Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 15 decembrie 2022

decembrie 9, 2022

Dispoziția nr. 315/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Complexului de Servicii Comunitare Fălciu prin reorganizarea Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Fălciu din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2023
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anul 2023
 4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.64/2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării unui consilier județean care va avea calitatea de membru în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.16 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.40/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, cu modificările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea a patru poziții din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.150/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, cu modificările ulterioare
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Vaslui
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare de către Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui în litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată
 14. Raport asupra finanțării proiectului „Construcția cazangeriei și a rețelelor de alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalului Raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, municipiul Strășeni, raionul Strășeni”
 15. Raport asupra finanțării proiectului ”Reconstrucția acoperișului blocului nr.1 al Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi” derulat de Raionul Anenii Noi, Republica Moldova

  SUPLIMENTĂRI
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea către 8 (opt) unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit încasat suplimentar, pentru anul 2022
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea pozițiilor nr. 78, 107, 108 și 109 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 170/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui,cu modificările ulterioare
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: decembrie 15, 2022

Comments are closed.