Reabilitare și modernizare drum județean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, Cod SMIS 126040


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Date tehnice
 • Evoluția proiectului
 • Contact

 • UAT Județul Vaslui , în parteneriat cu  UAT Comuna Mălușteni și UAT Oraș Murgeni, a semnat un contract de finanțare în data de 26.11.2018 pentru proiectul "Reabilitare și modernizare drum județean DJ244I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui”, Cod SMIS 126040. 
  Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță națională”, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusive a nodurilor modale.

  Perioada de implementare a proiectului  este de 59 luni, începând cu data de 01.12.2015 până la data de 31.10.2020. Această perioadă cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

  Obiectivul general  al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T.

  Obiectivul specific   al proiectului îl reprezintă modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (creșterea vitezei de deplasare, a portantei și a siguranței rutiere) a drumului județean 244 I – Sărățeni – Mălușteni pe o lungime de 4,640 km.

  Principalele rezultate  ale proiectului sunt:
  1. modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 4,64 km de drum județean.
  2. podețe pentru scurgerea apelor - 12 (din care 10 podețe transversale și 2 podețe tubulare Ia drumuri laterale).
  3. categorii de elemente de siguranțã rutieră – 3, după cum urmează:
  - marcaje rutiere longitudinale simple duble cu întreruperi sau continue;

  - indicatoare rutiere;

  - parapete deformabile tip semigreu din elemente metalice.  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro