REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 4: VASLUI - REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BÎRLAD–LAZA–CODĂEŞTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)


 • Acasa
 • Obiectivul proiectului
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Grupul țintă, beneficiari
 • Date tehnice
 • Rezultate estimate
 • Album foto
 • Harta
 • Noutăți
 • Contact


 • U.A.T. Județul Vaslui implementează, în parteneriat cu UAT-urile: Zorleni, Băcani, Alexandru Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Stefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești si Miclești, proiectul "REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDETEAN BÎRLAD–LAZA–CODAESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”.


  Proiectul este finanțat din fonduri europene, in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, Prioritatea de  Investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.


  Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Contractul de Finanțare a investiției, în valoare totală de 222.001.842,03 lei, a fost semnat în data de 29.12.2017.
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro