REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI - REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BÎRLAD–LAZA–CODĂEŞTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)


 • Acasa
 • Obiectivul proiectului
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Grupul țintă, beneficiari
 • Date tehnice
 • Rezultate estimate
 • Album foto
 • Harta
 • Noutăți
 • Contact


 • Pentru reabilitarea si modernizarea acestor tronsoane de drumuri judetene s-a elaborat in anul 2016 Documentatia tehnico-economica - faza SF/DALI, conform prevederilor HG 28/2008, prin care s-a propus realizarea urmatoarelor lucrari:

  • Lucrari de consolidare a terasamentelor si ranforsare; realizarea de structuri de sprijin din beton armat cu fundare directa.

  • Lucrari de amenajare in plan: in profil longitudinal - Declivitatile  longitudinale proiectate sunt cuprinse intre 0,1%-9%, fiind si sectoare de drum scurte  cu declivitati cuprinse intre 10%-18%. In profil transversal- latimea partii carosabile este de 6 m, latimea platformei de 8 m, iar acostamentele au 1 m. In latimea acostamentelor sunt incluse si benzi de incadrare, de 0,25 m. Pe zonele unde va fi necesara amplasarea  parapetului de protectie, acesta se va amplasa in latimea acostamentului. Pe anumite portiuni din traseu, in special pe DJ245M si DJ247, pentru incadrarea in limita de cadastru, s-a redus/eliminat supralargirea partii carosabile, s-a redus viteza de proiectare si in latimea acostamentelor au fost introduse dispozitive de scurgerea apelor. Panta  transversala in aliniament este de 2,5% in profil acoperis la carosabil si 4% la acostamente, conform profilelor transversale tip.

  • Sistemul rutier- Traseul va fi modernizat cu o structura rutiera supla, dimensionata pentru un trafic de perspectiva pe 15 ani pentru trafic greu Nc=1 m.o.s(milioane osii), verificata la inghet-dezghet. Pentru cresterea capacitatii portante, la nivelul patului s-a prevăzut un strat de formă din balast, cu grosimea de 20 cm. Acostamentele  se vor completa cu balast si piatra sparta minim 12 cm. Pe sectoarele pe care situatia o impune (in localitati), acostamentele se vor consolida cu imbracaminte asfaltica.

  • Amenajarea de trotuare - pe sectoarele situate in intravilan acolo unde limita de cadastru a drumului a permis, s-au amenajat trotuare pietonale cu latimea cuprinsa  de 1,0 m (minim 0,75m), incadrate cu borduri. Pentru protectia persoanelor cu handicap locomotor, traversarile pentru pietoni se vor amenaja cu rampe de acces cu panta maxima de 15%.

  • Amenajarea de piste pentru biciclisti - In interiorul localitatii Codaesti, pe DJ246  s-au amenajat piste de ciclisti pe ambele parti ale drumului pe o lungime cumulata stanga + dreapta de aproximativ 1700 m, cu aceeasi structura ca a trotuarelor (3 cm beton asfaltic, 10 cm beton de ciment, 10 cm balast).

  • Accesele la proprietati s-au amenajat astfel incat sa fie asigurata continuitatea scurgerii apelor, fie cu rigola carosabila adiacenta trotuarelor, fie cu tuburi cu diametrul de 600 mm.

  • Amenajarea de alveole pentru statiile de transport in comun, pe o lungime de 30 m si latime de 2,75 m (S=65 mp). Statiile de transport in comun vor avea aceeasi structura rutiera ca a drumului judetean si vor fi mobilate cu copertina, bancuta si cos de gunoi.

  • Scurgerea apelor- Prin panta transversala a partii carosabile si a acostamentelor se va asigura evacuarea apelor pluviale de pe suprafata partii carosabile. Scurgerea apelor se va realiza prin intermediul santurilor pereate sau de pamant laterale, respectiv al rigolelor de acostament si carosabile, cu descarcarea spre podete sau emisarul natural. Se vor inlocui cea mai mare parte din podetele existente  tubulare, deoarece prezinta degradari majore si sunt subdimensionate hidraulic si se vor proiecta podete noi dimensionate corespunzator. Sunt de asemenea zone care necesita amplasarea unor podete noi pentru a asigura scurgerea corespunzatoare a apelor meteorice.

  • Amenajarea drumurilor laterale - In vederea protejarii si mentinerii in stare corespunzatoare a noii lucrari, drumurile laterale clasificate se vor amenaja pe o lungime de 25 m cu aceasi structura rutiera ca pe drumul judetean reabilitat. Iluminarea intersectiilor principale pe drumurile clasate (drumuri judetene si drumuri comunale) se va realiza folosind sisteme moderne de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED si panouri solare, cu functionare independenta. De asemenea drumurile laterale neclasificate se vor amenaja in limita cadastrala a drumului cu aceasi structura rutiera aplicata pe drumul judetean modernizat. Continuizarea scurgerii apelor pluviale in dreptul drumurilor laterale se va asigura prin podete tubulare cu diametrul de 600mm sau rigole carosabile acoperite.

  • Amenajarea intersectiilor cu drumurile nationale (DJ 245/DN 24; DJ 245M/DN 2F; DJ 247/DN 2F; DJ 247/DN 15D; DJ 246/DN 24).

  • Siguranta rutiera. Semnalizare rutiera - La finalizarea lucrarilor de executie, se va executa marcajul longitudinal axial si lateral, marcajul transversal si se vor monta indicatoare rutiere cu acordul Inspectoratului Politiei Rutiere. La confecţionarea indicatoarelor rutiere se va  utiliza folie retroreflectorizantă minim de clasă 1. Pentru creșterea vizibilității asupra trecerilor pentru pietoni se vor amplasa indicatoare rutiere „Trecere pentru pietoni” completate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă, alimentate cu panouri fotovoltaice. Tot in scopul cresterii sigurantei rutiere, s-a prevazut iluminarea intersectiilor cu sisteme de iluminat cu panouri solare. De asemenea, la intersectia DJ 245 cu DJ 245 M a fost prevazuta amenajarea unui sens giratoriu. Se vor amplasa la intrarea in localitati “sicane” pentru reducerea vitezei, prin aplicarea de benzi rezonatoare precum si in punctele deosebit de periculoase ale traseului din punct de vedere al elementelor geometrice in plan si profil longitudinal. Acestea se vor amplasa si inaintea trecerilor de pietoni in interiorul localitatilor.

  • Parapete de siguranta - Pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta se vor amplasa sisteme de protectie (parapeti), acolo unde este necesar.

  • Amenajare trecere la nivel cu calea ferata- pe drumul judetean DJ247 la km 57+700, se va amenaja trecerea la nivel a liniei CF Tecuci – Iasi (TN Km 350+045), cu dale elastice, in conformitate cu cerintele formulate prin Avizul SNCFR.

  • Lucrari poduri - pe traseul drumului strategic exista 13 poduri cu lungimi cuprinse intre 10 m si 38 m, dintre care, pe baza expertizelor tehnice si a calculelor hidraulice, vor fi reabilitate 6 si vor fi reconstruite, pe acelasi amplasament, 7 poduri. Pentru 5 dintre cele 7 poduri care vor fi reconstruite si anume pe DJ 245M la km. 0+256 si 1+ 126 in comuna Poienesti, pe DJ 247 la km 54+165 in comuna Zapodeni si la km 57+796 si 60+000 in comuna Balteni, pe durata lucrarilor, circulatia va fi deviata pe rute ocolitoare. Pentru celelalte doua (pe DJ 245 la km 7+170 in comuna Bacani si la km. 20+573 in comuna Al. Vlahuta, circulatia se va realiza pe jumatate de cale pe durata lucrarilor.

  • Lucrari de amenajari hidrotehnice - pentru asigurarea unei curgeri hidraulice optime a apei pe sub poduri, dar si pentru protejarea rambleului drumului, atunci cand este in contact cu ape curgatoare sau ape statatoare, se impune necesitatea unor lucrari hidrotehnice in albie pentru 9 din cele 13 cursuri de apa pe care sunt amplasate poduri.

  • Drenuri longitudinale in sapatura deschisa - s-au prevazut pentru colectarea si dirijarea controlata a apelor subterane, care nu provin din panza freatica permanenta ci din infiltratiile apelor de suprafata in stratul de la suprafata terenului, s-au prevazut drenuri longitudinale drumului in sapatura deschisa.

  • Relocari retele apa-canalizare, electrice si de telecomunicatii existente.

    

  Lotul 1 - situat între DE 581/DN 24 (loc. Simila) si DN 2F (loc. Poienești)

  • Modernizarea unui tronson din DJ 245 pe lungimea de 24,411 km și a DJ 245M pe lungimea de 11,008 km;
  • Reabilitarea a 2 poduri existente (râul Simila-Băcani, râul Ibana Vulpășeni);
  • Construirea a 4 poduri noi, în locul celor existente (Râpa adâncă- Băcani, canal Al. Vlahuță, pârâul Racova Poienești si pârâul Caselor Poienești);
  • Construirea a 2 podețe noi și înlocuirea a 69 podețe existente;
  • Construirea/modernizarea stațiilor de transport public (12 buc);
  • Amenajarea intersecțiilor cu drumurile clasificate și neclasificate și efectuarea de lucrări hidrotehnice în zona podurilor;
  • Amenajarea de: trotuare pietonale (L= 17.850 ml), un sens giratoriu la intersecția DJ245 cu DJ 245M – localitatea Florești, accese proprietăți, rigole si șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale;
  • Asigurarea elementelor de siguranță în circulație (semnalizare rutieră, parapet de siguranță, semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni  etc)

   

  Lotul 2 - situat între DN 15D (loc. Bălteni) si DN 2F (loc. Laza)

  • Modernizarea unui tronson din DJ 247 pe lungimea de 12,373 km;
  • Construirea a 2 poduri noi, în locul celor existente (canal Bălteni, pârâu Buda Bălteni);
  • Reabilitarea a 2 poduri existente(râul Bârlad-Bălteni, canal Sauca);
  • Construirea a unui podeț nou și înlocuirea a 22 podețe existente;
  • Construirea/modernizarea stațiilor de transport public (7 buc );
  •  Amenajarea intersecțiilor cu drumurile clasificate și neclasificate și efectuarea de lucrări hidrotehnice în zona podurilor;
  • Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată (Bălteni); accese proprietăți, rigole si șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale;
  • Asigurarea elementelor de siguranță în circulație (semnalizare rutieră, parapet de siguranță, semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni  etc)

   

  Lotul 3 - situat între DN 24 (loc. Codăești) si DN 15D (loc. Zăpodeni)

  • Modernizarea unui tronson din DJ 246 pe lungimea de 5,27 km  și a unui tronson din DJ 247 pe lungimea de 29,587 km;
  • Reabilitarea a 2 poduri existente(râul Vaslui-Codăești, râul Dobrovăț-Codăești);
  • Construirea unui pod nou, în locul celui existent (râul Telejna-Zăpodeni);
  • Construirea a 12 podețe noi și înlocuirea a 36 podețe existente;
  • Construirea/modernizarea stațiilor de transport public (5 buc);
  • Amenajarea intersecțiilor cu drumurile clasificate și neclasificate, efectuarea de lucrări hidrotehnice în zona podurilor;
  • Amenajarea de trotuare pietonale (L= 5.610 ml), piste cicliști (L= 1.710 ml - localitatea Codăești); accese proprietăți, rigole si șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale;
  • Asigurarea elementelor de siguranță în circulație (semnalizare rutieră, parapet de siguranță, semnalizare cu avertizare luminoasă la treceri de pietoni  etc)

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro