Portalul oficial al Județului VASLUI

Hotărâri 2008

aprilie 12, 2021

Nr. hotărârii
Data adoptării
Conținutul pe scurt al hotărârii
Data publicării
1 11 ianuarie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008.
12 ianuarie
231 ianuarie
privind solicitarea transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al mun. Vaslui din administrarea Consiliului local al mun. Vaslui în administrarea Consiliului judetean Vaslui pentru Centrul de Resurse si Asistentă Educatională Vaslui;
31 ianuarie
331 ianuarie
privind înfiintarea în cadrul Directiei tehnice a Consiliului judetean Vaslui a unui compartiment de specialitate de transport public judetean, denumit Autoritatea judeteană de transport;
31 ianuarie
431 ianuarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de sport" al scolii pentru surzi Vaslui;
31 ianuarie
531 ianuarie
privind aprobarea „Planului Local de Actiune pentru Mediu” al judetului Vaslui; ANEXA
31 ianuarie
631 ianuarie
privind demisia din functia de membru în Consiliul de administratie al S.C. „Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. a domnului Timofte Nicolae;
31 ianuarie
731 ianuarie
privind numirea unui membru în Consiliul de administratie al S.C. „Lucrări Drumuri si Poduri” S.A. Vaslui;
31 ianuarie
831 ianuarie
privind desemnarea a 4 reprezentanti în Comisia paritară de atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judetean valabil pentru perioada 2008-2011;
31 ianuarie
97 februarie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Reabilitări a 14 drumuri județene” județul Vaslui
14 februarie
107 februarie
privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro
14 februarie
117 februarie
privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008
14 februarie
127 februarie
pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008
14 februarie
137 februarie
privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008
14 februarie
147 februarie
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
14 februarie
157 februarie
privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2008
14 februarie
167 februarie
privind veniturile și cheltuielile ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008
14 februarie
177 februarie
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, ce se finanțează din bugetul local al județului Vaslui pe anul 2008
14 februarie
187 februarie
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui
14 februarie
197 februarie
privind aprobarea cofinanțării proiectului „Şi ei trebuie să devină cetățeni cu drepturi depline”
14 februarie
207 februarie
privind transmiterea unei părți din imobilul, situat în municipiul Bârlad, b-dul Epureanu, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, Parohiei “Adormirea Maicii Domnului și Sf. Stelian” din municipiul Bîrlad
14 februarie
217 februarie
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui
14 februarie
227 februarie
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Vaslui
14 februarie
237 februarie
privind definitivarea numirii doamnei POAMĂ ELENA în funcția de director adjunct al Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui
14 februarie
247 februarie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean Vaslui ca membru în Consiliul administrativ al Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
14 februarie
257 februarie
privind numirea domnișoarei COJOC MIHAELA în funcția de referent de specialitate, grad profesional III, în cadrul Observatorului județean pentru Drepturile Copilului Vaslui
14 februarie
267 februarie
privind numirea domnișoarei TANASĂ CAMELIA OANA în funcția de referent, treapta profesională III, în cadrul Observatorului județean pentru Drepturile Copilului Vaslui
14 februarie
277 februarie
privind aprobarea Planului de restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale destinate protecției speciale a persoanelor cu handicap din cadrul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui
14 februarie
2827 februarie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Europarteneri”
03 martie
2927 februarie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Management de calitate la Consiliul județean Vaslui”
03 martie
3027 februarie
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Centrul Județean de Informare și Pregătire pentru Situații de Urgență”
03 martie
3127 februarie
privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada Ştefan cel Mare, nr.79, județul Vaslui, din administrarea Instituției Prefectului județul Vaslui, în administrarea Consiliului județean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare
03 martie
3227 februarie
privind eliberarea și validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
03 martie
3327 februarie
privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 3 ani a unui spațiu din incinta imobilului aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19, Asociației “Bună Ziua, Copii din România” Bîrlad
03 martie
3427 februarie
privind autorizarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui de a accepta o donație cu sarcini
03 martie
3514 martie
privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008
18 martie
3614 martie
privind aprobarea convenției de parteneriat pentru implementarea proiectului "Managementul deșeurilor în județul Vaslui"
18 martie
3714 martie
privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pe anul 2008
18 martie
3814 martie
privind înființarea „Adăpostului de zi și noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
18 martie
3914 martie
privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vaslui
18 martie
4031 martie
privind rectificarea bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2008;
07 aprilie
4131 martie
privind rectificarea bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008;
07 aprilie
4231 martie
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;
07 aprilie
4331 martie
privind aprobarea contului de executie a bugetului local al judetului Vaslui pe anul 2007;
07 aprilie
4431 martie
privind aprobarea concesionării prin atribuire directă SC AQUAVAS SA Vaslui a unui spatiu din imobilul situat în strada Stefan cel Mare, nr.70;
07 aprilie
4531 martie
privind aprobarea si cofinantarea proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Husi”;
07 aprilie
4631 martie
privind modificarea numărului de posturi, a structurii organizatorice si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui;
07 aprilie
4731 martie
privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului Vaslui;
07 aprilie
4831 martie
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii judetene „N.M. Spătarul” Vaslui;
07 aprilie
4931 martie
privind transformarea unui post de executie de conservator, restaurator, gradul profesional debutant în conservator, restaurator, grad profesional II, din cadrul Bibliotecii judetene „N.M. Spătarul” Vaslui;
07 aprilie
5031 martie
privind transformarea unei functii publice de executie din referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare în consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul Compartimentului operare mentiuni al Serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor Vaslui;
07 aprilie
5131 martie
privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unităti adm-teritoriale ale judetului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2008, cu modificările ulterioare;
07 aprilie
5222 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008;
06 mai
5322 aprilie
privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008;
06 mai
5422 aprilie
privind rectificarea a II-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008;
06 mai
5522 aprilie
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad” și a cheltuielilor legate de proiect;
06 mai
5622 aprilie
privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Consiliul Județean Vaslui și Consiliul local municipal Barlad pentru realizarea proiectului “Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”;
06 mai
5722 aprilie
pentru abrogarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.77/2005 privind aprobarea vânzării spațiilor medicale aflate în imobilul „Clădire dispensar stomatologic”, compus din clădire și teren aferent, situat în municipiul Vaslui, str. M. Kogălniceanu, nr.35;
06 mai
5822 aprilie
privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
06 mai
5922 aprilie
privind transformarea unor funcții publice de execuție din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
06 mai
6022 aprilie
privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ştefan Cel Mare” Vaslui;
06 mai
6122 aprilie
privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
06 mai
6222 aprilie
privind avizarea numirii în funcția de director a doamnei profesor Laic Daniela la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui;
06 mai
6322 aprilie
privind avizarea numirii în funcția de director a domnului profesor Istrate Mihai Alexandru la Şcoala Specială Negrești;
06 mai
6420 mai
privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008;
26 mai
6520 mai
privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea și echiparea Centrului de Asistență Medico –Socială Băcești” și a cheltuielilor legate de proiect;
26 mai
6620 mai
privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții din cadrul proiectului „Extinderea, dezvoltarea și echiparea Centrului de Asistență Medico –Socială Băcești”
26 mai
6720 mai
privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecție socială din subordinea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui
26 mai
6820 mai
privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 an, a unui spațiu din incinta Complexului de Servicii Comunitare nr.1 aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, Bulevardul Epureanu, nr.19, Fundației “Cristi’s Outreach Program” Bîrlad
26 mai
6920 mai
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean
26 mai
7020 mai
privind transformarea unor funcții publice de execuție din consilier clasa I, grad profesional debutant în consilier clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
26 mai
7120 mai
privind modificarea statului de funcții al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad
26 mai
7220 mai
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico – Socială Codăești
26 mai
7320 mai
privind rectificarea a III-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008
26 mai
74 10 iunie
privind rectificarea a IV-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008
12 iunie
7523 iunie
privind alegerea Comisiei de validare
26 iunie
7623 iunie
privind validarea și invalidarea unor mandate de consilieri județeni
26 iunie
7723 iunie
privind declararea Consiliului județean legal constituit
26 iunie
7823 iunie
privind alegerea domnilor Dumitru Buzatu și Corneliu Bichineț în funcția de vicepreședinți ai Consiliului județean Vaslui
26 iunie
7925 iulie
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Vaslui
01 august
8025 iulie
privind rectificarea a V-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008
01 august
8125 iulie
privind rectificarea a II-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
01 august
8225 iulie
privind rectificarea a IV-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008
01 august
8325 iulie
privind aprobarea închirierii de către Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad a imobilului situat în municipiul Bârlad, str. Trotuș, nr.52
01 august
8425 iulie
privind trecerea unor mijloace fixe, din componența punctului termic, aflat în proprietatea publică a județului Vaslui și în administrarea Consiliului județean Vaslui din domeniul public al județului în domeniul privat al județului în vederea scoaterii din funcțiune și casarea acestora
01 august
8525 iulie
privind modificarea statului de funcții al Muzeului județean „Ştefan Cel Mare” Vaslui
01 august
8625 iulie
privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui
01 august
8725 iulie
prin care se ia act de încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului MANCAS IOAN director al Muzeului județean „Ştefan cel Mare” Vaslui
01 august
8825 iulie
privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică Vaslui
01 august
8925 iulie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în Comisiile Adunării Regiunilor Europei
01 august
9025 iulie
privind înființarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) – „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui”
01 august
9118 august
privind însușirea modificării anexei la Hotărârea nr.9/2006 a Consiliului județean Vaslui privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și al stațiilor de epurare a apei uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”;
10 septembrie
9229 august
privind rectificarea a VI-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008;
10 septembrie
9329 august
privind rectificarea a V-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008;
10 septembrie
9429 august
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009 și estimările pentru anii 2010-2012;
10 septembrie
9529 august
privind aprobarea proiectului bugetelor jud. Vaslui pe anul 2009 și estimările pentru anii 2010-2012;
10 septembrie
9629 august
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Centrul transfrontalier de resurse pentru educația incluzivă - PENTRU COPII";
10 septembrie
9729 august
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Consolidarea capacității autorităților publice locale din jud. Vaslui și raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere";
10 septembrie
9829 august
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Planetariu Bîrlad - Diversificarea ofertei turistice în zona transfrontalieră Vaslui – Soroca";
10 septembrie
9929 august
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Antichitatea târzie în bazinul Prutului";
10 septembrie
10029 august
privind aprobarea cofinanțării proiectului "Sportul-prietenie și competiție";
10 septembrie
10129 august
privind aprobarea cofinanțării proiectului „TinArt”;
10 septembrie
10229 august
privind înființarea Centrului maternal "Un copil, o familie" Bîrlad, în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
10 septembrie
10329 august
privind înființarea "Centrului de urgență pentru victimele violenței în familie" Bîrlad din cadrul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
10 septembrie
10429 august
privind înființarea "Centrului de zi pentru copilul cu sindrom Down - Miracol" Bîrlad în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
10 septembrie
10529 august
privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad” și a cheltuielilor legate de proiect;
10 septembrie
10629 august
pentru completarea Hotărârii Consiliului jud. nr.67/2008 privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul serviciilor de protecție socială din subordinea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
10 septembrie
10729 august
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.38/2008 pentru înființarea „Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii Vaslui”;
10 septembrie
10829 august
privind modificarea statului de funcții al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
10 septembrie
10929 august
privind modificarea statului de funcții al Centrului de asistență medico-socială Băcești;
10 septembrie
11029 august
privind aprobarea "Programului de pregătire, deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene în perioada de iarnă 2008-2009";
10 septembrie
11129 august
privind modificarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.39/2008;
10 septembrie
11229 august
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean Vaslui;
10 septembrie
11329 august
privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanțare în cadrul Program. „Electrificare 2007 – 2009”;
10 septembrie
11429 august
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 – Iași - Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare;
10 septembrie
11529 august
privind aprobarea cotei – părți a cheltuielilor legate de Proiectul „Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 – Iași – Vaslui”, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al județului Vaslui, survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare;
10 septembrie
11629 august
privind aprobarea Actului adițional la Acordul de parteneriat între Cons. jud. Iași și Cons. jud. Vaslui pentru realizarea Proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumului interjudețean DJ 248 Iași-Vaslui”;
10 septembrie
11729 august
privind validarea desemnării nominale a membrilor ATOP și stabilirea cuantumului indemnizației de ședință;
10 septembrie
11829 august
prin care se ia act de demisia din calitatea de consilier județean a domnului Frățiman Vlăduț, ales la 1 iunie 2008 pe lista Partidului Democrat Liberal;
10 septembrie
11912 septembrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului “Reabilitare DJ 207E (DN2F)- Negrești (DN15D) de la km: 32+000 - 33+700(1,7 km), județul Vaslui”;
18 septembrie
12012 septembrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului “Reabilitare DJ 248A:limita județului Iași-Buda-DJ 207E(Oșești) de la km: 68+500 - 70+400(1,9 km), județul Vaslui”;
18 septembrie
12112 septembrie
privind împuternicirea unor funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean Vaslui pentru a constata contravențiile și aplica sancțiuni la regimul exploatării drumurilor județene;
18 septembrie
12230 septembrie
privind rectificarea a VII-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008
08 octombrie
12330 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
08 octombrie
12430 septembrie
privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008
08 octombrie
12530 septembrie
pentru aprobarea Raportului privind gestionarea bunurilor proprietate publică și privată a județului Vaslui pe anul 2007
08 octombrie
12630 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
08 octombrie
12730 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui
08 octombrie
12830 septembrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Observatorului județean pentru Drepturile Copilului
08 octombrie
12930 septembrie
privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
08 octombrie
13030 septembrie
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.38/2008 privind înființarea „Adăpostului de zi și noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.107/2008
08 octombrie
13130 septembrie
privind declararea disponibilizării terenului agricol în suprafață de 20 ha, aflat în proprietatea publică a județului și în administrarea Consiliului județean Vaslui, pentru realizarea depozitului ecologic prin intermediul proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui "
08 octombrie
13230 septembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean în adunarea generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare a județului Vaslui (ADIV) și mandatarea acestuia pentru a vota "pentru" aprobarea actelor adiționale de modificare și completare a actului constitutiv și a statutului Asociației consiliilor județean Vaslui și locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad și Huși
08 octombrie
13330 septembrie
privind mandatarea președintelui Consiliului județean Vaslui de a semna actele adiționale de modificare și completare a actului constitutiv și a statutului Asociației consiliilor județean Vaslui și locale ale municipiilor Vaslui, Bîrlad și Huși
08 octombrie
13430 septembrie
privind desemnarea și validarea unui consilier județean, ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui
08 octombrie
13530 septembrie
privind numirea doamnei FÎRĂ MARIANA pentru a ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Vaslui
08 octombrie
13629 octombrie
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a sumelor defalcate TVA destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2008;
07 noiembrie
13729 octombrie
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008;
07 noiembrie
13829 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008;
07 noiembrie
13929 octombrie
privind rectificarea a IV-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008;
07 noiembrie
14029 octombrie
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în contractul de arendă pentru anul fiscal 2008;
07 noiembrie
14129 octombrie
privind încadrarea drumurilor județene și comunale de pe teritoriul județului pe categorii, în vederea stabilirii consumului de carburanți, lubrefianți și cauciucuri pentru autovehiculele care circulă pe aceste drumuri;
07 noiembrie
14229 octombrie
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului județean nr.150/2007 privind propunerea de încadrare în categoria funcțională a drumurilor naționale a sectorului de drum județean DJ 242: Bîrlad (DN24) - Trestiana – Grivița – limita județului Galați (Bălăbănești), km 0+000 – 9+140;
07 noiembrie
14329 octombrie
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare și refuncționalizare bloc G1” din mun.Bîrlad, str.Vasile Pârvan, nr.4;
07 noiembrie
14429 octombrie
privind aprobarea documentului strategic Master Plan privind gestionarea deșeurilor 2007-2037, județul Vaslui;
07 noiembrie
14529 octombrie
privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Vaslui și Mănăstirea Pârvești în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea turismului în județul Vaslui prin restaurarea și valorificarea obiectivului de patrimoniu - Mănăstirea Pârvești”;
07 noiembrie
14629 octombrie
privind înființarea locuinței protejate în comuna Vutcani, sat Vutcani, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
07 noiembrie
14729 octombrie
privind înființarea Locuinței protejate în comuna Lipovăț, sat Chițoc, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
07 noiembrie
14829 octombrie
privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vaslui;
07 noiembrie
14929 octombrie
privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean Vaslui în Adunarea Generală și Consiliul de Administrație ale Asociației de dezvoltare intercomunitară „EURONEST” – A.D.I.E;
07 noiembrie
15029 octombrie
privind înlocuirea unui membru în Comisia pentru protecția copilului Vaslui;
07 noiembrie
15129 octombrie
privind numirea domnului Manolache Constantin în funcția de director al Centrului de Asistență Medico-Socială Ghermănești;
07 noiembrie
15228 noiembrie
privind validarea unui mandat de consilier județean;
08 decembrie
15328 noiembrie
privind aprobarea proiectului „Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020” și a cheltuielilor legate de proiect;
08 decembrie
15428 noiembrie
privind rectificarea a IX-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2008;
08 decembrie
15528 noiembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008;
08 decembrie
15628 noiembrie
privind rectificarea a VI-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008;
08 decembrie
15728 noiembrie
privind majorarea cuantumului taxelor locale de competența Consiliului jud. Vaslui pentru anul 2009;
08 decembrie
15828 noiembrie
privind stabilirea criteriilor și condițiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008;
08 decembrie
15928 noiembrie
privind înființarea Societății comerciale „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV;
08 decembrie
16028 noiembrie
privind aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat al jud. Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
08 decembrie
16128 noiembrie
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem informatic integrat al Județului Vaslui”;
08 decembrie
16228 noiembrie
privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Vaslui;
08 decembrie
16328 noiembrie
privind transmiterea imobilului compus din teren și construcții, situat în municipiul Vaslui, suburbia Moara Grecilor, Şoseaua Națională nr.16, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului județean Vaslui în administrarea Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
08 decembrie
16428 noiembrie
privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui;
08 decembrie
16528 noiembrie
privind modificarea statului de funcții al Centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Vaslui;
08 decembrie
16628 noiembrie
privind desemnarea reprezentantului Consiliului județean în Adunarea generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești - județul Vaslui (APC - Vaslui) și mandatarea președintelui Consiliului județean Vaslui de a semna actele adiționale de modificare și completare a actului constitutiv și a statutului Asociației pentru reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
08 decembrie
16716 decembrie
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 136/2008 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2008
22 decembrie
16816 decembrie
privind rectificarea a X-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008;
22 decembrie
16916 decembrie
privind rectificarea a VI-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008
22 decembrie
17016 decembrie
privind rectificarea a VII-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008
22 decembrie
17116 decembrie
privind rectificarea a V-a a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008
22 decembrie
17216 decembrie
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului “ Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 B Crețeștii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780” și a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare
22 decembrie
17316 decembrie
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiți, pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului « Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 B Crețeștii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780»
22 decembrie
17416 decembrie
privind aprobarea proiectului “Centru pentru Educație Incluzivă Negrești“și a cheltuielilor legate de proiect
22 decembrie
17516 decembrie
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”
22 decembrie
17616 decembrie
privind transformarea unui post în regim contractual de șofer în muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui
22 decembrie
17723 decembrie
pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea nr.1/2008 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui, a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2008, cu modificările și completările ulterioare
12 ianuarie 2009
17823 decembrie
privind rectificarea a XI-a a bugetului local al județului Vaslui, pe anul 2008
12 ianuarie 2009
17923 decembrie
privind rectificarea a VIII-a a veniturilor și cheltuielilor ce se evidențiază în afara bugetului local al județului Vaslui pe anul 2008
12 ianuarie 2009
18023 decembrie
privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate
12 ianuarie 2009
18123 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistență medico-sociale Băcești și Codăești precum și/sau susținătorilor legali ai acestora, în anul 2009
12 ianuarie 2009
18223 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice, îngrijite în Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Huși din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, și/sau de susținătorii legali, pentru anul 2009
12 ianuarie 2009
18323 decembrie
privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea și protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale din structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui, pentru anul 2009
12 ianuarie 2009
18423 decembrie
privind stabilirea cuantumului tarifelor de utilizare pentru eliberarea acordurilor și autorizațiilor de ocupare a zonei drumurilor de interes județean pe anul 2009
12 ianuarie 2009
18523 decembrie
privind înființarea cabinetului președintelui consiliului județean și a unui comp. de specialitate de transport public jud., prin curse regulate speciale denumit Autoritatea de Autorizare
12 ianuarie 2009
18623 decembrie
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport, în județul Vaslui
12 ianuarie 2009
18723 decembrie
privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
12 ianuarie 2009

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.