Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 25 august 2022

august 19, 2022

Dispoziția nr. 198/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune la nivelul județului Vaslui pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 30.06.2022
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 65/2021 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești - județul Vaslui (APC VASLUI)
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 19 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 93/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 9. Analizarea plângerii administrative prealabile înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12098/2022 - Punct de vedere

 10. SUPLIMENTĂRI
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea alineatului (1) al articolului 12 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032,în Județul Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2022
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2022
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: august 24, 2022

Comments are closed.