Consiliul Judeean Vaslui
- localit裻i -

Judeul Vaslui

Suprafaa: 5318 km2
Populaia: 479815
Num綖ul municipiilor: 3
Num綖ul ora榷lor: 2
Num綖ul comunelor: 81
Num綖ul satelor: 449
Vaslui B漷lad Hu槐 Negre演i Murgeni
Albesti Al. Vlahu Arsura Banca B綷ani B綷e演i B緄teni Berezeni
Bl緁e演i Bogdana Bogd緋e演i Bogd緋ia Boe演i Bune演i-Avere演i Ciocani Cod綣演i
Coroie演i Coste演i Cozme演i Cree演i D緋e演i Deleni Dele演i Dimitrie Cantemir
Dode演i Dragomire演i Dr螽ceni Duda-Epureni Dume演i Epureni F緄ciu Fere演i
Frunti榷ni G緁e演i Gherghe演i G褳ceni Grivia Hoceni Iana Ib緋e演i
Iv緋e演i Ive演i Laza Lipov裻 Lunca Banului M緄u演eni Micle演i Muntenii de Jos
Muntenii de Sus Oltenesti O榷演i P緂ureni Perieni Pochidia Pogana Pogonesti
Poiene演i Puie演i Punge演i Pu構a槐 Rafaila Rebricea Ro槐e演i Sole演i
St緋ile演i 泱efan cel Mare 沿letea Tanacu T綷uta T綟綖緋i Todire演i Tutova
V緄eni Vetri榣aia Vii榣ara Vinderei Voine演i Vulturesti Vutcani Z綯odeni
Zorleni