Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2014

ianuarie 14, 2021

Hotărâri 2014

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
115 ianuarie
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale ale judetului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017
16 ianuarie
231 ianuarie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean;
4 februarie
331 ianuarie
privind validarea mandatului unui consilier județean;
4 februarie
431 ianuarie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
4 februarie
531 ianuarie
privind acoperirea definitivă pe anul 2013 a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al județului Vaslui;
4 februarie
631 ianuarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății ”Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui;
4 februarie
731 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2013;
4 februarie
831 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013;
4 februarie
931 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe anul 2013;
4 februarie
1031 ianuarie
privind aprobarea contului de execulie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013;
4 februarie
1131 ianuarie
privind declararea puțurilor aferente frontului de captare Tutova-Bădeana ca fiind bunuri de interes public județean, aparținând domeniului public al județtului Vaslui;
4 februarie
1231 ianuarie
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de birou, aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
4 februarie
1331 ianuarie
privind solicitarea transmiterii unei părți din imobilul 1563, situat în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
4 februarie
1431 ianuarie
pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui - CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.178/2013;
4 februarie
1531 ianuarie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Județean Multifuncțional”( Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă);
4 februarie
1631 ianuarie
privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.125/ 2013 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea capacității și a calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect, ce revin Județului Vaslui;
4 februarie
1731 ianuarie
privind stabilirea destinației unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
4 februarie
1831 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad;
4 februarie
1931 ianuarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
4 februarie
2031 ianuarie
privind modificarea organigramei și a statului de functii al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
4 februarie
2131 ianuarie
privind modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV S.A.;
4 februarie
2231 ianuarie
privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.;
4 februarie
2331 ianuarie
privind achiziționarea unor servicii de asistență și de reprezentare juridică;
4 februarie
2431 ianuarie
privind asigurarea fondurilor necesare pentru cofinanțtarea obiectivului de investiții ”Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Județean Multifuncțional”(Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă);
4 februarie
2531 ianuarie
privind aprobarea Convenției de colaborare între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și Consiliul județean Vaslui, în vederea implementării în comun a Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”
4 februarie
2621 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2013
27 februarie
2721 februarie
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2014;
27 februarie
2821 februarie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2014;
27 februarie
2921 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finantate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2014;
27 februarie
3021 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;
27 februarie
3121 februarie
pentru completarea art.1 al Hotarârii nr.247/ 2013 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2014;
27 februarie
3221 februarie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie de apă la Spitalul județean de urgență Vaslui”;
27 februarie
3321 februarie
privind eliberarea din funcție, la cerere, a unui membru al Comisiei județene pentru protecția copilului Vaslui;
27 februarie
3421 februarie
privind numirea doamnei Moisii Ana Maria, medic specialist pediatru, ca membru în Comisia județeană pentru protecția copilului Vaslui;
27 februarie
3521 februarie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
27 februarie
3621 februarie
modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui;
27 februarie
3721 februarie
privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Vaslui;
27 februarie
3821 februarie
privind aprobarea pentru anul 2014 a Planului de analiza și acoperire a riscurilor pe teritoriului judetului Vaslui, actualizat;
27 februarie
3921 februarie
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul județean Vaslui și Unitatea Protejata Autorizata S.C. Centrul de Consultanta pentru Dezvoltarea Resurselor Umane LEXIS S.R.L. Galati;
27 februarie
4021 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC "AQUAVAS" SA Vaslui
27 februarie
4121 februarie
privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui pentru perioada 2014-2023;
27 februarie
4221 februarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Anexa gospodareasca - grajd” la Centrul de Asistenta Medico -Sociala Bacesti, judetul Vaslui
27 februarie
4321 februarie
privind însusirea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Reparatie capitala și transformarea din spatiu de garare neîncalzit și neînchis în spatiu de garare încalzit și închis pentru autospeciale de interventie intrate în dotarea inspectoratului prin Programul Operational Regional”
27 februarie
4421 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ”Centrul de Resurse pentru Afaceri - CRAV” S.A. Vaslui;
27 februarie
4528 martie
privind rectificarea bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014
1 aprilie
4628 martie
privind rectificarea bugetului institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2014 ;
1 aprilie
4728 martie
privind aprobarea solicitarii de preluare fara plata în proprietatea privata a judetului Vaslui a trei statii de electroalimentare mobile de 40 KVA, disponibilizate de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
1 aprilie
4828 martie
privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa și canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orasul Negresti, judetul Vaslui, la care Judetul Vaslui este membru asociat;
1 aprilie
4928 martie
privind propunerea actionarului Consiliul Judetean Vaslui de numire a candidatilor în functiile de membri ai Consiliul de Administratie al Societatii ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV S.A.;
1 aprilie
5028 martie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului ”Implementarea unei solutii de e-guvernare la nivelul Judetului Vaslui pentru eficientizarea serviciilor publice în sprijinul cetatenilor și mediului de afaceri”.
1 aprilie
5131 martie
privind schimbarea denumirii ”Centrului de Reabilitare și Recuperare pentru Copilul cu Handicap Falciu” în ”Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Falciu” și a destinatiei acestuia
2 aprilie
5231 martie
privind schimbarea sediului Casei de tip familial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Husi din strada Aerodromului nr.4 în Calea Basarabiei nr. 116, municipiul Husi
2 aprilie
5331 martie
privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui
2 aprilie
5431 martie
privind aprobarea eliberarii licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 002 Husi - Falciu
2 aprilie
5531 martie
privind aprobarea asocierii Judetului Vaslui, prin Consiliul județean Vaslui, cu Municipiul Vaslui, prin Consiliul local Vaslui, pentru realizarea în comun de investitii, reparatii, reabilitari la imobilele în care îsi desfasoara activitatea Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui
2 aprilie
5631 martie
privind aprobarea încheierii unui act aditional la Conventia nr. 5205/ 2007 pentru implementarea în orasul Negresti a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa și canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile și statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori"
2 aprilie
5731 martie
privind cofinantarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a statiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orasul Negresti, judetul Vaslui - ROMÂNIA "
2 aprilie
5815 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2014
17 aprilie
5915 aprilie
privind aprobarea contului de executie a bugetului institutiilor publice și activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trimestrul I 2014
17 aprilie
6015 aprilie
privind aprobarea contului de executie a bugetului creditelor interne și externe pe trimestrul I 2014
17 aprilie
6115 aprilie
privind aprobarea eliberarii licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod. 009 Negrești - Buda
17 aprilie
6215 aprilie
privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, sesiunea 04.04.2014
17 aprilie
6315 aprilie
privind aprobarea proiectului ”Programe de studii flexibile și competitive pentru IT&C în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (Compet IT&C)”, a cheltuielilor și activitatilor legate de proiect
17 aprilie
6415 aprilie
privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr. 125/ 2013 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență în condiții de iarnă”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui, modificată și completată prin Hotărârea nr. 16/ 2014
17 aprilie
6515 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I 2014
17 aprilie
6615 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al judetului Vaslui pe trimestrul I 2014
17 aprilie
6715 aprilie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului "Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)"
17 aprilie
6815 aprilie
privind aprobarea proiectului "Femeile P.O.T. (PUTERE, ORGANIZARE, TENACITATE)" și a cheltuielilor legate de proiect
17 aprilie
6915 aprilie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui
17 aprilie
7015 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014
17 aprilie
7115 aprilie
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014
17 aprilie
7220 mai
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2014
22 mai
7320 mai
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Energia-valoare transfrontalieră”- Optimizarea alimentării cu apă caldă de consum prin realizarea unui proiect de panouri solare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
22 mai
7420 mai
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC ”AQUAVAS”SA Vaslui;
22 mai
7520 mai
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 112/ 2013 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a materialului tubular îngropat provenit din componența conductei de refulare Negrilești-Tutova, în lungime de 24 km, aflată în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
22 mai
7620 mai
privind validarea domnului Gologan Mircea, subprefectul județului Vaslui, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;
22 mai
7720 mai
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
22 mai
7820 mai
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
22 mai
7920 mai
privind achiziționarea unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică;
22 mai
8025 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2014;
26 iunie
8125 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
26 iunie
8225 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014;
26 iunie
8325 iunie
pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.109/ 2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările și completările ulterioare;
26 iunie
8425 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
26 iunie
8525 iunie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
26 iunie
8625 iunie
privind modificarea statului de funcții al Centrului de asistență medico-social Băcești;
26 iunie
8725 iunie
privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui
26 iunie
8825 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
26 iunie
8925 iunie
privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, actualizată;
26 iunie
9025 iunie
privind aprobarea retragerii Consiliului județean Vaslui din Asociația “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”;
26 iunie
9125 iunie
privind aprobarea atribuirii a 2 licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019, sesiunea 10.06.2014.
