Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2012

ianuarie 15, 2021

Hotărâri 2012

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
127 ianuarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012;
31 ianuarie
227 ianuarie
privind rectificarea a XII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
31 ianuarie
327 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2011;
31 ianuarie
427 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;
31 ianuarie
527 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2011;
31 ianuarie
627 ianuarie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor externe pe anul 2011;
31 ianuarie
727 ianuarie
privind modificarea Anexei nr.8 la Hotărârea nr.130/009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 247: Limita județ Iași-Codăești-Emil Racoviță-Dănești-Bereasa-Telejna-Zăpodeni-Bălteni-Bejenești-Sauca-DN 2F (Laza), L=47,142 km, județul Vaslui”;
31 ianuarie
827 ianuarie
privind înființarea Compartimentului pentru intervenție în regim de urgență și telefon pentru semnalarea cazurilor de urgență (cu o componentă zonală Bârlad), în cadrul proiectului “Servicii de urgență pentru copil și familie”;
31 ianuarie
927 ianuarie
privind modificarea și completarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Spitalului județean de urgență Vaslui;
31 ianuarie
1027 ianuarie
privind aprobarea concesionării prin atribuire directă SC ”AQUAVAS” SA Vaslui a unui spațiu situat în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr.70, municipiul Vaslui, proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
31 ianuarie
1127 ianuarie
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a unei conducte de aducțiune apă brută aflată în administrarea Consiliului județean Vaslui și în concesionarea S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;
31 ianuarie
1224 februarie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
29 februarie
1324 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
29 februarie
1424 februarie
privind adoptarea bugetului creditului intern pe anul 2012;
29 februarie
1524 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;
29 februarie
1624 februarie
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2011;
29 februarie
1724 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui;
29 februarie
1824 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC “AQUAVAS” SA Vaslui;
29 februarie
1924 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC “Centrul de Resurse pentru Afaceri-CRAV” SA Vaslui;
29 februarie
2024 februarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare terasamente DJ 243, km 8+500 și 9+500, comuna Perieni, județul Vaslui”;
29 februarie
2124 februarie
privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2012;
29 februarie
2224 februarie
privind aprobarea proiectului “îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin județului Vaslui;
29 februarie
2324 februarie
privind aprobarea pentru anul 2012 a Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui actualizat în anul 2011;
29 februarie
2424 februarie
privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui, pentru anul școlar 2012-2013;
29 februarie
2524 februarie
privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ special;
29 februarie
2624 februarie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului județean de urgență Vaslui;
29 februarie
2724 februarie
privind organizarea evaluării anuale a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului județean Vaslui;
29 februarie
2824 februarie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului instituțiilor de cultură din subordine;
29 februarie
2930 martie
privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
03 aprilie
3030 martie
privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
03 aprilie
3130 martie
privind aprobarea cooperării dintre județul Vaslui și Asociația “Centrul romilor pentru politici de sănătate - SASTIPEN” în vederea implementării proiectului “Programul de mediere sanitară: Oportunitate de creștere a ratei de ocupare în rândul femeilor rome”;
03 aprilie
3230 martie
privind transmiterea unui imobil compus din teren și clădire, situat în localitatea Băcești, comuna Băcești, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Centrului de asistență medico-socială Băcești;
03 aprilie
3330 martie
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al județului Vaslui și delegarea dreptului de administrare Consiliului de administrație al Centrului școlar pentru educație incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui;
03 aprilie
3430 martie
privind modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, la care județul Vaslui este membru asociat;
03 aprilie
3530 martie
privind atribuirea unui traseu pentru transportul public județean prin curse regulate cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, sesiunea 09.03.2012;
03 aprilie
3630 martie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului județean de urgență Vaslui.
03 aprilie
3720 aprilie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean;
23 aprilie
3820 aprilie
privind rectificarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2012;
23 aprilie
3920 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe trimestrul I - 2012;
23 aprilie
4020 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul I - 2012;
23 aprilie
4120 aprilie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul I - 2012;
23 aprilie
4220 aprilie
privind trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia a două magazii - mijloace fixe a căror administrare este delegată Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui;
23 aprilie
4320 aprilie
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Biblioteca județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
23 aprilie
4420 aprilie
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Muzeul “ Vasile Pârvan” Bârlad;
23 aprilie
4520 aprilie
privind aprobarea rezultatului evaluării pentru anul 2011 a managementului la Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad;
23 aprilie
4620 aprilie
privind validarea mandatului unui consilier județean;
23 aprilie
4720 aprilie
privind modificarea componentei nominale a unei comisii de specialitate;
23 aprilie
4822 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
28 mai
4922 mai
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
28 mai
5022 mai
privind transmiterea unui teren în suprafață de 10,35 ha livadă, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Muzeului județean “Ștefan cel Mare” Vaslui, în administrarea Consiliului județean Vaslui;
28 mai
5122 mai
privind aprobarea închirierii a două suprafețe de teren situate în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr.233, aflate în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Spitalului județean de Urgență Vaslui;
28 mai
5222 mai
pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică și privată a județului Vaslui pe anul 2011;
28 mai
5322 mai
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Huși - Oltenești;
28 mai
5422 mai
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a bunurilor mobile achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, către Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
28 mai
5522 mai
privind aprobarea Programului de investiții publice al județului Vaslui, pe anul 2012;
28 mai
5622 mai
privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului județean Vaslui desemnat în consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” Vaslui;
28 mai
5722 mai
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
28 mai
588 iunie
privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier județean;
12 iunie
598 iunie
privind validarea domnului PUICĂ ANDREI, subprefectul județului Vaslui, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică;
12 iunie
608 iunie
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
12 iunie
618 iunie
privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
12 iunie
628 iunie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui;
12 iunie
638 iunie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
12 iunie
648 iunie
privind darea în folosință gratuită a unui autoturism, proprietate privată a județului Vaslui, Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui
12 iunie
6530 iunie
privind alegerea Comisiei de validare
03 iulie
6630 iunie
privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012
03 iulie
6730 iunie
privind declararea Consiliului județean legal constituit
03 iulie
6830 iunie
privind alegerea domnilor Vasile Mihalachi și Corneliu Bichineț în funcția de vicepreședinți ai Consiliului județean Vaslui
03 iulie
6930 iunie
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Vaslui
03 iulie
7005 iulie
privind validarea mandatelor unor consilieri județeni supleanți de pe listele PDL depuse la alegerile locale din 10 iunie 2012
11 iulie
7105 iulie
privind completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului județean Vaslui
11 iulie
7205 iulie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014-2016
11 iulie
7305 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012
11 iulie
7405 iulie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012
11 iulie
7505 iulie
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008/2013, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008
11 iulie
7605 iulie
privind aprobarea înființării funcției de administrator public la nivelul Consiliului județean Vaslui
11 iulie
7705 iulie
privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public la nivelul Consiliului județean Vaslui
11 iulie
7805 iulie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului județean de urgență Vaslui
11 iulie
7905 iulie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în Adunarea Generală și Consiliul de administrație ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST” - A.D.I.E
11 iulie
8005 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012
11 iulie
8105 iulie
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, precum și a indicatorilor tehnico-economici, aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
11 iulie
8205 iulie
privind aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, aferent proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, anexe ale Contractului de Delegare al Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare
11 iulie
8305 iulie
privind aprobarea modificărilor la Contractul Unic de Delegare al Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare;
11 iulie
8405 iulie
privind aprobarea cofinanțării pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”
11 iulie
8505 iulie
privind aprobarea cofinanțării pe lucrări eligibile a Operatorului Regional S.C. Aquavas S.A. Vaslui a proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
11 iulie
8605 iulie
privind aprobarea strategiei de tarifare și de trecere la preț unic, aferent proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, anexe ale Contractului de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și Canalizare
11 iulie
8705 iulie
privind aprobarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din județul Vaslui;
11 iulie
8826 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
30 iulie
8926 iulie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
30 iulie
9026 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe semestrul I - 2012;
30 iulie
9126 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe semestrul I - 2012;
30 iulie
9226 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe semestrul I-2012;
30 iulie
9326 iulie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe semestrul I - 2012;
30 iulie
9426 iulie
privind solicitarea transmiterii unui imobil situat în municipiul Vaslui, str. Delea, jud. Vaslui, din proprietate publică a statului, în proprietate publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
30 iulie
9526 iulie
privind schimbarea denumirii Grupului Școlar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Huși în Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși începând cu anul școlar 2012-2013;
30 iulie
9626 iulie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
30 iulie
9726 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
30 iulie
9826 iulie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;
30 iulie
9926 iulie
privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui.
30 iulie
10017 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2012.
20 august
10117 august
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2012.
20 august
10217 august
privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui
20 august
10317 august
privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD - 2012
20 august
10417 august
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui
20 august
10511 septembrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012;
13 septembrie
10611 septembrie
privind rectificarea VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
13 septembrie
10711 septembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
13 septembrie
10811 septembrie
privind rectificarea bugetului creditului intern pe anul 2012;
13 septembrie
10911 septembrie
privind însușirea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.169/2011 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici executați în cadrul subprogramului “Reabilitare sistem de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești”, în cadrul “Proiectului regional de modernizare a infrastructurii de apa și apa uzata”;
13 septembrie
11011 septembrie
privind schimbarea denumirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Aurora” Vaslui în Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” Vaslui, începând cu anul școlar 2012-2013;
13 septembrie
11111 septembrie
privind schimbarea denumirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Negrești în “Centru Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești”, începând cu anul școlar 2012-2013;
13 septembrie
11211 septembrie
privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, actualizata;
13 septembrie
11311 septembrie
privind organizarea evaluării finale a managementului la Biblioteca județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
13 septembrie
11411 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală a managementului la Biblioteca județeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
13 septembrie
11511 septembrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în consiliile de administrație ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui;
13 septembrie
11611 septembrie
privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publica Vaslui;
13 septembrie
11711 septembrie
privind desemnarea reprezentantului județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC - Vaslui).
13 septembrie
11804 octombrie
privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor;
17 octombrie
11904 octombrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
17 octombrie
12004 octombrie
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în imobilul “Clădire Centru Stomatologic”, din str. Mihail Kogălniceanu nr.35, municipiul Vaslui, proprietate privată a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui;
17 octombrie
12104 octombrie
privind însușirea documentației cadastrale pentru alipirea a doua suprafețe de teren, aflate în proprietatea publica a județului Vaslui și în administrarea Centrului de asistență medico-socială Băcești;
17 octombrie
12204 octombrie
privind atribuirea traseului 084 - Bârlad - Ciocani, traseu pentru transportul public județean prin curse regulate cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013;
17 octombrie
12304 octombrie
pentru modificarea Hotărârii nr.22/2012 privind aprobarea proiectului “îmbunătățirea dotării cu autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime a bazelor operaționale pentru situații de urgență în Regiunea Nord-Est”, a cheltuielilor și a activităților legate de proiect ce revin Județului Vaslui;
17 octombrie
12404 octombrie
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de transparență decizională în cadrul Consiliului județean Vaslui;
17 octombrie
12504 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgenta Vaslui;
17 octombrie
12604 octombrie
privind eliberarea și desemnarea unui reprezentant în Comisia paritara de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate;
17 octombrie
12704 octombrie
privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui și stabilirea cuantumului indemnizației de ședință;
17 octombrie
12804 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Instalații gaze naturale și centrală termică, casa de tip familial 1, oraș Negrești, județul Vaslui"
17 octombrie
12904 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Instalații gaze naturale și centrală termică, locuința protejată, oraș Negrești, județul Vaslui”.
