Portalul oficial al Județului VASLUI

Concursuri

decembrie 20, 2020

Dispoziția nr.70/2020 privind aprobarea procedurii de organizare si desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine, în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Vaslui
 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post vacant, perioadă nedeterminată, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale
  Click aici pentru detalii. 3012


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, perioadă nedeterminată:
  • Șef serviciu, grad profesional II – Serviciul Managementul Resurselor Umane, ID post – 179534
  Click aici pentru detalii. 3012


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție și conducere vacante, perioadă nedeterminată:
  1. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică –  ID post 179538;
  2. Şef birou, grad profesional II – Biroul de audit public intern, ID post 470109.
  Click aici pentru detalii. 3012


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • 1 post de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale;
  • 2 posturi de consilier, clasa I, gradul profesional asistent și principal la Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția Tehnică.
  Click aici pentru detalii. 3012


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane;
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Direcției Tehnice;
  Click aici pentru detalii. 2012


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79,, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, perioadă nedeterminată:
  • Șef serviciu, grad profesional II – Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor sociale, ID post – 179573.
  Click aici pentru detalii.
 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal- Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare / Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui;
  Click aici pentru detalii.


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, în baza art. 618 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:

  1. Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică – ID post 179538;
  2. consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică.
  Click aici pentru detalii. 2011


 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • 4 posturi de consilier, clasa I, grad profesional debutant, asistent, principal și superior la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  Click aici pentru detalii. 2011

 • Consiliul județean Vaslui organizează în data de 16 septembrie 2021, ora 10.00 examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual, la sediul instituției, pentru posturi din cadrul:
  • Direcției administrație publică – Biroul relații cu publicul și consilierii, relații mass-media, informare cetățeni;
  • Direcției economice – Serviciul contabilitate;
  Click aici pentru detalii.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, perioadă nedeterminată:

  • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass – Media, Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică – ID post 179538;
  Click aici pentru detalii. 3006

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 79, în baza art. 618 alin (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante, perioadă nedeterminată:
  • Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului – sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui – Direcția Tehnică;`
  Click aici pentru detalii. 3006

 • Consiliul Județean Vaslui, în baza art. 478 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, funcție publică de execuție, cu respectarea prevederilor art. 617 alin. (2) și ale art. 618 alin. (22), astfel:
  • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane;
  Click aici pentru detalii.

 • Consiliul Județean Vaslui organizează concurs de recrutare, în baza art. 554 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu H.G. nr. 286/20112011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, astfel:
  • un post de șofer, treapta I, funcție contractuală de execuție, perioadă nedeterminată.
  Click aici pentru detalii.

Last modified: noiembrie 25, 2021

Comments are closed.