26 iunie
9225 iunie
privind aprobarea Strategiei Județene Antidrog la nivelul Județului Vaslui pe perioada 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia;
26 iunie
9325 iunie
privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2014
26 iunie
9425 iunie
privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului ”Palat Administrativ”, proprietatea publică a statului, situat în municipiul Vaslui, județul Vaslui, din administrarea Instituției Prefectului Județului Vaslui în administrarea Consiliului județean Vaslui
26 iunie
9525 iunie
privind modificarea statului de de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui
26 iunie
964 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
7 iulie
974 iulie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
7 iulie
984 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2014;
7 iulie
994 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
7 iulie
1004 iulie
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire stabilit pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în localitatea Huși, str. Huși-Albița nr.12, aflat în proprietatea privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui
7 iulie
10114 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2014;
20 august
10214 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor și activităților ce se finanțează integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
20 august
10314 august
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe semestrul I 2014;
20 august
10414 august
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe semestrul I 2014;
20 august
10514 august
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe semestrul I 2014;
20 august
10614 august
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I 2014;
20 august
10714 august
privind aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
20 august
10814 august
privind aprobarea Normelor proprii privind exercitarea activității de audit public intern;
20 august
10914 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
20 august
11014 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.1 Vaslui;
20 august
11114 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Vaslui;
20 august
11214 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui;
20 august
11314 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
20 august
11414 august
privind modificarea statului de funcții al Serviciului de Îngrijire la Domiciliu Vaslui;
20 august
11514 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Vaslui;
20 august
11614 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
20 august
11714 august
privind înființarea ”Centrului de resurse” și a ”Centrului pentru asistență, orientare, consiliere și formare profesională pentru grupurile vulnerabile” prin reorganizarea Centrului de resurse pentru formare și consultanță în domeniul asistenței sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
20 august
11814 august
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 54/ 2012 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui” către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
20 august
11914 august
privind transmiterea spațiilor și a instalației comune din interiorul imobilului situat în Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 4, aflat în proprietatea privată a județului Vaslui, din administrarea Consiliului Județean Vaslui în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
20 august
12014 august
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire stabilit pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în localitatea Huși, str. Huși-Albița nr. 12, aflat în proprietatea privată a Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
20 august
12114 august
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui;
20 august
12214 august
privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Vaslui în Adunarea Reprezentanților, organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
20 august
12330 septembrie
privind propunerea de repartizare pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a cotelor și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2018;
07 octombrie
12430 septembrie
privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUȘILOR;
07 octombrie
12530 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2014;
07 octombrie
12630 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
07 octombrie
12730 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului creditului intern pe anul 2014;
07 octombrie
12830 septembrie
privind adoptarea proiectelor de buget ale Județului Vaslui pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018;
07 octombrie
12930 septembrie
privind aprobarea participării Județului Vaslui la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Vaslui, însușirea actului constitutiv și a statutului acestei asociații;
07 octombrie
13030 septembrie
privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, la care Județul Vaslui este membru asociat;
07 octombrie
13130 septembrie
privind prelungirea perioadei de tragere din linia de credit contractate cu CEC Bank în baza Hotărârii nr. 109/ 2010 privind aprobarea contractării unei linii de credit intern/extern în valoare de 64.500.000 lei sau 15.000.000 Euro, cu modificările și completările ulterioare;
07 octombrie
13230 septembrie
privind trecerea unor părți din imobilul compus din construcții și terenul aferent, situat în municipiul Vaslui, str. General Ion Rășcanu, numărul 2B, aflat în administrarea Consiliului județean Vaslui, din domeniul public al județului în domeniul privat al județului Vaslui, în vederea vânzării prin licitație publică;
07 octombrie
13330 septembrie
privind aprobarea inventarului bunurilor proprietate publică și privată a județului Vaslui pe anul 2013;
07 octombrie
13430 septembrie
privind aprobarea dezmembrării imobilului ”Gospodărie anexă” aflat în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Aleea Hulubăț;
07 octombrie
13530 septembrie
privind aprobarea solicitării de preluare fără plată a unor bunuri materiale disponibilizate de Baza de reparații nave Brăila din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
07 octombrie
13630 septembrie
modificarea indicatorilor tehnico-economici - faza PT revizuit 2014, aferenți obiectivului de investiții ”Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”;
07 octombrie
13730 septembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 174/ 2008 privind aprobarea proiectului ”Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” și a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic revizuit 2014;
07 octombrie
13830 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
07 octombrie
13930 septembrie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
07 octombrie
14030 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Resurse al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
07 octombrie
14130 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Giurcani;
07 octombrie
14230 septembrie
modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Bârlad;
07 octombrie
14330 septembrie
modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad;
07 octombrie
14430 septembrie
modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
07 octombrie
14530 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Bârlad;
07 octombrie
14630 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Bârlad;
07 octombrie
14730 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Bogești;
07 octombrie
14830 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Plasament ”Elena Farago” Bârlad;
07 octombrie
14930 septembrie
privind înființarea Locuinței protejate în comuna Găgești, sat Găgești, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
07 octombrie
15030 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui;
07 octombrie
15130 septembrie
privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico - Socială Băcești;
07 octombrie
15230 septembrie
privind modificarea statului de funcții al Teatrului ”Victor Ion Popa” Bârlad;
07 octombrie
15330 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu;
07 octombrie
15430 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Râșești;
07 octombrie
15530 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Huși;
07 octombrie
15630 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Adulți - Huși;
07 octombrie
15730 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Tip Respiro Ghermănești;
07 octombrie
15830 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Mălăești - Vutcani;
07 octombrie
15930 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Rânzești;
07 octombrie
16030 septembrie
privind acceptarea donației unor bunuri de la Fundația SERA ROMÂNIA în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.;
07 octombrie
16117 octombrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru finanțarea drumurilor județene și comunale, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2014;
20 octombrie
16227 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2014;
29 octombrie
16327 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
29 octombrie
16427 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiții ” Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284: DN 24 B ( Huși)-Epureni-Duda-Pâhnești-Fundătura-Arsura-DN 28 ( Ghermănești ) , km 0+000-2+650 , km 4+400-19+400 , km 23+413-25+500 , km 25+500-27+079, L= 21,316 km , județul Vaslui ” ;
29 octombrie
16527 octombrie
privind aprobarea ”Strategiei Județene de Gospodărire a Nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate”;
29 octombrie
16627 octombrie
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.251/ 2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
29 octombrie
16727 octombrie
privind aprobarea licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod 004 Portari-Vaslui;
29 octombrie
16827 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui;
29 octombrie
16927 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico - Socială Băcești;
29 octombrie
17027 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Vaslui;
29 octombrie
17127 octombrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2015;
29 octombrie
17227 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
29 octombrie
17317 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
20 octombrie
17427 octombrie
privind aprobarea Convenției de colaborare între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Unitatea de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fălciu, în vederea implementării în comun a Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”;
29 octombrie
17527 octombrie
privind aprobarea actului adițional la Contractul de prestări servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică nr.12904/ 30.12.2013;
29 octombrie
17627 octombrie
privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii de Guvern privind trecerea imobilului ”Palat administrativ” situat în municipiul Vaslui, județul Vaslui, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
29 octombrie
17727 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe perioada 01.01 - 30.09 a anului 2014;
29 octombrie
17827 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe perioada 01.01 - 30.09 a anului 2014 ;
29 octombrie
17927 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 01.01 - 30.09 a anului 2014 ;
29 octombrie
18027 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2014 - 30.09.2014;
29 octombrie
18127 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al Județului Vaslui pe anul 2014;
03 decembrie
18227 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
03 decembrie
18327 noiembrie
privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui;
03 decembrie
18427 noiembrie
privind înlocuirea unui membru din Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vaslui;
03 decembrie
18527 noiembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Demolare structură existentă, construire garaj închis pentru autospecialele achiziționate prin P.O.R.";
03 decembrie
18627 noiembrie
privind aprobarea Regulamentului-Cadru privind vânzarea bunurilor imobile aflate în domeniul privat al JudețuluiVaslui;
03 decembrie
18727 noiembrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul cod.008 Bârlad-Gherghești;
03 decembrie
18827 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al Camerei Agricole județene Vaslui;
03 decembrie
18927 noiembrie
pentru modificarea art.2 din Hotărârea 169/ 2014 privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
03 decembrie
19027 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
03 decembrie
19127 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.1 Bârlad;
03 decembrie
19227 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui;
03 decembrie
19327 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Negrești;
03 decembrie
19427 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Vaslui;
03 decembrie
19527 noiembrie
privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
03 decembrie
19627 noiembrie
privind aprobarea dezmembrării imobilului "Spitalul Județean de Urgență Vaslui", aflat în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui, situat în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare nr.233;
03 decembrie
19727 noiembrie
privind aprobarea actualizarii Master Planului pentru sectorul de apa și apa uzata din judetul Vaslui și a Listei de investitii prioritare pentru POS MEDIU, perioada de programare 2014-2020;

Anexa 1 (186MB)

Anexa 2
03 decembrie
19827 noiembrie
privind cofinantarea proiectului "Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare și a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Vaslui in perioada 2014-2020"
03 decembrie
19917 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2014;
22 decembrie
20017 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014;
22 decembrie
20117 decembrie
privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a județului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2015;
22 decembrie
20217 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2015;
22 decembrie
20317 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-sociale Băcești și Codăești pentru anul 2015;
22 decembrie
20417 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali pentru anul 2015;
22 decembrie
20517 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2013 - octombrie 2014;
22 decembrie
20617 decembrie
privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici care fac obiectul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, judetul Vaslui - Etapa a II-a" și aprobarea cofinantarii de către Consiliul Județean Vaslui
22 decembrie
20717 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad.;
22 decembrie
20817 decembrie
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al județului și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
22 decembrie
20917 decembrie
privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Vaslui, strada Aleea Hulubăț, număr cadastral 80103, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data: 22 decembrie
21017 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 22 decembrie
21117 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 22 decembrie
21217 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui;
Data: 22 decembrie
21323 decembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2014;
Data: 29 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.