Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 245E: DN24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Date tehnice
 • Evoluţia proiectului
 • Contact

 • UAT Județul Vaslui, în parteneriat cu UAT Comuna Deleni, implementează începând cu data de 26.11.2018, proiectul ,,Reabilitare si modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126274.
  Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutierede importanță națională”, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusive a nodurilor moodale.

  Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni, începând cu data de 01.08.2015 până la data de 31.01.2022. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T.

  Obiectivul specific  al proiectului il reprezinta modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (cresterea vitezei de deplasare, a portantei si a sigurantei rutiere) a drumului judetean 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti) pe o lungime 7,140 km.

  Principalele rezultate ale proiectului sunt:
  1. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 7,14 km de drum județean.
  2. podete pentru scurgerea apelor -10 podețe transversale noi.
  3. categorii de elemente de sigurantă a drumului realizate: număr-2.
  - marcaje longitudinale și verticale,
  - parapeți metalici  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro