guvern  ue  guvern  ue  ue  judetul vaslui 

 

REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ŞI ECHIPARE CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CODĂEŞTI


 • Acasa
 • Conferinta de lansare
 • Informatii privind evolutia proiectului
 • Finalizare proiect
 • Album foto
 • Contact

 • Proiectul Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti”, cod SMIS 14113,este finanţat de Uniunea Europeană prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,  Axa 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.2 "Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale". Bugetul final al proiectului este în valoare totală de 3.556.219,01 lei,din care 3.408.610,46 lei asistenţă financiară nerambursabilă.

  Obiectivul general al proiectuluiîl reprezintă creşterea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din Regiunea Nord-Est în vederea asigurării accesuluicetățenilor la serviciile sociale și a promovăriiincluziunii sociale a categoriilor sociale dezavantajate.

  Lucrăriexecutate în cadrul proiectului au vizat în principal: refuncţionalizarea462 mp a pavilionului centralși extinderea acestuia cu o suprafațăconstruită de 537,64mp, relocareagospodăriilor de apămenajerășiincendiu cu lucrărileimplicite de modernizare a centraleitermice, astfelîncât, infrastructurafizică a centrului să corespundă standardelor de calitate specifice centrelor sociale rezidenţiale, pentru un număr de 40 beneficiari. Centrul a fost dotat cu un ecograf dopller, un aparat de terapie combinată, un concentrator de oxigen portabil și patru calculatoare cu soft inclus.

  Acțiunile de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti, derulate în cadrul proiectului, au asigurat creşterea calităţii serviciilor sociale şi adecvarea acestora la standardele de calitate specifice, fapt care a permis obținerea licenței de funcționare.