Reabilitare, modernizare şi dotare
Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterina", Huşi


 • Acasa
 • Surse de finantare
 • Durata
 • Descrierea proiectului
 • Informații privind evoluția proiectului
 • Album foto
 • Contact


 • UAT Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, implementează începând cu data de 01.04.2019, proiectul  „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială  ,,Sfânta Ecaterina”, Huşi” , cod SMIS 121046. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale , Obiectivul Specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

   

  Perioada de implementare a proiectului este de 73 de luni, începând cu data de 01.04.2019 până la data de 31.12.2023, conform Actului adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 4099/01.04.2019.

   

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea  gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic al tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale prin asigurarea unei infrastructuri educaţionale de calitate adecvată nevoii acestora.

   

  Obiectivul specific  al proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea şi dotarea spaţiilor de recuperare, recreere, socializare, cazare şi masă oferite de Şcoala  Profesională Specială  „Sfânta Ecaterina” Huşi (în spaţiile căminului internat şi cantinei) tinerilor cu cerinţe educative speciale(CES) din judeţul Vaslui care doresc să înveţe o meserie şi să se integreze pe piaţa muncii.

   

  Rezultatele obţinute prin implementarea proiectului vor fi:

  1. un campus modernizat cu spaţii de recuperare, recreere, socializare, cazare şi masă care respectã standardele în vigoare care va cuprinde:

             -  1 corp cantinã cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat şi dotat cu bunuri;

             -  1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spaţii destinate recuperării, socializării, recreerii şi cazării reabilitate, recompartimentate şi modernizate.

  2. elevi cu CES participanţi la procesul educaţional în Şcoala Profesionala Specială „Sfânta Ecaterina" care beneficiază de condiţii îmbunătăţite de recuperare, recreere, socializare, cazare şi masă.

   

     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
  vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

  Investim în viitorul tău!
  Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro