Portalul oficial al Județului VASLUI

Adaugă aici textul pentru subtitlu

PNRR

Județul Vaslui implementează proiectul Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui”, finanțat în cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare, Pilonului VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație în baza contractului de finanțare nr. 102DOT/2023, cod F-PNRR-Dotări-2023-6078 semnat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării pe o perioadă de 17 luni, nu mai târziu de 31.12.2024.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității școlilor speciale din județul Vaslui de a răspunde adaptat provocărilor generate de progresul tehnico-digital pentru o bună incluziune socială și ulterior profesională pe piața muncii a elevilor cu CES.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS.1 Dezvoltarea infrastructurii digitale pentru învățământul special din județul Vaslui prin echiparea a 4 laboratoare de informatică, 68 săli de clasă și 1 laborator de științe care să faciliteze învățarea (inclusiv online) a elevilor cu CES.

OS.2 Creșterea nivelului de dotare cu mobilier, echipamente specifice și materiale didactice pentru 46 de săli de clasă, 1 laborator de științe și 4 săli de sport destinate procesului didactic adecvat elevilor cu CES.

OS.3 Dezvoltarea bazei materiale (inclusiv componenta digitală) pentru activitățile practice IPT destinate elevilor cu CES prin dotarea 1 atelier de practică în singura școală profesională din județul Vaslui.

OS.4 Creșterea atractivității spațiilor și a accesului copiilor cu CES din județul Vaslui la servicii de recuperare, terapii specifice și consiliere prin dotarea a 10 cabinete.

 

Proiectul prevede achiziția de mobilier, materiale specifice didactice și echipamente digitale pentru unitățile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Vaslui – Școala Profesională Specială Sfânta Ecaterina” Huși, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Constantin Pufan” Vaslui, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elisabeta Polihroniade” Vaslui, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești și pentru unitatea conexă Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui.

Valoarea totală a proiectului este de 4.573.002,13 lei (inclusiv TVA), din care eligibili 4.573.002,13 lei. Județului Vaslui îi revin cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului aferente activității obligatorii de informare și publicitate a proiectului, în cuantum de 6.890,10 lei (inclusiv TVA), conform ghidului solicitantului.

 

 

 

 

 

 

 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui,  str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 232, , e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu.

Persoană de contact: Adrian Paun, manager proiect .

 

PNRR: Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE