REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI - REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BÎRLAD–LAZA–CODĂEŞTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)


 • Acasa
 • Obiectivul proiectului
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Grupul țintă, beneficiari
 • Date tehnice
 • Rezultate estimate
 • Album foto
 • Harta
 • Noutăți
 • Contact


 • Grupul tinta al proiectului este format din 39.277 locuitori ai celor 11 comune traversate de traseul drumului strategic propus (Sursa- INS, date valabile la 1.01.2016)

  Categoriile de beneficiari:

  1. Locuitorii  comunităților deservite de drum

  2. beneficii:
   • îmbunătățirea calității mediului în care trăiesc;
   • creșterea gradului de siguranță pentru pietoni;
   • facilitarea accesului mijloacelor de intervenție rapidă (salvare, pompieri);
   • facilitarea mobilității pe piață forței de muncă;
   • facilitarea accesului la servicii sociale, educaționale, de sănătate.
   Notă:
   - din cele 12 comune beneficiare ale proiectului (inclusiv comuna Ibănești), conform Atlasului zonelor rurale realizat de Banca Mondiala in anul 2016 -  9 au o rata de marginalizare medie-severă, dintre care 6 au o rată de marginalizare severă (Alexandru Vlahuță, Băcani, Ibănești, Poienești, Dănești, Miclești ).
   - pentru comuna Ibănești, una din cele 4 comune din țară cu cea mai mare rată de marginalizare (peste 80%), drumul strategic este singura legătură cu restul județului.

  3. Agenții economici din zonă - 177, conform INS, (Fisa localității, 2014)

  4. beneficii:
   • acces mai ușor la piețele locale, regionale si naționale;
   • reducerea costurilor de transport (prin creșterea portanței drumului și a vitezei de deplasare cu peste 30 %, conform studiului de trafic).

  5. Comunele partenere traversate de traseul drumului strategic

  6. beneficii:
   • noi oportunități de dezvoltare economică și locuri de muncă apărute ca urmare a potențialelor investiții în zonă;
   • crearea premiselor pentru atragerea unui număr sporit de turiști la obiectivele turistice din zonă (în zonă se află 19 monumente istorice dintre care 6 sunt de interes național: ex- Mănăstirea Florești, bisericile de lemn din Zăpodeni și Codăești, precum și Casa Memorială Emil Racoviță din comuna Dănești);
   • creșterea veniturilor locale prin crearea premiselor dezvoltării de noi afaceri în zonă;
   • creșterea siguranței circulației pentru locuitorii comunelor;
   • creșterea confortului pentru transportul public de călători

  7. Consiliul județean Vaslui

  8. beneficii:
   • reducerea costurilor de întreținere a tronsoanelor de drum județean ce compun traseul;
   • creșterea resurselor alocate pentru alte investiții în modernizarea infrastructurii rutiere.

  9. Utilizatorii drumului strategic (1112 VET, media zilnica anuala, conform studiului de trafic)

  10. beneficii:
   • scurtarea timpului de călătorie;
   • creșterea gradului de siguranță a circulației;
   • scăderea costurilor de transport (economii de carburanți si scăderea uzurii vehiculelor);


  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro