Portalul oficial al Județului VASLUI

Dispoziții 2020

ianuarie 5, 2021

Nr. actului
Conținutul pe scurt al actului
396/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I - ianuarie al anului școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României pe anii 2017-2023 aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”
393/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0+000 – 7+693 (L=7,693 Km), Județul Vaslui”»
392/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207J: DJ 207E (Delești) – Bălești – Fâstâci, Km 0+000 – 7+693 (L=7,693 Km), Județul Vaslui”»
390/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
389/2020
privind numirea comisiei de recepție parțială a lucrărilor executate, a echipamentelor și a utilajelor procurate și/sau montate la obiectivul de investiţii: „Reparaţii capitale si refunctionalizare Casa Armatei Vaslui – Centru cultural județean multifuncțional”
388/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 A: Muntenii de Jos DN 24 – Lipovăț – Suceveni – Bogdana – Similșoara – Găvanu – Morăreni – Gherghești – Valea Lupului – Siliștea – Iana(DJ 243), km 37 + 310 – 40 + 310, (L = 3,000 km), județul Vaslui” – Rest de executat
387/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului organizat în data de 18 ianuarie 2021, proba scrisă
386/2020
pentru modificarea Dispozitiei nr. 411/2018 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”
384/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și superior – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 15 ianuarie 2020, proba scrisă
378/2020
privind numirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui – Construire scară exterioară”
376/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II – Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12 ianuarie 2021, proba scrisă
374/2020
pentru modificarea Dispozitiei nr. 140/2018 pentru numirea membrilor echipei de implementare a proiectului “Regiunea Nord-Est- Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, cu modificările și completările ulterioare
373/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă de șef birou, gradul II – Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului – Direcția Economică, organizat în data de 13 ianuarie 2021, proba scrisă
371/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii ” Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C(Mărășești)-Voinești-km 0+000-5+430(L=5,430km), judeţul Vaslui)”
370/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă, de director executiv, gradul II – Direcția Dezvoltare și Cooperare,organizat în data de 11 ianuarie 2021, proba scrisă
358/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
357/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24B (Huși)-Epureni-Duda-Pâhnești-Fundătura-Arsura-DN 28,(Ghermănești) km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079 (L= 21.279 km)”
356/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Furnizare energie electrica pentru Consiliul Județean Vaslui”
355/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii « Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246A: DN 24 (Moara Domnească)-Fereşti-Bereasa-DJ247(Tătărăni), km.1+311-5+834 (L=4,523 km), judeţul Vaslui” »
354/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv, gradul II și șef serviciu, gradul II – Direcția Administrație Publică, organizat în data de 28.12.2020, proba scrisă
350/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN24B(Huși)-Epureni- Duda-Pâhnești-Fundătura-Arsura-DN 28(Ghermănești), județul Vaslui”
349/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Dotarea cu echipamente electronice a unităților de invățamânt special din subordinea UAT Județul Vaslui"
342/2020
privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
270/2020
privind exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Judeţean Vaslui
269/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
268/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
267/2020
privind numirea Comandamentului județean de coordonare a activității de intervenție pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Vaslui, în perioada de iarnă 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021
266/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție contractuală de conducere, organizat în data de 23.11.2020, proba scrisă
251/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
250/2020
privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
249/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv, gradul II –Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui, organizat în data de 19.11.2020, proba scrisă
245/2020
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
242/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect «Proiectare (PT+DDE) pentru obiectivul de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”»
241/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
239/2020
privind propunerea de constituire a grupului de monitorizare și evaluare a implementării strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027 în cadrul proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”, Cod SIPOCA 518, Cod MySMIS: 125900
238/2020
privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul Județean Vaslui
237/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 126/2020 privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2020, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
236/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 125/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă
234/2020
pentru modificarea dispoziției nr. 369/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE ȘI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 121069
233/2020
pentru modificarea și completarea Dispoziției nr. 164/2020 privind numirea membrilor Unității de implementare a proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
230/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor subsecvente pe semestrul I al anului școlar 2020-2021, aferente acordurilor-cadru privind „Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vaslui, pentru anii școlari 2018-2022”

229/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
224/2020
privind numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020
223/2020
privind numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2020
222/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de pază si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui
221/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrarea "Reabilitare spațiu – asigurare utilități CJ Vaslui"
218/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă extraordinară
215/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
207/2020
privind numirea comisiei de reevaluare a bunurilor Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020
203/2020
privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
202/2020
privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
201/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii " Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni(DN24)-Sărățeni-Mălușteni-DC 67, km 4+600-9+100, (4,5km),județul Vaslui)”, "
200/2020
privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19
197/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
195/2020
privind numirea membrilor comisiei de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul contractului de achiziție publică de servicii de Elaborare a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”
194/2020
privind delegarea atribuțiilor și dreptului de semnătură al directorului executiv al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
193/2020
privind delegarea atribuțiilor și dreptului de semnătură ale secretarului general al județului Vaslui
192/2020
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr.110/2020 privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a serviciilor prestate online de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
191/2020
privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
189/2020
privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Județului Vaslui
188/2020
privind numirea Comisiei de recepție a serviciilor pentru realizarea auditului de supraveghere 1 al Sistemului de Management al Calității
187/2020
pentru modificarea componenței comisiei de recepție constituite conform Dispoziției nr. 180/2020 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Proiectare (PT+DDE) și execuție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248A: Limită județ Iași- Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), km 60+325 – 61+825, ( L= 1,500 km), județul Vaslui”»
185/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
183/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 276/2016 privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare, cu modificările și completările ulterioare
182/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 159/2020 privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 28.07.2020, proba scrisă
180/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii "Proiectare (PT+DDE) și execuție ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248A: Limită județ Iași- Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oșești), km 60+325 – 61+825, ( L= 1,500 km), județul Vaslui”"
173/2020
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 351/2017 privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului „Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
172/2020
privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
171/2020
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2019 a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
170/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Asigurarea utilităților la obiectivul de investiție „Construire clădire nouă in vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui”
167/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul "Reparații la terasă Casa Armatei Vaslui"
166/2020
privind constituirea Comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
165/2020
pentru modificarea componenței Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul Consiliului Județean Vaslui
164/2020
privind numirea membrilor Unității de implementare a proiectului “Creșterea capacitãții de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”
163/2020
privind desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
160/2020
privind completarea Dispoziției nr. 370/2019 privind numirea comisiilor de recepţie a serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului «REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ,,SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI», cu modificãrile ulterioare
159/2020
privind modificarea Dispoziției nr.561/2018 privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 28.07.2020, proba scrisă
158/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
157/2020
privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea funcționarilor publici în comisia paritară
153/2020
privind modificarea Dispoziției nr.561/2018 privind numirea membrilor echipei de management a proiectului „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”
149/2020
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2019 a managementului la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui
148/2020
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
140/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 1+600 – 3+000, km. 4+000 – 4+200 (L=1,600 km), judeţul Vaslui”»
139/2020
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
138/2020
privind desemnarea domnului Mariciuc Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
136/2020
rivind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investitie „ REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA” HUȘI” cod SMIS 121046
135/2020
privind punerea în aplicare a unor măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității în sediul Consiliului Județean Vaslui, pe perioada stării de alertă
131/2020
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
130/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
129/2020
privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui
127/2020
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică, a unor spații aflate în domeniului public al județului Vaslui
126/2020
privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare organizat în data de 15.06.2020, pentru ocuparea funcții publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
125/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă
124/2020
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
122/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 84/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcție publică de execuție organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
121/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Panouri permanente pentru depozitele Bârlad, Huși și Negrești
116/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 H: DN 2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de Copii, km. 4+200 - 6+700, (L=2,500 km.), județul Vaslui»
115/2020
pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a legislației privind utilizarea semnăturii electronice și a documentelor electronice la nivelul Consiliului Județean Vaslui
111/2020
pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 531/2019 privind numirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Județul Vaslui
110/2020
privind stabilirea tipului de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a serviciilor prestate online de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
106/2020
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2019 a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
102/2020
privind aprobarea metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2020
101/2020
privind aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
100/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 86/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcție publică de execuție organizat în data de 12.05.2020 proba scrisă
99/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii «Proiectare (PT+DDE) şi execuţie “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km.11+035 – 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui”»
97/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 454/2019 privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Vaslui
96/2020
pentru modificarea Dispoziției nr. 87/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
95/2020
privind numirea Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020
94/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
93/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv, gradul II –Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență Persoanelor Vaslui, organizat în data de 11.05.2020, proba scrisă
92/2020
privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2020, pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Tehnice
91/2020
privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză, la concursul de recrutare, organizat în data de 12.05.2020, pentru ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul Compartimentului Cooperare Internațională și Relații ONG al Direcției Dezvoltare și Cooperare
90/2020
privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2020 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante la Serviciului Dezvoltare Locală, Management Proiecte și Informare Europeană al Direcției Dezvoltare și Cooperare
89/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
88/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
86/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
85/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizate în data de 12.05.2020, proba scrisă
84/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă
82/2020
privind desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui autorităţii deliberative judeţene
74/2020
privind punerea in aplicare a unor măsuri de combatere, înlăturare și limitare a efectelor COVID-19 în sediul Consiliului Județean Vaslui
70/2020
privind aprobarea procedurii de organizare si desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Vaslui
68/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Achizitie autoturisme
67/2020
privind numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Proiectare (PT+DDE) pentru obiectivul de investitii „Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui”
65/2020
privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în judeţul Vaslui - Huşi, Negreşti şi Bârlad din cadrul proiectului: „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”- depozitul închis Huși
64/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
63/2020
privind organizarea evaluării activității desfășurate în anul 2019 de către managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
62/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcție contractuală, organizat în data de 08.04.2020, proba scrisă
61/2020
privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad
59/2020
privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiţii "Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II”, privind securitatea la Incendiu, Lot 3 UAT Huși"
58/2020
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad
53/2020
privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, la concursurile de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, organizate în data de 06.04.2020, proba scrisă
52/2020
privind numirea comisiei de predare-primire a bunurilor Județului Vaslui care fac obiectul hotărârilor Consiliului Județean Vaslui privind transferul dreptului de proprietate, administrare, concesionare sau închiriere
49/2020
privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
48/2020
privind constituirea comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
43/2020
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad
42/2020
privind organizarea evaluării anuale a managementului la Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
39/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
38/2020
numirea Grupului de lucru și monitorizare pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea Planului județean de gestionare a deșeurilor Vaslui 2019-2025
37/2020
desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
36/2020
modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr.370/2019 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achIziționate în cadrul proiectului «REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA”, HUȘI»
35/2020
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări suplimentare I- ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B( Huși)- Epureni-Duda- Pâhnești- Fundătura- Arsura- DN 28 (Ghermănești), km 0+000-2+650, km 4 + 400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L= 21,279 km, județul Vaslui”
34/2020
modificarea componenței comisiilor constituite conform Dispoziției nr.486/2019 privind numirea comisiilor de recepție a serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
26/2020
numirea comisiei de recepție servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal aferent investițiilor din cadrul proiectelor „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”
25/2020
numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică proiect „Ștefan cel Mare- istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”
24/2020
numirea comisiei de recepție finală a obiectivului de investiții ″Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești- Județul Vaslui- ETAPA II-a, Municipiul Vaslui″
23/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară
22/2020
privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă de îndată
14/2020
desemnarea domnului Trifan Ciprian-Ionuț, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
12/2020
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Achiziție carburant auto, pe bază de bonuri valorice
11/2020
desemnarea domnului Vasile Mariciuc, vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a îndeplini atribuțiile președintelui autorității deliberative județene
10/2020
aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de președintele Consiliului Județean Vaslui
9/2020
modificarea Dispoziției nr. 523/2019 privind numirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul Închiderea depozitelor urbane existente în județul Vaslui, Huși, Negrești și Bârlad din cadrul proiectului: ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
8/2020
acoperirea definitivă pentru anul 2019 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui
4/2020
numirea persoanei responsabile și a comisiei de evaluare, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245A: Muntenii de Jos (DN24)- Lipovăț- Suceveni- Bogdana- Similișoara – Gavanu- Morăreni- Gherghești- Valea Lupului- Siliștea – Iana (DJ 243), KM 37+310-40+310 (L= 3,000 km), județul Vaslui″ - Rest de executat
3/2020
privind numirea comisiei de recepţie a serviciilor privind elaborarea documentației tehnico-economice, pentru proiectul „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.