Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2006

aprilie 15, 2021

Nr. Hotărâre Data adoptăriiConținutul pe scurt al hotărârii
113 ianuarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006
213 ianuarie
privind desființarea a patru centre de plasament din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și reorganizarea acestora în internate școlare în cadrul unităților de învățământ special „Aurora” și de hipoacuzici Vaslui, Negrești și de arte și meserii „Sfânta Ecaterina” Huși .
35 ianuarie
privind menținerea articolelor 5 și 6 din Hotărârea nr.1/2006 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006
410 februarie
privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, prin proiect, pe o perioada de cel puțin 3 ani, în cadrul PIN 3/2006, denumit „Telefonul copilului” în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
510 februarie
privind aprobarea susținerii a două servicii nou create, prin proiect, pe o perioada de cel puțin 3 ani, în cadrul PIN 5/2006, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
610 februarie
privind aprobarea contractării și co-finanțării proiectului “Stabilizare versanți pe DJ 284 Ghermănești – Pîhnesti – Duda-Epureni – Huși, comuna Arsura, județul Vaslui”
728 februarie
privind aprobarea contractării și co-finanțării proiectului “Stabilizare versanți pe DJ 284 A - Plopoasa – Rafaila, comuna Rafaila, județul Vaslui”
828 februarie
privind adoptarea bugetului propriu pe anul 2006
928 februarie
privind însușirea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și al statiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
1028 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri de cheltuieli pe anul 2006 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui
1128 februarie
privind avizarea contractului de performanță anexa la contractul individual de muncă al directorului general al S.C. “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
1228 februarie
privind aprobarea Programului județean pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general pe anul 2006
1328 februarie
privind transmiterea a patru imobile, proprietate publică a județului, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
1428 februarie
privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a județului din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Agentiei Nationale Antidrog, ca sediu pentru Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui
1528 februarie
privind trecerea a șase imobile aflate în administrarea Consiliului județean Vaslui din domeniul public în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzarii acestora prin licitație publică deschisă
1628 februarie
privind stabilirea cuantumului indemnizației de ședință președintelui, vicepreședintelui și membrilor comisiei pentru protecția copilului
1728 februarie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui
1828 februarie
privind transformarea unor posturi de funcție publică de execuție din aparatul propriu ca urmare avansării în trepte de salarizare a funcționarilor publici
1928 februarie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
2028 februarie
privind modificarea organigramei și statului de funcții precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului “V.I. POPA” Bârlad
2128 februarie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare
2228 februarie
privind modificarea Hotărârii nr.75/2005 pentru stabilirea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului județean Vaslui pentru anul fiscal 2006
2328 martie
privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
2428 martie
privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2006
2528 martie
privind încetarea activității Direcției județene pentru protecția plantelor Vaslui
2628 martie
privind aprobarea metodei de privatizare a Direcției pentru protecția plantelor a județului Vaslui precum și a planului de acțiune
2728 martie
privind arendarea unei suprafețe de teren agricol, proprietate publică a județului Vaslui, aflat în administrarea Consiliului județean Vaslui, prin licitație publică
2828 martie
privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
298 martie
privind transformarea unei funcții de execuție în regim contractual ca urmare a promovării persoanei încadrată în funcția de debutant în cadrul aparatului propriu al Consiliului județean Vaslui
308 martie
privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei POP RODICA director al Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
3126 aprlie
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate complementar, a obiectivului de investiții „ Consolidare clădire corp (C) Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
3226 aprlie
privind aprobarea Acordului de asociere între Consiliul județean Vaslui și Consiliile locale Negrești, Băcești, Dumești, Todirești, Rebricea și Vulturești pentru realizarea proiectului « Sistem de colectare selectiva și valorificare a deșeurilor reciclabile în zona oraș Negrești»
3326 aprlie
privind demisia unui consilier județean
3426 aprlie
privind rectificarea a II-a a bugetului propriu pe anul 2006
3526 aprlie
privind majorarea taxelor pentru vizitare precum și a altor taxe percepute de către unitățile muzeale de sub autoritatea Consiliului județean Vaslui
3626 aprlie
privind propunerea de încadrare a unor drumuri de exploatare, sătești și a unor străzi în categoria funcțională a drumurilor comunale
3726 aprlie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.12/2006 privind aprobarea Programului județean pentru acordarea de finanțări nerambursabile a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2006
38 26 aprlie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
3926 aprlie
privind transformarea unei funcții publice de execuție din clasa I gradul profesional debutant în gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare existentă în statul de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui
4026 aprlie
privind eliberarea doamnei MANOLE ELENA din funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vaslui
4126 aprlie
privind validarea desemnării nominale a unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
4226 aprlie
pentru menținerea Hotărârii nr.25/2006 a Consiliului județean Vaslui privind încetarea activității Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vaslui
4326 aprlie
pentru menținerea Hotărârii nr.26/2006 a Consiliului județean Vaslui privind aprobarea metodei de privatizare a Direcției pentru Protecția Plantelor a județului Vaslui precum și a planului de acțiune
4430 mai
privind validarea unui mandat de consilier județean
4530 mai
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aferente finanțării cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2006
4630 mai
privind rectificarea a III-a a bugetului propriu pe anul 2006
4730 mai
privind transmiterea unor imobile proprietate publică a județului, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
4830 mai
privind aprobarea diminuării prețului de pornire pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului „Baza de producție” din municipiul Huși
4930 mai
privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Consiliul Județean Vaslui și Consiliile locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad și Huși, orașului Negrești, precum și ale comunelor Berezeni, Banca, Vinderei, Al. Vlahuță, Grivița, Ivești, Pochidia, Tanacu, Todirești, Tutova, Dodești, Vetrișoaia, Oltenești, Vulturești și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru realizarea proiectului «Reabilitare/reconstrucție unități de învățământ afectate în urma fenomenelor meteorologice majore-inundații din perioada aprilie-august 2005, în județul Vaslui»
5030 mai
privind aprobarea modificărilor Programului de transport județean valabil pentru perioada 2006-2008
5130 mai
privind modificarea statului de funcții al Centrului județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
5230 mai
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul județan Vaslui și Consiliul local Fălciu, pentru realizarea proiectului “Gestiunea deșeurilor în comuna Fălciu”
539 iunie
privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Vaslui
549 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului propriu pe anul 2006
559 iunie
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Vaslui pe anul 2005
569 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din aparatul propriu al Consiliului Județean Vaslui
579 iunie
privind trecerea unei construcții aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia
589 iunie
privind trecerea unei construcții aflată în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acesteia
599 iunie
privind transmiterea unui imobil situat în satul Gura Albești, Com.Albești în folosință gratuită a Parohiei Crasna, din comuna Albești
609 iunie
privind trecerea unor construcții aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Centrului de asistență medico-socială din localitatea Băcești, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acestora
619 iunie
privind aprobarea cofinanțării proiectului “Itinerarii cultural religioase: Vaslui, Hâncesti, Leova“
629 iunie
privind aderarea, ca membru, la Asociația Centrelor Europa(ACE)
639 iunie
privind înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 52/2006 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Județean Vaslui și Consiliul local Fălciu, pentru realizarea proiectului „Gestiunea deșeurilor în comuna Fălciu” și aprobarea participarii Consiliului județean Vaslui la co-finanțarea proiectului
649 iunie
privind abrogarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.79 din 23 septembrie 2005 pentru stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a indemnizației ce urmeaza a se acorda membrilor comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale aflate în imobilul „ Clădire dispensar stomatologic ” situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr.35
659 iunie
privind modificarea Hotărârii nr. 90/2003 privind organizarea și funcționarea auditului public intern în cadrul Consiliului județean Vaslui
669 iunie
privind modificarea componenței Comandamentului Antiepizootic județean Vaslui
6729 iunie
privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru protecția copilului Vaslui
689 iunie
privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui
691 iulie
privind demisia unui consilier județean
701 iulie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 și estimările pentru anii 2008-2010
711 iulie
privind stabilirea criteriului de repartizare pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a cotei de 15% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 și estimările pentru anii 2008-2010
721 iulie
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, aferente finanțării cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2006
731 iulie
privind aprobarea listei cu spațiile medicale precum și cu spațiile conexe în care funcționează Policlinica stomatologică din municipiul Vaslui, proprietate privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean, ce urmează să fie vândute
741 iulie
privind transmiterea unui teren în suprafața de 700 m.p. proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Vaslui
751 iulie
privind înființarea Centrului de tranzit pentru victime ale traficului de ființe umane cu sediul în localitatea Bumbăta, comuna Vetrișoaia, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
761 iulie
privind înființarea Centrului de primire în regim de urgență „Armonia” cu sediul în municipiul Bârlad, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cofinanțarea implementării proiectului
771 iulie
privind înființarea Unității de îngrijire „Bătrânețe demnă” cu sediul în municipiul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și cofinanțarea implementarii proiectului
781 iulie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui
791 iulie
privind modificarea statului de funcții al Teatrului „V. I. Popa” Bârlad
8028 august
privind aprobarea contractării și co-finanțării proiectului “ Stabilizare versanți pe DJ 247 (DN 15D) Zăpodeni-Dănești-Codăești-DN 24 ” comuna Dănești, județul Vaslui
8128 august
privind transmiterea a două suprafețe de teren, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui, respectiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului județean al Poliției de Frontieră Vaslui
8228 august
privind transmiterea unui teren în suprafața de 1000 m.p., proprietate publică a județului, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, Fundației „ Noi și Voi ” cu sediul în municipiul Bîrlad
8328 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “EXTINDERE CLĂDIRE ȘI LUCRĂRI EXTERIOARE POLIGON DELEA DIN MUNICIPIUL VASLUI”
8428 august
privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanți, lubrefianți și cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri
8528 august
privind modificarea statului de funcții al Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui
8628 august
privind modificarea statului de funcții al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
8728 august
privind adoptarea Strategiei județene antidrog pentru perioada 2006- 2008
8823 septembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe anul 2006
8923 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului propriu pe anul 2006
9023 septembrie
privind transmiterea imobilului compus din teren și construcții, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
9123 septembrie
privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr. 8 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
9223 septembrie
privind transmiterea unor spații din incinta unui imobil, proprietate publică a județului Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu nr, 25 din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Ministerului Apărării - Statul Major General, pentru Biroul Informare - Recrutare Vaslui
9323 septembrie
privind transmiterea imobilului cu destinația de Gospodarie anexă, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui în administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui
9423 septembrie
privind aprobarea închirierii unui teren situat în str. Stefan cel Mare nr.233, municipiul Vaslui, aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în folosință Spitalului Județean de Urgența Vaslui
9523 septembrie
privind avizarea propunerii de reorganizare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui
9623 septembrie
privind avizarea externalizării serviciilor de preparare și servire a hranei din cadrul Spitalului județean de Urgență Vaslui
9723 septembrie
privind aprobarea contract arii și co-finanțării proiectelor „Stabilizare versanți pe DJ 248A – Plopoasa-Rafaila, comuna Rafaila, Județul Vaslui” și „Stabilizare versanți pe DJ 284 Ghermănești-Pâhnești-Duda-Epureni-Huși, comuna Arsura, județul Vaslui”
9823 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție ''Modernizare pe DJ 284 : (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești) , km 14+950 – 15+950 (1,0 km), județul Vaslui ''
9923 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție ,,Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 244 B (Crețeștii de Sus) – Șișcani – Tomșa – Hoceni – Dimitrie Cantemir (Hurdugi) – Gușiței – Giurcani – Murgeni (DN 24 A) , km 47+130 – 51+080 (3,950 km) , județul Vaslui"
10023 septembrie
privind modificarea numărului de posturi, a structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
10123 septembrie
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr. 19/2005
10223 septembrie
privind aprobarea deplasării delegației Consiliului județean Vaslui la reuniunea Comitetului A al Adunării Regiunilor Europei, Friuli Veneyia Giulia-Italia și la reuniunea Comitetului C al Adunării Regiunilor Europei, Strasbourg-Franta
10323 septembrie
privind aprobarea deplasării delegației Consiliului județean Vaslui în Belgia, în cadrul programului de diplomație publică al Ministerului Afacerilor Externe, “Promovarea colectivităților locale din România în spațiul Uniunii Europene”
10423 septembrie
privind eliberarea, la cerere, a doamnei CORNEA MARIA din funcția de director al Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Vaslui
10523 septembrie
privind numirea temporara a domnului ONCIU LUCIAN VALENTIN în funcția de director al Centrului Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Vaslui
10623 septembrie
privind aprobarea „ Programului de pregătire, deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada de iarnă 2006-2007 ”
10723 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție ,,Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 245 M : DN 2 F (Poienești) - Poienești , km 0+650 – 1+990 (1,340 km) , județul Vaslui ‘'
10823 septembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție ,,Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 245 : DN 24 (Bârlad) – Băcani – Alexandru Vlahuță– Oprișița (DN 2 F) , km 20+200 – 21+200 (1,0 km) ,județul Vaslui ‘'
10923 septembrie
privind desemnarea unei persoane în Consiliul de administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui
11027 octombrie
privind aprobarea subprogramului Reabilitare sistem alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui
11127 octombrie
privind mandatarea președintelui Consiliului județean Vaslui pentru semnarea Convenției de finanțare ce se va încheia între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și Consiliul județean Vaslui, privind finanțarea Programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor – Subprogramul Reabilitare sistem alimentare cu apă a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești
11227 octombrie
privind aprobarea veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2006
11327 octombrie
pentru completarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.35/2006 privind majorarea taxelor pentru vizitare precum și a altor taxe percepute de către unitățile muzeale de sub autoritatea Consiliului județean Vaslui
11427 octombrie
privind majorarea numărului de personal, modificarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului județean „Stefan Cel Mare” Vaslui
11527 octombrie
privind modificarea gradului profesional al funcției de execuție a domnului Anghel Marcel director al Teatrului “V.I. POPA” Bârlad
11627 octombrie
privind majorarea numărului de personal, modificarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului “V.I. POPA” Bârlad .
11727 octombrie
privind aprobarea Strategiei județene anti-saracie și promovare a incluziunii sociale, 2007-2013
11827 octombrie
privind aprobarea deplasarii delegației Consiliului județean Vaslui în Spania, la ședință Adunării Generale a Adunării Regiunilor Europei
119 9 noiembrie
privind modificarea articolului 2 din Hotărârea nr.149/2004 privind aprobarea participării Consiliului Județean Vaslui la realizarea și implementarea proiectului « Centru de resurse pentru afaceri Vaslui», modificată și completată prin Hotărârea nr.87/2005
120 9 noiembrie
privind numirea reprezentanților Consiliului județean Vaslui ca membri în Consiliul consultativ al Spitalului Județean de Urgență Vaslui
121 9 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui ca membru în Consiliul etic al Spitalului județean de Urgență Vaslui
12223 noiembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006
12323 noiembrie
privind transmiterea spațiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac nr.2, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Bibliotecii județene „N. Milescu Spătarul” Vaslui
12423 noiembrie
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a județului, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
12530 noiembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului propriu pe anul 2006
12630 noiembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006
12730 noiembrie
privind aprobarea încheierii unei Conventii de cooperare între Presedintele Consiliului județean Vaslui și primarul comunei Fălciu, în scopul finanțării cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiție “Aductiunea cu apa a satului Fălciu”
12830 noiembrie
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Județean Iasi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 244 D Huși -Coropceni (DN 24) ”
12930 noiembrie
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Județean Iasi și Consiliul Județean Vaslui pentru realizarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iasi-Vaslui”
13030 noiembrie
privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Județean Vaslui și Consiliile județene Iasi, Bacau, Suceava, Botosani și Neamt, pentru realizarea proiectului “ Achizitionare echipamente specifice pentru îmbunatatirea capacitatii și calitatii sistemului de interventie în situatii de urgență și pentru acordarea asistentei medicale de urgență și a primului ajutor calificat ”
13130 noiembrie
privind înființarea locuintei protejate in Comuna Dragomiresti, sat Vladia, județul Vaslui, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului și aprobarea confinanțării implementarii proiectului
13230 noiembrie
privind înființarea locuintei protejate in Comuna Stefan cel Mare, sat Stefan cel Mare, județul Vaslui, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului și aprobarea confinanțării implementarii proiectului
13330 noiembrie
privind înființarea „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Bârlad”, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului și aprobarea cofinanțării implementarii proiectului
13430 noiembrie
privind înființarea „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Huși”, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului și aprobarea cofinanțării implementarii proiectului
13530 noiembrie
privind înființarea „Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Vaslui”, în structura Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului și aprobarea cofinanțării implementarii proiectului
13630 noiembrie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui
13730 noiembrie
privind numirea domnului ARMEANU STEFANICA IONEL în funcția publică de conducere de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui ca urmare a schimbarii denumirii funcției publice de conducere de director executiv
13830 noiembrie
privind transformarea unei funcții publice de execuție din referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1 în consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 din cadrul aparatului de specialitateal Consiliului Județean Vaslui
13930 noiembrie
privind stabilirea criteriilor și condițiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2006
1407 decembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2006
1417 decembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului propriu pe anul 2006
1427 decembrie
privind stabilirea cuantumului taxelor locale de competenta Consiliului județean Vaslui pentru anul 2007
1437 decembrie
privind aprobarea prețului de vânzare a terenului care depaseste suprafața de 250mp., situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogalniceanu, nr.35 în care funcționează Policlinica stomatologica din municipiul Vaslui, proprietate privata a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui
1447 decembrie
privind închirierea imobilului, cu destinația „Baza de producție” din municipiul Huși, aflat în proprietatea privata a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui
1457 decembrie
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului județean Vaslui din domeniul public al județului în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzarii acestora prin licitație publică deschisă
1467 decembrie
privind aprobarea închirierii unui spatiu situat în municipiul Vaslui, str. Ghelerter, nr.1 aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în folosință Spitalului județean de Urgenta Vaslui
1477 decembrie
privind transmiterea unui imobil proprietate privata a județului Vaslui din administrarea Muzeului “Vasile Pârvan” Bîrlad în administrarea Consiliului județean Vaslui
1487 decembrie
privind aprobarea închirierii unor spații din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 70, aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui
1497 decembrie
privind aprobarea închirierii unui spatiu pentru sediul Filialei Vaslui a Partidului Democrat, din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui
15021 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului propriu pe anul 2006
15121 decembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al institutiilor publice din subordine, pentru anul 2007
15221 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui
15321 decembrie
privind prorogarea termenelor prevazute la art.1 alin.(1) și art.5 alin.(1) din Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.48/2005 privind înființarea Observatorului județean pentru Drepturile Copilului și la art.5 din Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.52/2005 privind numirea personalului în cadrul Observatorului județean pentru Drepturile Copilului
15421 decembrie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad
15521 decembrie
privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor și autorizatiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes județean pe anul 2007

Last modified: aprilie 15, 2021

Comments are closed.