Portalul oficial al Județului VASLUI

Cetatea Neamţ


Cetatea Neamţ (cunoscută impropriu sub titulatura Cetatea Neamțului) este o cetate medievală din Moldova, aflată la marginea de nord-vest a orașului Târgu Neamț (în nord-estul României). Este amplasată  pe stânca Timus de pe Culmea Pleșului (numită şi Dealul Cetății), la o altitudine de 480 m şi la o înălțime de 80 m față de nivelul apei Neamțului,  străjuind valea Moldovei și a Siretului, ca și drumul care trecea peste munte, în Transilvania.

Cetatea Neamț făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci.

Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I, fortificată în secolul al XV- lea de Ștefan cel Mare(construiește a doua pânză de ziduri precum și podul mobil și umple crenelurile vechii cetăți; de asemenea, înalță zidurile cetății)  și  distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din ordinul domnitorului Mihai Racoviță.

Neamt Fortress (also known as Neamt Fortress) is a medieval fortress in Moldavia, located on the north-west edge of Targu Neamt (in north-eastern Romania). It is located on the Timus cliff on Pleșului Peak (also called the Fortress Hill), at an altitude of 480 m and at a height of 80 m from the water level of Neamt, guarding the valley of Moldavia and the Siret, as well as the road that passed over the mountain, in Transylvania.

Neamt Fortress was part of the fortification system built in Moldavia at the end of the 14th century, at the time of the Ottoman danger. The medieval fortification system included fortified settlements (principal courts, monasteries with high walls, as well as fortresses of strategic importance) for defense purposes, reinforced with stone walls, ground waves or deep ditches.

The fortress was built at the end of the 14th century by Petru I, fortified in the 15th century by Stephen the Great (builds the second canvas of walls as well as the mobile bridge and fills the crenels of the old fortress; it also erects the walls of the fortress) and destroyed in the 18th century (1718) by order of Prince Mihai Racovita.