Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 21 martie 2023

martie 15, 2023

Dispoziția nr. 77/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023
 6. Proiect de hotărâre pentru înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Vaslui și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a unei părți din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pentru anul 2023 AMENDAMENT
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ”Lucrări, Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind exploatarea și distribuirea gratuită a 553,86 mc masă lemnoasă din vegetația din afara fondului forestier național aflată pe aliniamentul drumurilor județene
 10. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de administrare al Consiliului Județean Vaslui asupra imobilului având Cartea Funciară nr.77680 UAT Huși
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transferului temporar a dreptului de administrare a unui sector din drumul județean DJ 244K către Comuna Muntenii de Sus AMENDAMENT
 12. Proiect de hotărâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivul de investiții „Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși” către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Huși
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.91/2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad, cu modificările ulterioare
 16. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 în cadrul “Programului județean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare
 17. Raport de follow-up nr.16929 din 21.02.2023 privind implementarea măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Vaslui nr.12 din 25.06.2021


  Suplimentari

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transferului temporar a dreptului de administrare asupra unui sector din drumul județean DJ 248A, precum și asupra drumului județean DJ 248G, către Comuna Rafaila
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat, cu completările ulterioare
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu completările ulterioare
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.165/2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 242G: VINDEREI (DJ 242 C KM 0 + 000) - BRĂDEȘTI", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivuluiPentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: martie 21, 2023

Comments are closed.