Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 23 februarie 2023

februarie 17, 2023

Dispoziția nr. 53/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.168/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 4. Proiect de hotărâre privind înființarea “Locuinței Protejate Venus” în structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.130/2019 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea AQUAVAS S.A. Vaslui, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 8. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui și a supleantului acestuia în Comitetul județean pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul județului Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile și al bugetului împrumutului intern pe perioada 01.01.2022– 31.12.2022
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.186/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al redevenței pentru concesionarea, prin licitație publică, a spațiilor având destinația de cabinete medicale, situate în incinta imobilului Policlinică stomatologică, aflat în domeniul privat al Județului Vaslui
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a două spații cu destinația de cabinete medicale, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 290 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 128 mp, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Realizare lucrări în vederea avizării/autorizării I.S.U. și modernizare clădiri Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești”
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.164/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.166/2022 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.179/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.180/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244A)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.194/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general pentru obiectivul de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 244C: HUȘI (DN 24B) - PĂDURENI – LEOȘTI – VĂLENI – URLAȚI - DIMITRIE CANTEMIR – DJ 244A (MUȘATA)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Viața independentă în comuna Banca – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Viața independentă în comuna Pogana – servicii pentru persoane adulte cu dizabilități”
 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului Amendament
 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui în cadrul proiectului „BiblioHub Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului Amendament
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.208/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, cu modificările ulterioare
 29. Informare - Planul strategic pentru anul 2023 privind asigurarea siguranței persoanei și a ordinii publice, obiective de îndeplinit și indicatori de performanță
 30. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 în cadrul ”Programului județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, anul 2022”
 31. Raport de follow-up nr.9894 din 03.02.2023 privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr.11 din 16.06.2022
 32. Raport de follow-up nr.10085 din 03.02.2023 privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr.24 din 31.07.2019

  Suplimentări

 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 6/2019 privind aprobarea proiectului „Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiectPentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: februarie 21, 2023

Comments are closed.