Portalul oficial al Județului VASLUI

Anunțuri 2022

martie 24, 2022 • Județul Vaslui elaborează în prezent Strategia culturală și turistică a Judeţului Vaslui pentru orizontul de timp 2022-2028, document strategic esențial pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a culturii și turismului la nivelul Județului Vaslui.
  Vă rugăm să ne sprijiniți cu prezența dvs. în cadrul întâlnirii online ce se va desfășura în data de 7 Decembrie 2022, ora 10:00. Detalii aici.


 • “CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești, propus a fi amplasat în intravilan și extravilan comuna Costești, DJ 245L, jud.Vaslui.

  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la sediul Consiliul Județean Vaslui, din mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr.79, jud.Vaslui, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.


 • CONSILIUL JUDETEAN VASLUI, titular al proiectului „ Reabilitare și modernizare DJ 244C: Huși (DN 24B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata) ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în județul Vaslui, comunele Dimitrie Cantemir, Berezeni, satul Mușata – în intravilan și extravilan . Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 8 00-16 00 şi vineri între orele 8 00-14 00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro .
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului – APM Vaslui”.

 • “Consiliul Județean Vaslui, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare DJ 244C: Huși (DN 24B) – Pădureni – Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Mușata) propus a fi amplasat în județul Vaslui, comunele Dimitrie Cantemir, Berezeni, satul Mușata – în intravilan și extravilan.
  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui din mun. Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, şi la sediul  Primăriilor Dimitrie Cantemir, Berezeni, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vaslui.”

 • ANUNȚ privind ședința publică organizată de Consiliul Județean Vaslui pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui
  Mai multe detalii aici

 • CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul “Întocmire SF/DALI pentru obiectivul de investiții – DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 M)”.
  Mai multe detalii aici

 • CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Întocmire SF/DALI pentru obiectivul de investiții – DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 M)” propus a fi amplasat în jud. Vaslui, DJ 244M, comuna Albești – în intravilan și extravilan.
  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la sediul Consiliului Județean Vaslui, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-14.00.
  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui

 • privind organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea a 12,89 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe amplasamentul obiectivului de investiţii „EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENŢE.” Cerere înscriere licitație Formular oferta
  Mai multe detalii AICI

Last modified: decembrie 5, 2023

Comments are closed.