Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 18 ianuarie 2023

ianuarie 12, 2023

Dispoziția nr. 8/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Referat constatator nr.99/04.01.2023 privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Voicu Vasile
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Voicu Vasile
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției nr.20 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.75/2022 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad, cu modificările ulterioare
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare Amendament
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.138/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2023 și estimările sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2024-2026
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană pentru elevii Școlii Profesionale Speciale “Sfânta Ecaterina” Huși
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” în domeniul public al Județului Vaslui
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Bârlad în domeniul public al Județului Vaslui
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă)
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.)
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2023
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași, pentru anul 2023
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din Județul Vaslui pentru anul școlar 2023 - 2024
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.140/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2022, de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2023
 18. Raport asupra finanțării proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia”, derulat de Raionul Cimișlia, Republica Moldova
 19. Raport asupra finanțării proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, derulat de Raionul Nisporeni, Republica Moldova

  Suplimentări
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: ianuarie 16, 2023

Comments are closed.