Portalul oficial al Județului VASLUI

Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul VasluiAcasă

UAT Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, a implementat începând cu data de 25.09.2020, proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, Cod SMIS 2014+ 139495 . Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 , POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritară – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Perioada de implementare a proiectului este de 21 de luni, începând cu data de 01.02.2020 (cuprinzand si achizitiile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare) până în data de 31.10.2021.

Obiectivul general al proiectului a presupus creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de rãspândirea virusului SARS-CoV-2 în centrele sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din subordinea UAT Județul Vaslui prin dezvoltarea capacității de protecție și implicit limitarea rãspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, asigurând astfel un răspuns în timp util și eficient la criza COVID-19.:

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
 • Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare actuale a 3 entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui care coordonează, prin dotare specifică, 45 de centre sociale rezidențiale și locuințe protejate pentru categorii vulnerabile, în vederea obținerii în timp util și eficient al unui răspuns adecvat privind COVID-19.
 • Promovarea activităților proiectului și a investiției cu respectarea cerințelor din Manualul de identitate vizuală atât pe perioada implementării proiectului, cât și după finalizarea acestuia.Rezultatele

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:
 • Trei entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui care coordonează centre sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile dotate cu echipamente, dezinfectanți, materiale de protecție și pregătite pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19, cu personal protejat și o capacitate sporită de prevenție.
 • Un proiect și achizițiile de dotări a trei entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui care coordonează 45 de centre sociale rezidențiale și locuințe protejate pentru categorii vulnerabile, promovate conform Manualului de Identitate Vizuală.

În cadrul acestui proiect se urmărește dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui (43 de centre și locuințe protejate), a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și a Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești cu echipamente de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție și dispozitive în scopul obținerii în timp util și eficient al unui răspuns adecvat la criza COVID-19.Surse de finanțare

Valoarea totală a Contractului de finantare a fost de 4.452.860,49 lei reprezentând cheltuieli eligibile. Valoarea eligibilã nerambursabilã din FEDR a fost de 85% și 15% din bugetul de stat. Valoarea proiectului la finalizarea perioadei de implementare a fost în sumă de 3.177.503,98 lei, diferența reprezentând o economie în cadrul proiectului ca urmare a atribuirii contractelor de furnizare echipamente specifice.Durata

Perioada de implementare Perioada de implementare a proiectului a fost de 21 de luni, începând cu data de 01.02.2020 (cuprinzand si achizitiile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare) până în data de 31.10.2021.Descrierea proiectului

Descriere

Proiectul a prevăzut dotarea cu echipamente de protecție specializate, dispozitive care au drept scop sporirea nivelui de protecție și alte materiale și soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției a unui număr de 3 entități publice care coordonează centrele sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești și Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești.

În prima etapă de derulare a proiectului, s-au avut în vedere achizițiile efectuate anterior depunerii cererii de finanțare, dar care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020. Etapele ulterioare de implementare a proiectului au vizat pregătirea documentațiilor de achiziție a dotărilor noi de către DGASPC Vaslui, CAMS Bacești și CAMS Codăești, derularea contractelor de furnizare, informarea și publicitatea proiectului, monitorizarea implementarii proiectului, auditarea financiară a proiectului, raportarea și întocmirea cererilor de plată/rambursare.

Managementul proiectului a fost asigurat de personalul propriu al liderului de proiect și al membrilor, cu pregătire și experiență în implementarea proiectelor.

Cheltuielile pentru dotarile relevante în combaterea crizei cauzate de virusul COVID-19, care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.02.2020 și cele achiziționate în perioada de implementare a proiectului au fost următoarele:

 • – combinezoane de protecție și halate de protecție;
 • – sorturi de protecție;
 • – măști de protecție (simple chirurgicale, FFP2, FFP3);
 • – mănuși de protecție;
 • – ochelari protecție;
 • – viziere;
 • – botoși de protecție și dispensere automate pentru botoși de protecție;
 • – bonete de protecție;
 • – substanțe dezinfectante și biocide de suprafețe/ universale;
 • – substanțe igienizante și biocide pentru mâini;
 • – ștergătoare intrare impregnate cu soluții biocide;
 • – termometre digitale;
 • – pulsoximetre;
 • – tensiometre;
 • – camera termoviziune;
 • – tuneluri de dezinfecție acces persoane;
 • – pompe de dezinfecție cu acumulator;
 • – poartă de dezinfecție cu pulverizare si senzor;
 • – lămpi cu raze UV;
 • – cutii/ pubele de deșeuri periculoase și saci de deșeuri periculoase.

Locul de implementare a proiectului

Locul de implementare al proiectului a vizat întregul teritoriu al județului Vaslui, datorită localizării structurilor subordonate beneficiare:

 • Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești
 • Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui , prin centrele care asigură servicii rezidențiale:
 • Locuință Protejată, sat Codăești, comuna Codăești;
 • Locuință Protejată, sat Deleni, comuna Deleni;
 • Locuință Protejată, sat Vladia, comuna Dragomirești;
 • Centrul de tip Respiro, sat Ghermănești și Centrul de Recuperare și Reabilitare, sat Rășești, comuna Drânceni;
 • Centrul de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități, sat Falciu și Centrul de Ingrijire și Asistență, sat Rânzești, comuna Fălciu;
 • Centrul de Ingrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, sat Giurcani și Locuință Protejată, sat Gagești, comuna Găgești;
 • Locuință Protejată, sat Chițoc, comuna Lipovăț;
 • Complexul de Servicii Comunitare ”Neculai Roșca Codreanu”, Complexul de Servicii Comunitare nr. 2, Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Dizabilități, Centrul de Ingrijire și Asistență, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie și Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Municipiul Bârlad;
 • Centrul de Ingrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități și Complexul de Servicii Comunitare – casa de tip familial pentru copii, municipiul Huși;
 • Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 și Complexul de Servicii Comunitare nr. 2, municipiul Vaslui;
 • Complexul de Servicii Comunitare și Locuință Protejată, oraș Negrești;
 • Centrul de Ingrijire și Asistență, sat Bogeăti, comuna Pogana;
 • Locuință Protejată sat Vulturești, comuna Vulturești;
 • Centrul de Ingrijire și Reabilitare Neuropshiatrică sat Mălăiești și Locuință Protejată, sat Vutcani, comuna Vutcani;
 • Locuință Protejată sat Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare.

Grupul țintă

Grupul țintă a fostreprezentat de populația României cu focalizare pe populația județului Vaslui, respectiv 504.879 persoane (conform INSSE la data 01.01.2020).

Beneficiarii proiectului

Beneficiari direcți:

 • cele trei entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui care coordonează cele 45 de centre sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile care au beneficiat prin proiect de dotare cu echipamente de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție și dispozitive în scopul obținerii în timp util și eficient al unui răspuns adecvat la criza COVID-19;
 • personalul și rezidenții celor 45 de centre rezidențiale care au beneficiat de dotările achiziționate ca urmare a implementării proiectului, respectiv 1.826 persoane.

Beneficiari indirecți:

 • familiile personalului care lucrează în cele 45 de centre rezidențiale care fac obiectul proiectului;
 • familiile rezidenților celor 45 de centre;
 • comunitatea locală din județul Vaslui dar și a celor care intră în contact cu această comunitate prin asigurarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2.


  Informații privind evoluția proiectului

Județul Vaslui, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 2014+ 139495, la data de 30.10.2021.
Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa prioritară – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 21 luni , începând cu data de 01.02.2020 până în data de 30.10.2021.
Valoarea totală a Contractului de finantare a fost de 4.452.860,49 lei reprezentând cheltuieli eligibile. Valoarea eligibilã nerambursabilã din FEDR a fost de 85% și 15% din bugetul de stat. Valoarea proiectului la finalizarea perioadei de implementare a fost în sumă de 3.177.503,98 lei, diferența reprezentând o economie în cadrul proiectului ca urmare a atribuirii contractelor de furnizare echipamente specifice.
Obiectivul general al proiectului a presupus creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 în centrele sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile din subordinea UAT Județul Vaslui prin dezvoltarea capacității de protecție și implicit limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, asigurând astfel un răspuns în timp util și eficient la criza COVID-19.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
 • Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare actuale a 3 entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui, care coordonează 45 de centre sociale rezidențiale și locuințe protejate pentru categorii vulnerabile, prin dotare specifică în vederea obținerii în timp util și eficient al unui răspuns adecvat privind COVID-19;
 • Promovarea activităților proiectului și a investiției cu respectarea cerințelor din Manualul de identitate vizuală, atât pe perioada implementării proiectului, cât și după finalizarea acestuia.
Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate :
 • Un proiect și achizițiile de dotări a trei entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui care coordonează 45 de centre sociale rezidențiale și locuințe protejate pentru categorii vulnerabile, promovate conform Manualului de Identitate Vizuală.
 • Trei entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui care coordonează centre sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile dotate cu echipamente, dezinfectanți, materiale de protecție și pregătite pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19, cu personal protejat și o capacitate sporită de prevenție.
În cadrul acestui proiect s-a urmărit dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și ProtecțIa Copilului Vaslui (43 de centre și locuințe protejate), a Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și a Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești cu echipamente de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție și dispozitive în scopul obținerii în timp util și eficient al unui răspuns adecvat la criza COVID-19.
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Consiliul Județean Vaslui
Municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare nr. 79
Tel. 0235/361086
Email: consiliu@cjvs.eu , website www.cjvs.eu


Album foto  Contact

  Consiliul Județean Vaslui

  Strada Ștefan cel Mare nr.79
  Vaslui, 730168, ROMANIA

  Președinte Dumitru Buzatu

  Tel: 004-235.361089, fax: 004-235.361090
  E-mail: consiliu@cjvs.eu

  Manager proiect : Munteanu Andreea , interior 223

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  www.fonduri-ue.ro