EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENTE SI REALIZARE HELIPORT


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Descrierea proiectului
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact

 •  UAT Judetul Vaslui, in calitate de beneficiar, implementeaza incepand cu data de 13.03.2018, proiectul „Extindere UNITATE DE PRIMIRI URGENTE SI REALIZARE HELIPORT”, Cod SMIS 121069. Proiectul este cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati,  Operatiunea B – Unitati de primiri urgente.

  Perioada de implementare a proiectului este de 82 luni, incepand cu data de 01.03.2017 pana la data de 31.12.2023.  Aceasta perioada cuprinde si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare.

  Nota- Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită prin Actul Adiţional nr. 2 la contractul de finantare din 08.07.2021. 

   

  Valoarea totala a contractului de finantare este de 24.404.879,42  lei, din care: 7.166.642,98 lei asistenta financiara nerambursabila (5.016.650,09 lei contributia Uniunii Europene din FEDR si 2.006.660,02 lei finantare de la bugetul de stat) si  17.381.569,31 lei cofinantarea din partea beneficiarului UAT Judetul Vaslui (din care, 143.332,87 lei valoarea cofinantarii eligibile si 17.238.236,44 lei valoarea neeligibilă).

  Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor medicale de urgenta furnizate cetatenilor de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.

  Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

  • dezvoltarea capacitaţii şi calitătii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judetean de Urgenţă Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu un corp nou de clădire;
  • îmbunătăţirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu aparatură medicală.

  Nota- obiectivul de realizare a unui heliport de suprafata situat pe sol a fost eliminat din proiect prin Actul aditional nr. 1 la contractul de finantare, intrucat, dupa depunerea proiectului, in incinta spitalului au fost demarate constructii care au determinat imposibilitatea autorizarii de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana a heliportului propus.

  Principalii beneficiari ai proiectului sunt:

  • pacienţii Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judetean Vaslui- în medie, 56000/an;
  • personalul Unitatii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui- total 101 persoane;
  • paramedicii care lucrează pe autospecialele de terapie intensivă (TIM);
  • apartinătorii pacienţilor care se prezintă la UPU- în medie 170/zi;
  • Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui.

  Rezultatele asteptate, la finalizarea proiectului, sunt:

  • o unitate de primiri urgente extinsa, prin construirea unui corp de cladire, in scopul conformarii cu legislatia aplicabila si al asigurarii circuitelor functionale;
  • 84 buc dotari medicale achizitionate, instalate si puse in functiune, pentru echiparea Unitatii de Primiri Urgente extinse a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, conform prevederilor legale.

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro