Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – Servicii de dirigenţie de şantier

aprilie 14, 2021

Nr. 5481/14.04.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE

Avand in vedere prevederile Procedurii Operationala – Achizitii publice directe, Cod: PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 si potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de dirigenţie de şantier in cadrul proiectului: “Creşterea eficienţei energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”, Cod SMIS 115186
Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor

Last modified: mai 13, 2021

Comments are closed.