17 octombrie
13031 octombrie
privind rectificarea X-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
02 noiembrie
13131 octombrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
02 noiembrie
13231 octombrie
privind rectificarea a II-a a bugetului creditului intern pe anul 2012;
02 noiembrie
13331 octombrie
privind rectificarea a III-a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2012;
02 noiembrie
13431 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al județului Vaslui pe perioada 1.01. - 30.09.2012;
02 noiembrie
13531 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe perioada 1.01. - 30.09.2012;
02 noiembrie
13631 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 1.01. - 30.09.2012;
02 noiembrie
13731 octombrie
privind aprobarea contului de execuție a bugetului creditelor interne și externe pe perioada 1.01. - 30.09.2011;
02 noiembrie
13831 octombrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiți - faza PT, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești”;
02 noiembrie
13931 octombrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.128/2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești” și a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic;
02 noiembrie
14031 octombrie
pentru completarea Hotărârii nr.103/2012 privind stabilirea pe persoana beneficiară a cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD - 2012;
02 noiembrie
14131 octombrie
privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care Consiliul județean Vaslui relaționează, în vederea apărării intereselor județului Vaslui, ale Consiliului județean Vaslui și ale Președintelui Consiliului județean Vaslui;
02 noiembrie
14231 octombrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului județean de urgență Vaslui
02 noiembrie
14316 noiembrie
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului Vaslui pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora;
19 noiembrie
14416 noiembrie
privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanți, lubrefianți și cauciucuri pentru autovehiculele care circula pe aceste drumuri;
19 noiembrie
14516 noiembrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Portari - Vaslui;
19 noiembrie
14616 noiembrie
privind aprobarea eliberării licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Pribești - Codăești;
19 noiembrie
14716 noiembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.75/ 2012 privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008, cu modificările și completările ulterioare;
19 noiembrie
14816 noiembrie
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui și al instituțiilor publice din subordine, pentru anul 2013;
19 noiembrie
14916 noiembrie
pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.90/2003 privind organizarea și funcționarea auditului public intern în cadrul Consiliului județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare;
19 noiembrie
15016 noiembrie
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Biblioteca județeană “N. M. Spătarul” Vaslui și a caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management în vederea încheierii noului contract de management;
19 noiembrie
15116 noiembrie
privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad;
19 noiembrie
15216 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al Centrului de asistență medico-socială Băcești;
19 noiembrie
15316 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui.
19 noiembrie
15416 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
19 noiembrie
15516 noiembrie
privind încredințarea parțială (pe capitole grupe și subgrupe) a “Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean” S.C. “ Lucrări drumuri și poduri “ S .A . - Vaslui, prin negociere directă
19 noiembrie
15626 noiembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
27 noiembrie
15726 noiembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
27 noiembrie
15826 noiembrie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul “V.I.Popa” Bârlad;
27 noiembrie
15926 noiembrie
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului “Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul “Vasile Pârvan”;
27 noiembrie
16026 noiembrie
privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, la nivelul județului Vaslui, pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia.
27 noiembrie
16118 decembrie
privind rectificarea a XII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
19 decembrie
16218 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;
19 decembrie
16318 decembrie
privind utilizarea unei părți din excedentul bugetar al anului 2011 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2012;
19 decembrie
16418 decembrie
privind stabilirea taxelor pentru vizitare, precum și alte taxe percepute de către unitățile muzeale de sub autoritatea Consiliului județean Vaslui;
19 decembrie
16518 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-socială Băcești și Codăești, pe anul 2013;
19 decembrie
16618 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrele de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși și Giurcani din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2013;
19 decembrie
16718 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2011 - octombrie 2012;
19 decembrie
16818 decembrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2013;
19 decembrie
16918 decembrie
privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019;
19 decembrie
17018 decembrie
privind aprobarea eliberării a două licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseele cod 006 Cioatele - Negrești, și cod 007 Poiana - Valea Mare - Negrești;
19 decembrie
17118 decembrie
pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.141/ 2011 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui a conductei de aducțiune Negrilești - Bârlad și a forajelor aferente, precum și a Contractului de Concesiune nr.7528/ 2011, încheiat între Județul Vaslui și S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui;
19 decembrie
17218 decembrie
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
19 decembrie
17318 decembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
19 decembrie
17418 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
19 decembrie
17518 decembrie
privind aprobarea proiectului de management al domnului BICHINEȚ GELU-VOICU, în calitate de manager al Bibliotecii “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
19 decembrie
17618 decembrie
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”.
19 decembrie
17718 decembrie
privind stabilirea cantităților de produse alimentare în cadrul PEAD - 2012 pentru persoanele devenite eligibile după data de 1 august 2012 - abrogată prin Hotărârea nr 16/ 2013
19 decembrie
17818 decembrie
privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier județean
19 decembrie
17918 decembrie
privind validarea mandatului unui consilier județean;
19 decembrie

Last modified: aprilie 5, 2021

Comments are closed.