Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri 29 martie 2021

martie 23, 2021

Dispoziția nr. 69/2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea continutului proiectelor de hotarari este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.
 1. Referat constatator nr. 3371/05.03.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Onofrei Daniel-Garincha
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2022-2024
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 23/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2020-2021
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta deține acțiuni/participații majoritare
 9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare conferit Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Vaslui în domeniul public al Comunei Codăești
 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului “Palat Administrativ” către Direcția Județeană de Statistică Vaslui
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în domeniul public al Județului Vaslui
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui
 14. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul Vaslui
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil de către U.A.T. Județul Vaslui
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 2021
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 21 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 148/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 39 din statul de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 30/2015 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, cu modificările ulterioare
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea a patru poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 32/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 23. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Vaslui în anul 2020
 24. Raport de activitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2020
 25. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Vaslui pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

 26. SUPLIMENTĂRI
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea locală prin crearea și operationalizarea Consiliului Digital al județului Vaslui”, precum și a încheierii unui acord de parteneriat
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: martie 29, 2021

Comments are closed.