Portalul oficial al Județului VASLUI

Adaugă aici textul pentru subtitlu

PNRR

„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”

 

Spitalul Județean de Urgență Vaslui este de tip pavilionar, adică funcționează în mai multe clădiri, unele dintre acestea aflând-se la distanță de kilometri față de sediul central al spitalului.

Pavilioanele spitalului au fost construite astfel:

 1. Pavilionul I, care este și pavilionul central, se află pe str. Stefan cel Mare nr. 233, a fost construit în anul 1972.
 2. Pavilionul al II-lea a fost construit în anul 1864 și se află în apropierea actualului sediu central al spitalului județean;
 3. Pavilionul al III-lea a fost construit în anul 1952 și se află la distanță de cca. 4,00 Km de pavilionul central, respectiv la adresa Strada Dr. Ghelerter, Nr. 2, Municipiul Vaslui

În prezent, Pavilionul III al Spitalului Județean de Urgență Vaslui (denumit și Spitalul nr.2 Vaslui), are o suprafață construită de 1427,08 mp și este compus din mai multe corpuri, cu regim de înălțime de la Parter, la regim de înălțime D+P+2E și cuprinde:

 • Secția de Psihiatrie – 80 paturi;
 • Compartiment Dermato-venerologie – 20 paturi;
 • Secția Boli infecțioase – 55 paturi;
  din care:
  • compartiment HIV/SIDA - 5 paturi
  • compartiment copii – 10 paturi.

Pavilionul III al Spitalului Județean de Urgență mai dispune și de o farmacie.

Deteriorarea clădirilor Spitalului nr.2 Vaslui unde sunt localizate secțiile infecțioase, psihiatrie și dermato-venerologie, cât și a dotărilor cu durata de viață expirată, impun lucrări de construire și achiziționarea de dotări specifice unui spital modern, cu respectarea tuturor normelor de funcționare.


În data de 23.06.2023, Județul Vaslui a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Sănătății în vederea realizării obiectivului de investiție: „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”.


Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă.


Valoarea totală a proiectului este de 385.461.599,57 lei, din care:

 • valoarea eligibilă din PNRR = 308.107.383,79 lei;
 • valoarea TVA eligibil aferent PNRR = 58.081.135,80 lei;
 • valoarea contribuției proprie a Județului Vaslui, inclusiv TVA = 19.273.079,98 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv până la data de 30.06.2026.


Obiectivul general al proiectului este atingerea celor mai înalte standarde pentru creșterea calității  serviciului medical și pentru garantarea confortului pacienților internați.


Obiectivele specifice vizează:

 • Construirea a 2 corpuri, organizate în mod cât mai flexibil, pentru a se putea adapta la nevoile de schimbare ale unității.
 • Relocarea specializărilor de Boli infecțioase, și Psihiatrice, ce în prezent funcționează într-o singură locație prin realizarea infrastructurii specifice și dotarea acesteia cu echipamentele de specialitate în vederea asigurării accesului populației la serviciile de sănătate din județul Vaslui;
 • Asigurarea accesului locuitorilor la servicii de sănătate de calitate pentru patologii infecțioase, inclusiv psihiatrice, atât în regim de spitalizare, precum și în regim ambulatoriu ;
 • Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești specializate (de boli infecțioase, psihiatrie), prin relocarea paturilor de spitalizare continuă pentru Boli infecțioase și psihiatrice:
 • Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale în regim spitalizare de zi, pentru toate specialitățile vizate: boli infecțioase și psihiatrice;

Principalii beneficiari ai proiectului sunt:

 1. Beneficiarii direcți:
  • pacienții Spitalului nr. 2 Vaslui - în medie, 56.000/an (media perioadei 2011-2017);
  • personalul unității spitalicești;
  • aparținătorii pacienților care se prezinta la spital - în medie 170/zi;
  • Spitalul Județean de Urgență Vaslui.

 2. Beneficiari indirecți:
  • populația județului Vaslui - potențial beneficiară a serviciilor medicale oferite de spital, sau membri ai familiilor pacienților - 488.347, la 01.07.2017;
  • Consiliul Județean Vaslui;
  • Ministerul Sănătății.

Rezultatele așteptate la finalizarea proiectuluiPrin proiect se propune demolarea construcțiilor existente și construirea a două corpuri de clădiri noi (Corp 1 și Corp 2), amplasate în spațiul din curtea Spitalului nr. 2, cu o suprafață nou construită de 6.528 mp și o suprafață desfășurată totală de 36.303 mp, după cum urmează:

 1. Corp 1: Demisol + Parter + 4 Etaje + Etaj tehnic parțial
  • Secția psihiatrie 82 paturi
  • Secția cronici 74 paturi
   din care:
   • Unitate de îngrijiri paliative 16 paturi
   • Centru de sănătate mintală (CSM) – adulți
   • Centru de sănătate mintală (CSM) – copii
   • Serviciul de primire internare a bolnavilor
  • Compartiment de spitalizare de o zi Secția psihiatrie 20 paturi
  • Sector ambulator Secția psihiatrie
  • Serviciul fizioterapie și recuperare medicală
  • Cameră de gardă Secție psihiatrie
  • Cameră de gardă Secția cronici
  • Centrală pentru dezinfecție paturi și material sanitar
  • Anexe comune pentru personalul spitalului

 2. Corp 2: Demisol + Parter + 5 Etaje
  • Secția boli infecțioase 64 paturi
   din care:
   • Compartiment HIV/SIDA 6 paturi
   • Compartiment copii 18 paturi
   • Serviciul de primire internare a bolnavilor adulți
   • Serviciul de primire internare a bolnavilor copii
   • Compartiment de spitalizare de o zi adulți 4 paturi
   • Compartiment de spitalizare de o zi copii 4 paturi
   • Sector ambulatoriu copii
   • Sector ambulatoriu adulți
   • Camera de garda Secție boli infecțioase
   • Centrala pentru dezinfecție paturi si material sanitar
   • Anexe comune pentru personalul spitalului
De asemenea, se vor construi și următoarele anexe:
 • Stație de preepurare;
 • Stație oxigen medical;
 • Clădire deșeuri;
 • Rezervor apă pt. hidranți (bazin îngropat 286 mc);
 • Rezervă ape pluviale;
 • Clădire grup electrogen;
 • Clădire centrală tehnică

Investiția prevede și dotarea celor două secții cu echipamente medicale și IT.

 

 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Consiliului Județean Vaslui situat în municipiul Vaslui,  str. Ștefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 151, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu.

Persoană de contact: Emilian AGAFIȚEI - manager proiect sau Alexandru DUDĂU – asistent manager .

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României