Portalul oficial al Județului VASLUI

Proiecte de hotărâri – 08 iulie 2022

iulie 1, 2022

Dispoziția nr. 160/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI”
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții„Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui”, în cadrul proiectului „Hoceni - Comunitate fără bariere”
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului << Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni>>”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități în orașul Murgeni, Județul Vaslui, oraș Murgeni și sat Cârja, județul Vaslui"
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „ CONSTRUIREA UNUI CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA GARA BANCA; COMUNA BANCA; JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CENTRU RESPIRO PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BANCA”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități în comunele Gîrceni, Pungești, Ivănești, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Gîrceni, Județul Vaslui, sat Gîrceni com. Gîrceni, sat Armășoaia com. Pungești și sat Bleșca com. Ivănești, Județul Vaslui”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „CONSTRUIREA A 2 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI, COM. ZORLENI, JUDEŢUL VASLUI ȘI REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN LOCALITATEA ZORLENI COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI” ÎN CADRUL PROIECTULUI „ZORLENI – COMUNITATE FĂRĂ FRONTIERE”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatelor unor membri în Consiliul de administrație al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui
 9. RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru în Consiliul de administraţie al Societăţii ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, pentru mandatul 2022-2026
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705"
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui"
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: limită județul Neamț – Băcești – Băbușa – Păltiniș - Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia – Bleșca (DN2F), km 64+500 ÷ 77+500 (13,000 km), Județul Vaslui"
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reautorizare – Reparație capitală și extindere la corp administrativ”
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui"
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în corpul C al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.49/2022 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.50/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes local pentru anul 2022, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social, sport și activități de tineret
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032, în Județul Vaslui
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene și pe amplasamentul imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a Judeţului Vaslui
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului Județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, cu modificările ulterioare
 21. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Pentru vizualizarea conținutului proiectelor de hotărâri este necesar să aveți instalat Acrobat Reader.

Last modified: iulie 6, 2022

Comments are closed.