
privind eliberarea, cu acordul părților, a doamnei Poamă Elena din funcția de director al Bibliotecii județene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui;
31 octombrie
12831 octombrie
privind numirea doamnei Poamă Elena în funcția de director adjunct al Bibliotecii județene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui;
31 octombrie
12931 octombrie
privind desemnarea domnului Corneliu Bichineț, Președinte al Consiliului județean Vaslui, pentru a face parte din delegația Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România la Forumul Cooperării Descentralizate de la Nantes-Franța;
31 octombrie
13031 octombrie
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.115/ 2007 privind transmiterea imobilului - teren și clădiri, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Centrului de asistență medico-socială Băcești;
31 octombrie
13131 octombrie
privind cofinanțarea Programului "Reabilitarea/reconstrucția unităților de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore - inundații în aprilie-august 2005";
31 octombrie
13231 octombrie
privind aprobarea ,,Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții ce se vor realiza pe drumurile județene din bugetul local al județului Vaslui pe anii 2007-2013";
31 octombrie
13331 octombrie
privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiții ”Consolidare corp C Spitalul județean Vaslui";
31 octombrie
13431 octombrie
privind solicitarea trecerii imobilului ”Palatul administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.79, județul Vaslui, din administrarea Instituției Prefectului județul Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui;
31 octombrie
13530 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
30 noiembrie
13630 noiembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007;
30 noiembrie
13730 noiembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale, alocată suplimentar din bugetul de stat, pe anul 2007;
30 noiembrie
13830 noiembrie
privind asocierea județului Vaslui la constituirea la nivel regional, a Asociatiei de dezvoltare inter-comunitară EURONEST - A.D.I.E.;
30 noiembrie
13930 noiembrie
privind aprobarea realizării proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calitătii sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat" și a contribuției financiare privind co-finanțarea proiectului;
30 noiembrie
14030 noiembrie
privind completarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr.55/2004;
30 noiembrie
14130 noiembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2008;
30 noiembrie
14230 noiembrie
privind stabilirea criteriilor și condițiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007;
30 noiembrie
14330 noiembrie
privind înființarea "Centrului de zi pentru copilul cu dizabilități" Negrești, fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
30 noiembrie
14430 noiembrie
privind modificarea organigramei, a numărului de posturi și statului de funcțiii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
30 noiembrie
14530 noiembrie
privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare între Reprezentanta UNICEF în România și Consiliul județean Vaslui;
30 noiembrie
14630 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului "Vasile Pârvan" Bîrlad;
30 noiembrie
14730 noiembrie
privind încadrarea Teatrului "Victor Ion Popa" Bârlad în categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, aprobarea organigramei, statului de funcțiii și a regulamentului de organizare și funcționare;
30 noiembrie
14830 noiembrie
privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a județului și în administrarea Consiliul județean Vaslui în administrarea Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui, ca sediu pentru Biroul Anticorupție Vaslui;
30 noiembrie
14930 noiembrie
privind transmiterea spațiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Piața Independenței nr.1, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Muzeului județean "stefan cel Mare" Vaslui;
30 noiembrie
15030 noiembrie
privind propunerea de încadrare a sectorului de drum județean DJ 242: Bîrlad (DN 24) - Trestiana - Grivița - limită județul Galați (Bălăbănești), km 0+000 - 9+140, în categoria drumurilor naționale;
30 noiembrie
15130 noiembrie
privind exonerarea arendașului de la plata prețului, respectiv a arendei pentru suprafata de 20,0 ha teren arabil, proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui, amplasat pe teritoriul comunei Roșiești;
30 noiembrie
15218 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2007;
18 decembrie
15318 decembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007;
18 decembrie
15418 decembrie
privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 B Creteștii de Sus - Murgeni km 0+000 - km 55+780" și a cheltuielilor legate de proiect;
18 decembrie
15518 decembrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 B Creteștii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780";
18 decembrie
15618 decembrie
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 244 D Huși - Coropceni (DN 24)" și a cheltuielilor legate de proiect;
18 decembrie
15718 decembrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 244 D Huși - Coropceni (DN 24)";
18 decembrie
15818 decembrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul județean Vaslui și Consiliul județean Iași pentru realizarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 244 D Huși - Coropceni (DN 24)";
18 decembrie
15918 decembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a cotei părți a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 244D Huși - Coropceni (DN 24)", aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al județului Vaslui;
18 decembrie
16018 decembrie
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Viziuni Comune";
18 decembrie
16118 decembrie
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Arta tradițională - mijloc de dezvoltare economică";
18 decembrie
16218 decembrie
pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.13/2007 privind aprobarea participării Consiliului județean Vaslui, ca partener, la realizarea proiectului "O școală pentru toți și pentru fiecare".
18 decembrie
16328 decembrie
privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului județean Vaslui pentru anul 2008;
28 decembrie
16428 decembrie
privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor și autorizațiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes județean pe anul 2008;
28 decembrie
16528 decembrie
privind stabilirea contribuției persoanelor beneficiare de servicii asigurate pe perioada internării în Centrul de asistentă medico-socială Băcesti;
28 decembrie
16628 decembrie
privind stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămine și /sau de susținătorii legali, pe anul 2008;
28 decembrie
16728 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centre rezidențiale pentru persoane cu handicap, pentru anul 2008;
28 decembrie
16828 decembrie
privind aprobarea baremelor minime de dotare cu echipament și cazarmament și duratele de utilizare, precum și normativele valorice minime de cheltuieli pentru cazarmament pentru copiii și tinerii ocrotiți de serviciul public specializat pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și pentru copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști;
28 decembrie
16928 decembrie
privind transformarea unei funcțiii publice de execuție din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
28 decembrie
17028 decembrie
privind transformarea unui post de execuție de bibliotecar gradul profesional debutant în bibliotecar gradul profesional II din cadrul Bibliotecii județene "N. M. Spătarul Vaslui";
28 decembrie
17128 decembrie
privind transformarea unei funcțiii publice de execuție din referent clasa III, grad profesional debutant în referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Serviciului public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui;
28 decembrie
17228 decembrie
privind reluarea activității ca urmare a încetării suspendării contractului individual de muncă din inițiativa doamnei Pop Rodica, director al Centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Vaslui;
28 decembrie
17328 decembrie
privind preluarea Centrului de asistentă medico-socială Codăești în responsabilitatea administrativă și financiară a Consiliului județean Vaslui;
28 decembrie
17428 decembrie
privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 48/ 2005 privind înființarea Observatorului județean pentru drepturile copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
28 decembrie
17528 decembrie
prin care se ia act de încheierea Contractului/Acord colectiv de muncă încheiat între presedintele Consiliului județean Vaslui, în calitate de angajator și Sindicatul salariatilor din administratia publică locală din cadrul Consiliului județean Vaslui;
28 decembrie
17628 decembrie
privind numirea domnului Bichineț Gelu Voicu în funcția de director al Bibliotecii județeană "N.M. Spătarul" Vaslui.
28 decembrie

Last modified: aprilie 15, 2021

Comments are closed.