Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2015

ianuarie 12, 2021

Hotărâri 2015

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
114 ianuarie
privind acoperirea definitivă pentru anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al judeţului Vaslui ;
19 ianuarie
214 ianuarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014;
19 ianuarie
314 ianuarie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Şcoala te face OM!";
19 ianuarie
414 ianuarie
privind aprobarea proiectului "Şcoala te face OM!" şi a cheltuielilor legate de proiect;
19 ianuarie
514 ianuarie
privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Aurora" Vaslui în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui începând cu anul 2014-2016.
19 ianuarie
630 ianuarie
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui nr.289/ 29.12.2014 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2014;
02 februarie
730 ianuarie
pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 197/ 2014 privind aprobarea actualizării Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui şi a Listei de investiţii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020;
ANEXA MASTER PLAN (154 MB)
02 februarie
830 ianuarie
privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vaslui;
02 februarie
930 ianuarie
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 002 Huşi – Fălciu;
02 februarie
1030 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
02 februarie
1130 ianuarie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
02 februarie
1230 ianuarie
privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2015-2016;
02 februarie
1330 ianuarie
pentru modificarea art.1 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/ 2014 privind solicitarea transmiterii unei părţi din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, judeţul Vaslui, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
02 februarie
1430 ianuarie
privind validarea Dispozitiei Preşedintelui Consiliului judetean Vaslui nr. 289/ 29.12.2014 privind rectificarea a XII-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014, cu modificarile ulterioare
4 martie
1524 februarie
privind rectificarea a XIII-a a bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2014
4 martie
1624 februarie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,PASAJ DE LEGÃTURÃ ÎNTRE CORP ADMINISTRATIV ŞI CORP «E» ŞI REPARAŢII CORPUL ADMINISTRATIV” la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
4 martie
1724 februarie
privind adoptarea bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2015;
4 martie
1824 februarie
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
4 martie
1924 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
4 martie
2024 februarie
privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2015;
4 martie
2124 februarie
privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Vaslui;.
4 martie
2224 februarie
privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii „ Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui- CRAV” S.A.;
4 martie
2324 februarie
privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de colaborare nr.162584/ 18.11.2014 între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Vaslui şi Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Fălciu referitor la implementarea comună a Proiectului privind « Controlul integrat al poluării cu nutrienţi »;
4 martie
2424 februarie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
4 martie
2524 februarie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui ;
4 martie
2624 februarie
privind modificarea statului de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;
4 martie
2724 februarie
privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială- Judeţul Vaslui şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui pentru derularea acţiunilor Centrului de Informare Europe Direct Vaslui; .
4 martie
2824 februarie
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015;
4 martie
2924 februarie
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul judeţului Vaslui pentru anul 2015.
4 martie
3024 februarie
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
4 martie
3117 martie
privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Judeţul Vaslui, în calitate de partener, la implementarea proiectului „ONG-uri şi instituţii pentru comunitatea vasluiană”
23 martie
3217 martie
privind desemnarea Camerei Agricole Judeţene Vaslui să emită avize consultative în vederea eliberării atestatelor de producător.
23 martie
3327 martie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;
03 aprilie
3427 martie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.012014 – 31.12.2014;
03 aprilie
3527 martie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014;
03 aprilie
3627 martie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2014 – 31.12. 2014;
03 aprilie
3727 martie
privind aprobarea dezmembrãrii imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 233 ;
03 aprilie
3827 martie
privind aprobarea dreptului de uz către E.ON Moldova Distribuţie S.A. Iaşi asupra unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Bârlad, strada 1 Mai, aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Vaslui;
03 aprilie
3927 martie
privind aprobarea diminuãrii tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a douã loturi din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rãşcanu, nr. 2B, aflate în proprietatea privatã a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
03 aprilie
4027 martie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare salina la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti”;
03 aprilie
4127 martie
privind aprobarea Programului de investiţii publice al judeţului Vaslui pe anul 2015;
03 aprilie
4227 martie
privind aprobarea Strategiei pentru reducerea consumului de energie convenţională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui, Leova, Hânceşti, Izmail;
03 aprilie
4327 martie
privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui
ANEXE (178 MB)
03 aprilie
4427 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
03 aprilie
4527 martie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
03 aprilie
4627 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
03 aprilie
4727 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
03 aprilie
4827 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negreşti;
03 aprilie
4927 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Locuinţe Protejate Vaslui;
03 aprilie
5027 martie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti Vutcani;
03 aprilie
5127 martie
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului MANOLE ION, director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui;
03 aprilie
5227 martie
privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor, ce revin postului de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Vaslui, domnului Ghineţ Aurel
03 aprilie
5324 aprilie
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Judeţul Vaslui
05 mai
5424 aprilie
privind aprobarea cumpărării a cinci imobile - apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
05 mai
5524 aprilie
privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
05 mai
5624 aprilie
privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
05 mai
5724 aprilie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
05 mai
5824 aprilie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
05 mai
5924 aprilie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne si externe pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
05 mai
6024 aprilie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015 - 31.03.2015;
05 mai
6124 aprilie
privind completarea Anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.201/ 17 decembrie 2014 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de Încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;
05 mai
6224 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
05 mai
6324 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
05 mai
6424 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
05 mai
6524 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
05 mai
6624 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Giurcani;
05 mai
6724 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad;
05 mai
6824 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Reabilitare şi recuperare pentru Copii Fălciu;
05 mai
6924 aprilie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti - Vutcani;
05 mai
7024 aprilie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
05 mai
7124 aprilie
privind aprobarea dreptului de uz şi servitute către S.C. E.ON Distribuţie România S.A. pentru suprafaţa de 2.560,00 mp teren având ca amplasament existent şi proiectat pe traseul drumului judeţean DJ 243 B de la km 0 + 064 la km 1 + 923, care face legătura Între municipiul Bârlad, comuna Perieni şi comuna Ciocani, drum aflat În domeniul public al judeţului Vaslui;
05 mai
7224 aprilie
privind promovarea temporară a domnului GHINEŢ AUREL, in funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui
05 mai
7321 mai
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheţău Ionuţ-Cristian;
26 mai
7421 mai
privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Severin Ionut-Bogdan
26 mai
7521 mai
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Poiană Constantin;
26 mai
7621 mai
privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Cartas Elena-Coca
26 mai
7721 mai
privind modificarea componentei nominale a Comisiei de validare
26 mai
7821 mai
privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport
26 mai
7921 mai
privind modificarea componentei nominale a Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale
26 mai
8021 mai
privind rectificarea a II-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
26 mai
8121 mai
privind rectificarea a II-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
26 mai
8221 mai
privind rectificarea I a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
26 mai
8321 mai
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-eonomici, aferente proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, Judeţul Vaslui”;
26 mai
8421 mai
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.232 din 22.11.2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru asocierea în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate (ITI) şi proiecte plasate sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) în teritoriul desemnat de Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, Judeţul Bacău-Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Neamţ-consiliul Judeţean Neamţ şi Judeţul Vaslui-Consiliul Judeţean Vaslui;
26 mai
8521 mai
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unui imobil aflat în administrarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestuia;
26 mai
8621 mai
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
26 mai
8721 mai
privind completarea articolului nr. 2 la Hotărârea nr. 206/2014 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici care fac obiectul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare eu apa, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui - Etapa a II-a"
26 mai
8804 iunie
privind aprobarea dezmembrãrii în două loturi a imobilului Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti, aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti;
08 iunie
8904 iunie
privind vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
08 iunie
9004 iunie
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui actualizată
08 iunie
9104 iunie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.128/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitare, modernizarea, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
08 iunie
9204 iunie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Reabilitare, modernizarea, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti - Relocarea gospodăriilor de apă de incendiu şi menajeră în corp clădire centrală termică existent”;
08 iunie
9304 iunie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
08 iunie
9404 iunie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
08 iunie
9504 iunie
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 43/2015 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui;
08 iunie
9626 iunie
privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitaţie publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Vaslui;
ANEXA (432 MB)
30 iunie
9726 iunie
privind acordarea unui mandat special domnului Dumitru Buzatu, reprezentantul Judeţului Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui;
30 iunie
9826 iunie
privind rectificarea a III-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
30 iunie
9926 iunie
privind rectificarea a III-a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
30 iunie
10026 iunie
privind înfiinţarea Centrului de formare profesională pentru administraţia publică locală în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui.
30 iunie
10107 iulie
privind asumarea finalizării lucrărilor aferente proiectului de investiţii “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui – Etapa a II – a” de către Consiliul judeţean Vaslui, până la data limită de eligilibilitate aferentă POS Mediu 2007-2013, respectiv 31.12.2015;
09 iulie
10207 iulie
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie „Construire clădire grup electrogen la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”.
09 iulie
10307 iulie
privind rectificarea a IV-a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
09 iulie
10431 iulie
privind validarea unor membri de drept ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui;
06 august
10531 iulie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
06 august
10631 iulie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
06 august
10731 iulie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
06 august
10831 iulie
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2015-30.06.2015;
06 august
10931 iulie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 207 H: DN 2 F( Vaslui ) - Fabrica ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii), km 4+200 – 6+700, (2,500km), judeţul Vaslui ”;
06 august
11031 iulie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 246 A: DN 24 (Moara Domnească)- Fereşti-Bereasa-DJ 247(Tătărani), km 1+3111-5+834, (4,5234 km), judeţul Vaslui”;
06 august
11131 iulie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 248 A: Limita judeţ Iaşi-Siliştea-Huc-Plopoasa-Rafaila-Buda-DJ 207 E (Oşeşti), km 60+825, (1,500 km), judeţul Vaslui;
06 august
11231 iulie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare, consolidare, schimbare acoperiş şi termoizolare construcţie C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
06 august
11331 iulie
privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii acoperiş la construcţie C2 (birouri+bucătărie depozit alimente) în cadrul Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti”;
06 august
11431 iulie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.92/ 2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
06 august
11531 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
06 august
11631 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
06 august
11731 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015;
06 august
11831 iulie
privind stabilirea creşterilor salariale pentru personalul angajat în aparatul de specialitate şi în instituţiile publice judeţene din subordinea sau de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui
06 august
11931 iulie
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul privat al Judeţului Vaslui a unor părţi din imobilul situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.64, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării acestora;
06 august
12031 iulie
privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii-Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
06 august
12131 iulie
privind declararea de interes public judeţean a obiectivului de investiţie „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti-judeţul Vaslui;
06 august
12231 iulie
privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui din România şi Consiliul Raional Leova din Republica Moldova;
06 august
12331 iulie
privind aprobarea Actului Adiţional Nr.2 la Acordul de Cooperare între Consiliul Judeţean Vaslui din România şi Consiliul Raional Hînceşti din Republica Moldova;
06 august
12431 iulie
privind aprobarea Actului Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Orhei din Republica Moldova;
06 august
12531 iulie
privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ştefan Vodă din Republica Moldova;
06 august
12631 iulie
privind aprobarea Actului Adiţional Nr.1 la Acordul de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Soroca din Republica Moldova;
06 august
12731 iulie
privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Cimişlia din Republica Moldova;
06 august
12831 iulie
privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ialoveni din Republica Moldova;
06 august
12931 iulie
privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Vaslui din România şi Raionul Ungheni din Republica Moldova,
06 august
13031 iulie
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti;
06 august
13131 iulie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
06 august
13231 iulie
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
06 august
13331 iulie
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
06 august
13431 iulie
privind aprobarea Acordului colectiv şi a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
06 august
13531 iulie
privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui) în formă actualizată;
06 august
13631 iulie
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui).
