Portalul oficial al Județului VASLUI

Invitație de participare – DALI DJ 245L

octombrie 4, 2021

Nr. 14277/04.10.2021

Având în vedere prevederile Procedurii operaționale – Achiziții publice directe PO-CJVS-07-01 ed. 1, rev. 0 și potrivit dispozițiilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Autoritatea contractantă – Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie “Reabilitare şi modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costeşti)-Puntişeni- Chiţcani­ Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti
Cod CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Last modified: octombrie 4, 2021

Comments are closed.