Portalul oficial al Județului VASLUI

DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI – SOLUȚIE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI, cod MySMIS 153593/SIPOCA 1223Descriere proiect

Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței”, cod MySMIS 153593/SIPOCA 1223, în baza contractului de finanțare nr.698/29.04.2022. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 29.04.2022.

Bugetul proiectului este de 2.991.659,44 lei. Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile este în procent de 98%, respectiv în cuantum de 2.931.826,25 lei (2.542.910,52 lei din FSE și 388.915,73 lei din bugetul național). Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este în procent de 2% din valoarea totală și eligibilă a proiectului, respectiv în sumă de 59.833,19 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul Consiliului Județean Vaslui în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si competențele exclusive, prin implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional și de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front-office.

Obiectivul specific al proiectului este optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat și dezvoltarea abilităților personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.

Principalele activități propuse a se derula în cadrul proiectului sunt

 • Activități de management de proiect;
 • Activități de informare și publicitate cu privire la proiect;
 • Activitatea de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital și implementarea unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru;
 • Activitatea de derulare a unui schimb de experiență.

Proiectul își propune să implementeze la nivelul Consiliului Județean Vaslui un sistem informatic destinat standardizării modului de lucru, atât din perspectiva funcționarilor publici (activitățile de back-office), cât și din perspectiva accesului cetățenilor la serviciile publice furnizate de instituție (activitățile de front-office), deoarece ambele tipuri de activități sunt în prezent tributare modului tradițional și greoi de lucru pe hârtie.

Astfel rezultatele propuse la nivel de proiect sunt:

 • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
 • Implementare ecosistem digital interinstituțional interconectat și interoperabil (platforma de comunicare interinstituțională, platforma de lucru colaborativ pentru exercitarea competențelor exclusive, platforma de management al identităților, platforma de semnare electronică, baze de date) inclusiv dezvoltarea abilităților personalului în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.

Din perspectiva rezultatelor așteptate ne dorim să implementăm un concept nou și inovator de ecosistem digital cu:

 • capabilități preexistente de interconectivitate și interoperabilitate cu alte instituții;
 • capabilități preexistente de accesibilitate de oriunde și oricând pe toate tipurile de echipamente fixe sau mobile;
 • capabilități de semnare și sigilare electronică calificată integrate în browser;
 • proceduri digitalizate simplificate și standardizate la nivel instituțional menite să asigure o experiență de utilizare semnificativ îmbunătățită funcționarilor și cetățenilor, să sporească în mod semnificativ transparența și trasabilitatea actelor administrative și să reducă semnificativ nivelul de birocrație în plan instituțional;
 • accelerarea dobândirii de competențe digitale de către angajații instituției


Lansare proiect


Principii orizontale

Evoluția și rezultatele proiectului

Finalizare proiectAlbum foto

Poze instruire teoretica

Poze instruire practica

Poze schimb experienta

Poze conferinta inchidere


Contact

Consiliul Județean Vaslui
Strada Ștefan cel Mare nr.79
Vaslui, 730168, ROMANIA

Președinte Dumitru Buzatu
Tel: 004-235.361089
fax: 004-235.361090
E-mail: consiliu@cjvs.eu

Persoană de contact:
Manager de proiect, Loredana Carmen Fîntînaru
Tel: 004-235.361096, interior: 136
fax: 004-235.361090
E-mail: loredana.fintinaru@cjvs.eu

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.
www.poca.ro

Conţinutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.ro

Comments are closed.