Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Descrierea proiectului
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact


 • UAT Judeţul Vaslui, în parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, a semnat un contract de finanţare în data de 19.07.2019 pentru proiectul "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, Cod SMIS 125305.  Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Operaţiunea A - Ambulatorii.

  Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni, începând cu data de 01.06.2018 până la data de 31.10.2021. Această perioadă cuprinde şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de finanţare. Perioada de finalizare a proiectului s-a prelungit până la data de 30.11.2022.

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu pentru cetăţenii judeţului Vaslui prin dezvoltarea capacităţii de diagnostic şi tratament a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

  Obiectivul specific  al proiectului îl reprezintă dotarea a 23 de cabinete medicale din structura Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui cu un număr de 197 echipamente medicale pe parcursul a 27 luni. Din economiile realizate în cadrul proiectului se vor achiziționa în plus 5 echipamente medicale pentru cabinetele de medicina muncii și recuperare, astfel se vor achiziţiona în total 202 echipamente medicale pe parcursul a 37 de luni.

   

  Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • Echipamente medicale achiziţionate – 202 bucăţi;
  • Unităţi medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii) – 1 unitate;
  • Beneficiari de infrastructură dotată – 67.053 persoane.

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro