REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI - REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BÎRLAD–LAZA–CODĂEŞTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)


 • Acasa
 • Obiectivul proiectului
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Grupul țintă, beneficiari
 • Date tehnice
 • Rezultate estimate
 • Album foto
 • Harta
 • Noutăți
 • Contact

  1. Vineri, 29 decembrie 2017, orele 11,00, în Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI,  REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEȚEAN BÎRLAD – LAZA – CODĂEȘTI (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”.

  2. Conferința de lansare a proiectului s-a desfășurat în  Sala de ședințe „Ștefan cel Mare” a Palatului administrativ al județului Vaslui, în data de 12 septembrie 2018, la ora 11

  3. Miercuri, 9 ianuarie 2019, orele 11,00, în Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ, s-au semnat contractele de proiectare și execuție lucrări la obiectivul  ,,Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” Codul MySmis 108704, pentru fiecare lot în parte.

  4. Până la sfârşitul lunii aprilie 2019, în cadrul proiectului au fost desfăşurate următoarele activităţi:
   1. Derularea / finalizarea achiziţiilor si încheierea tuturor contractelor de achiziţii publice din cadrul proiectului, respectiv:
    • servicii de consultantă in managementul de proiect - contract nr. 6402 din 08.04.2018 cu SC ALPHACONSULT & ENGINEERING SRL, in valoare de  337.960 Lei.
    • servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului - contract nr. 6100/02.05.2018 cu SC PROMO MEDIA SRL, in valoare de 88.060 Lei.
    • servicii de verificare tehnică prin verificatorii tehnici atestaţi - contract nr. 15291 din 22.10.2018 cu SC MEM PROJECT CONSTRUCT SRL, in valoare de 68.901 Lei.
    • servicii de dirigenţie de şantier si de supraveghere a lucrărilor de execuţie prin supervizor – au fost semnate contracte pe fiecare din cele trei loturi:
     1. Lot 1- Contract nr. 5505 din 16 Aprilie 2019 încheiat cu EUROCERAD INTERNATIONAL in valoare de 224.231,70 Lei;
     2. Lot 2- Contract nr. 5506 din 16 aprilie 2019 încheiat cu EUROCERAD INTERNATIONAL –in valoare de 198.313,50 Lei;
     3. Lot 3- Contract nr. 5507 din 16 aprilie 2019 încheiat cu EUROCERAD INTERNATIONAL- in valoare de 215.199,60 Lei.
    • proiectarea, execuţia lucrărilor si asistentă tehnica din partea proiectantului pe timpul execuţiei lucrărilor – loturile 1, 2 si 3 - au fost semnate contractele pe fiecare din cele trei loturi:
     1. Lot 1- Acord contractual nr 268 din 09.01.2019 încheiat cu SC SORAGMIN SRL in valoare de  60.013.432,95 Lei.
     2. Lot 2 - Acord contractual nr. 270 din 09.01.2019 încheiat cu S.C. SORAGMIN S.R.L in valoare de 24.144.539,46 Lei .
     3. Lot 3 - Acord contractual nr 271 din 09.01.2019 încheiat cu asocierea S.C. TEHNIC ASSIST S.R.L.; S.C. TASS INFRA LOGISTIC S.R.L.- S.C. PROIECT CONSTRUCT  REGIUNEA  TRANSILVANIA S.R.L. – S.C. DRUM POD INVEST S.R.L. prin lider TEHNIC ASSIST SRL, in valoare de 77.650.103,91 Lei.

   2. Obţinerea avizelor si autorizaţiilor necesare - faza PT-h si elaborarea proiectelor tehnice pentru cele trei loturi.

   3. Emiterea ordinele de începere a execuţiei lucrărilor, după cum urmează: Lotul 1 - 12 februarie 2020; Lotul 2 - 17 februarie 2020 ; Lotul 3 - 03 mai 2020.

  5. Execuţia lucrărilor
   La sfârşitul lunii martie 2021, situaţia execuţiei lucrărilor se prezintă astfel:
   În cadrul Lotului 1 (DJ 245 si DJ 245M) au fost executate şi decontate lucrări în valoare de 22.397.714,03 lei, reprezentând un procent 34,74 % din valoarea contractului. Indicatorii urmăriţi si realizaţi pana la aceasta data sunt următorii:
   • Modernizare tronson din DJ 245 pe lungimea de 24,411 km – realizat în procent de 51,79%;
   • Modernizarea tronsonului DJ 245M pe lungimea de 11,008 km - realizat în procent de 5,5%;
   • Reabilitarea a 2 poduri existente (râul Simila-Băcani, râul Ibana Vulpăşeni) - realizat în procent de 65%;
   • Construirea a 4 poduri noi, în locul celor existente (Râpa adâncă- Băcani, canal Al. Vlahuţă, pârâul Racova Poieneşti si pârâul Caselor Poieneşti) -realizate în procent de 80 %;
   • Construirea a 4 podeţe noi şi înlocuirea a 106 podeţe existente – realizat în procent de 28,85 %;
   • Accese proprietăţi - realizat în procent de 6,3 %;
   • Rigole si şanţuri pentru evacuarea apelor pluviale- realizat în procent de 6,8 %;
   Poze LOT 1

   În cadrul Lotului 2, pe DJ 247, au fost executate şi decontate lucrări în valoare de  11.142.764,44 lei, reprezentând un procent de 49,86% din contract.
   Indicatorii urmăriţi si realizaţi pana la aceasta data sunt următorii:
   • Modernizare tronson din DJ 247 pe lungimea de 12,373 km - realizat în procent de 49,83%;
   • Construirea a 2 poduri noi, în locul celor existente(canal Bălteni, pârâu Buda Bălteni)- realizat în procent de 85,08%;
   • Reabilitarea a 2 poduri existente(râul Bârlad-Bălteni, canal Sauca)- realizat în procent de 66,17%;
   • Construirea a unui podeţ nou şi înlocuirea a 22 podeţe existente- realizat în procent de 66,71%;
   Poze LOT 2

   În cadrul Lotului 3 au fost executate şi decontate lucrări în valoare de 25.383.719,15 lei, reprezentând un procent de 29,37 % din contract.
   Indicatorii urmăriţi si realizaţi pana la aceasta data sunt următorii: 
   • Modernizarea unui tronson din DJ 247 pe lungimea de 29,587 km – realizat în procent de 35,72%;
   Au fost transmise la finanţator si aprobate unui număr de 14 Cereri de rambursare în valoare totală eligibilă de 56.009.302,12 lei, reprezentând servicii prestate şi lucrări executate.
  6. Poze LOT 3

  7. Linkuri presa scrisa si on-line:
   Semnarea contractului de finantare:

   Inceperea lucrarilor de excutie:

   Executie:

  8. Comunicat de presă

  9. Comunicat de presă - iunie 2020

  10. Anunțuri de presă
  11. Situatie proiect iunie 2022  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro