Portalul oficial al Județului VASLUI

Concurs promovare – septembrie 2021

august 31, 2021

REZULTAT FINAL (17.09.2021)
REZULTAT PROBA SCRISĂ (16.09.2021)
REZULTAT SELECȚIE DOSARE (03.09.2021)

Nr. 12438/31.08.2021

ANUNȚ

Consiliul județean Vaslui organizează, în conformitate cu dispozițiile art. 41 alin. (1), (2), (7), (8) și art. 45 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, examen de promovare în grad profesionalimediat superior a personalului contractual, în data de 16 septembrie 2021,la sediul instituției, astfel:
Ora 10.00 – examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul:
  • Direcției administrație publică – Biroul relații cu publicul și consilierii, relații mass-media, informare cetățeni;
  • Direcției economice – Serviciul contabilitate;
Pentru a participa la examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
  • sa fi obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate.
Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.
Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul instituției, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și va cuprinde:
  1. cererea de înscriere la examen;
  2. adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”.

Bibliografiile

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Last modified: septembrie 17, 2021

Comments are closed.