Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 25 ianuarie 2021

ianuarie 19, 2021

Dispoziția nr. 20/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
 3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către UAT Județul Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui"
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat
 10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
 11. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui pentru anul școlar 2021 - 2022
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările ulterioare
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă Vaslui
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2021
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean Vaslui
 21. Raport anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, pentru anul 2020
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: ianuarie 19, 2021

Comments are closed.