Portalul oficial al Județului VASLUI

Rapoarte 2021

iulie 7, 2021

Rapoarte privind activitatea instituției
 1. Raport privind soluționarea petițiilor primite în semestrul I 2021
 2. Raport privind soluționarea petițiilor primite în semestrul II 2021
 3. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
 4. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
 5. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2021
 6. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2021
 7. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021
Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni
 1. Raportul de activitate pe anul 2021 a domnului consilier județean Ștefan Gheorghe

 2. Raportul de activitate pe anul 2021 a domnului consilier județean Gheorghe Veziteu

 3. Raportul de activitate pe anul 2021 a domnului consilier județean Zara Costel
Informări diverse activități
 1. Informare cu privire la proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Vaslui
 2. Informare privind Decizia Camerei de conturi Vaslui - de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12 din 25.06.2021
 3. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2021 în cadrul "Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021", conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Rapoarte pe 2020

Last modified: mai 2, 2022

Comments are closed.