06 august
13727 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 243C: DJ 243 (Maraşesti) – Voineşti, km 0+000-5+102, (5,102 km) judeţul Vaslui”
03 septembrie
13827 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244L: DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti, km 0+000-2+500, (2,500 km) judeţul Vaslui”
03 septembrie
13927 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244I: Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67, km 4+600-9+100, (4,500 km), judeţul Vaslui”
03 septembrie
14027 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244M: DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus – DJ 244A (Idrici de Sus), 8+680-12+180, (3,500 km), judeţul Vaslui”
03 septembrie
14127 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 1+600-3+000, km 4+000-4+200, (1,600 km), judeţul Vaslui”
03 septembrie
14227 august
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 11+035-14+635, (3,600 km), judeţul Vaslui”
03 septembrie
14327 august
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2015
04 septembrie
14427 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2015;
04 septembrie
14527 august
privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
03 septembrie
14627 august
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2015
03 septembrie
14727 august
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/169/6.2/S/ 146756;
03 septembrie
14827 august
privind transmiterea unui bun mobil ca aport în natură la capitalul social al Societăţii „Centrul de Resurse pentru Afaceri”-CRAV” S.A. Vaslui
03 septembrie
14927 august
privind declararea de interes public judeţean a unui imobil-apartament şi darea în administrarea către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
03 septembrie
15027 august
privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
03 septembrie
15127 august
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui
03 septembrie
15227 august
privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
03 septembrie
15327 august
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
03 septembrie
15427 august
privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui
03 septembrie
15527 august
privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale";
03 septembrie
15625 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al Judeţului Vaslui pe anul 2015;
05 octombrie
15725 septembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 20l5;
05 octombrie
15825 septembrie
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/ 2013 privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constituitiv al Societăţii Comerciale "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic;
05 octombrie
15925 septembrie
pentru înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 147/ 2015 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, şi Insoft Developement & Consulting S.R.L. în vederea implementării Proiectului ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne” – INFUSE, număr de identificare al contractului POSDRU/ 169/6.2/S/ 146756;
05 octombrie
16025 septembrie
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social;
05 octombrie
16125 septembrie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
05 octombrie
16225 septembrie
privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu pentru medicii angajaţi în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
05 octombrie
16325 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 31/ 2008 privind solicitarea trecerii imobilului “Palatul Administrativ” proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr. 79, judeţul Vaslui, din administrarea Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui, în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 590 din 4 iunie 2008
05 octombrie
16425 septembrie
privind înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/ 2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
05 octombrie
16525 septembrie
privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019
05 octombrie
16629 octombrie
privind adoptarea proiectului de buget al judeţului Vaslui pe anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 2017-2019;
04 noiembrie
16729 octombrie
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, al bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului creditului intern pe perioada 01.01.2015 – 30.09.2015;
04 noiembrie
16829 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie Vaslui” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
04 noiembrie
16929 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a contribuţiei Judeţului Vaslui la finanţarea investiţiei;
04 noiembrie
17029 octombrie
privind aprobarea diminuării cu 20 % a tarifului de pornire a licitaţiei, stabilit pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor imobile aflate în domeniul privat al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
04 noiembrie
17129 octombrie
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui în administrarea Consiliului local al comunei Pogana ;
04 noiembrie
17229 octombrie
privind înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 70/ 2015 privind solicitarea transmiterii unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Podul Înalt" al Judeţului Vaslui în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui ;
04 noiembrie
17329 octombrie
privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.22 din 07 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui;
04 noiembrie
17429 octombrie
privind aprobarea eliberării licenţei de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 008 Bârlad – Ghergheşti;
04 noiembrie
17529 octombrie
privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare de către SC „AQUAVAS” SA, în litigii ce decurg din implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti-Judeţul Vaslui”;
04 noiembrie
17629 octombrie
privind prelungirea promovării temporare a domnului GHINEŢ AUREL, în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui;
04 noiembrie
17729 octombrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2016;
04 noiembrie
17829 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulţi Huşi;
04 noiembrie
17929 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
04 noiembrie
18029 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăeşti-Vutcani;
04 noiembrie
18129 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
04 noiembrie
18229 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bogeşti;
04 noiembrie
18329 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;
04 noiembrie
18429 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Bârlad;
04 noiembrie
18529 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad;
04 noiembrie
18629 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;
04 noiembrie
18729 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui.
04 noiembrie
18829 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
04 noiembrie
18929 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului "Victor Ion Popa" Bârlad
04 noiembrie
19029 octombrie
privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti
04 noiembrie
19129 octombrie
privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad
04 noiembrie
19229 octombrie
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 54/ 2015 privind aprobarea cumpărării a cinci imobile - apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
04 noiembrie
19329 octombrie
privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 155/ 2015 privind aprobarea unui drept de acces pe traseul drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al Judeţului Vaslui Ministerului pentru Societatea Informaţională, în vederea implementării Proiectului "RO-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale"
04 noiembrie
19429 octombrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
04 noiembrie
19518 noiembrie
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2015;
20 noiembrie
19618 noiembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
20 noiembrie
19718 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
20 noiembrie
19818 noiembrie
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.160/ 2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului necesar şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construcţie clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat şi desfăşurării activităţii administrative la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social;
20 noiembrie
19918 noiembrie
privind declararea de interes public judeţean a trei imobile – apartamente şi darea în administrare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui;
20 noiembrie
20018 noiembrie
privind completarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti- judeţul Vaslui (APC-Vaslui);
20 noiembrie
20118 noiembrie
privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a bunurilor mobile achiziţionate în cadrul proiectului “Implementarea unei soluţii de E-Guvernare la nivelul judeţului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri” către unităţile administrative partenere.
20 noiembrie
20218 noiembrie
privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui
20 noiembrie
20304 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
08 decembrie
20404 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
08 decembrie
20504 decembrie
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.81/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum şi a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”;
08 decembrie
20604 decembrie
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
08 decembrie
20717 decembrie
privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului de Urgenţă Vaslui”, al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
22 decembrie
20817 decembrie
privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educaţie Incluzivă Negreşti” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
22 decembrie
20917 decembrie
privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Codăeşti” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
22 decembrie
21017 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al judeţului pe anul 2015;
22 decembrie
21117 decembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015;
22 decembrie
21217 decembrie
privind stabilirea costului mediului lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie2014-octombrie 2015;
22 decembrie
21317 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-sociale Băcești și Codăești, pe anul 2016;
22 decembrie
21417 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2016;
22 decembrie
21517 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2016;
22 decembrie
21617 decembrie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2020, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.169/2012, cu modificările și completările ulterioare;
22 decembrie
21717 decembrie
privind aprobarea includerii în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” al cărui termen de finalizare se prelungeşte până la data de 30.06.2016;
22 decembrie
21817 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
22 decembrie
21917 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistenţă Medico – Socială Băceşti;
22 decembrie
22017 decembrie
privind modificarea organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
22 decembrie
22117 decembrie
privind aprobarea efectuării concediul de odihnă restant aferent anului 2015 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean Vaslui, în cursul anului 2016;
22 decembrie
22217 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
22 decembrie
22317 decembrie
privind darea în folosinţă gratuită a două spaţii din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 către Fundaţia "Cristi's Outreach Program" Bârlad
22 decembrie
22417 decembrie
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 109/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean OJ 207H: ON 2 F (Vaslui) - Fabrica Ceramica - Chiţoc - Poiana Căprioarei - Tabăra de copii, km 4+200-6+700, (2,500 km), judeţul Vaslui"
22 decembrie
22517 decembrie
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 110/ 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean OJ 246 A:DN 24 (Moara Domneasca) - Fereşti - Bereasa - OJ 247 (Tătărăni), km 1+3111-5+834, (4,523 km), judeţul Vaslui "
22 decembrie
22617 decembrie
privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 111/ 20I5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi modernizare drum judeţean OJ 248 A : Limita judeţ Iaşi - Siliştea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - OJ 207 E (Oşeşti), km 60+825, (J ,500 km), judeţul Vaslui"
22 decembrie
22717 decembrie
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 24/ 27.08.1999 privind Însuşirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judetului Vaslui
22 decembrie
22817 decembrie
privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului "Şcoala te face OM!" aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.3/2015
22 decembrie
22917 decembrie
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr.158/ 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 214/ 2013 privind modificarea, completarea şi actualizarea Actului Constituitiv al Societăţii Comerciale "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. la care Consiliul Judeţean Vaslui este acţionar unic;
22 decembrie
23017 decembrie
privind prelungirea perioadei de trageredin linia de credit contractată cu CEC Bank în baza Hotărârii nr. 109/ 2010 privind aprobarea contractarii unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările şi completările ulterioare
22 decembrie
23117 decembrie
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vaslui în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
22 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.