Portalul oficial al Județului VASLUI

Petiție electronică

ianuarie 4, 2021

Informaţii privind trimiterea unei petiţii On-line

Recomandări:
Pentru a asigura cetăţenilor ori organizaţiilor legal constituite dreptul de a se adresa Consiliului judeţean Vaslui, cât şi pentru rezolvarea în timp util a problemelor ce apar în judeţul Vaslui, aveţi la dispoziţie formularul formularul tip de petiţie electronică F-O-CJVS-10-02-02/rev.1, pe care vă rugăm să-l folosiţi pentru a putea trimite o cerere, reclamație, sesizare sau propunere. Vă rugăm să completaţi cu atenţie formularul F-O-CJVS-10-02-02/rev.1, întrucât, odată ce petiţia a fost creată, făcând click pe link-ul „Trimite petiţie”, aceasta nu mai poate fi modificată.

Asiguraţi-vă că toate informaţiile introduse sunt corecte, lizibile şi explicite, şi verificaţi textul petiţiei pentru a elimina orice greşeli de formă sau gramaticale, înainte de a apăsa butonul respectiv. Răspunderea juridică pentru informaţiile conţinute aparţine autorului.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
str. Stefan cel Mare, nr.79, Vaslui, cod postal 730168, judetul VasluiTimp de completare: aproximativ 10 minute

Consiliul Judeţean Vaslui este operator de date cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Art.6 lit.c) şi lit. e) a Regulamentului UE 2016/ 679 (privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora) - prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi a unei sarcini ce serveşte interesului public sau care rezultă din exercitarea autotităţii publice cu care este investit operatorul; Termenul de "Petiţie" este definit în cuprinsul Art.2 din Ordonanţa de Guvern 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: "În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi publice". În conformitate cu legile în vigoare vă informăm că aveţi dreptul la: - Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; - Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal; - Dreptul de a fi şterse datele cu caracter personal; - Dreptul la restricţionarea prelucrării Vă informăm că în cazul în care petiţia dumneavoastră nu este în competenţa Consiliului Judeţean Vaslui sau din alte cauze, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către terţi, în vederea rezolvării acesteia. Persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui este domnul Ochianu Gheorghe şi poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@cjvs.eu, de luni până vineri, între orele 08:00 - 16:00.

Last modified: august 2, 2023

Comments are closed.