Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020

 

ETICĂ ŞI INTEGRITATE LA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
COD SIPOCA 425/SMIS2014+: 118196


 • Acasa
 • Conferinta de lansare
 • Informatii privind evolutia proiectului
 • Conferinţă de închidere
 • Rezultate/livrabile proiect
 • Politici orizontale
 • Album foto
 • Contact

 • Judeţul Vaslui a demarat încă un proiect cu finanţare europeană:  „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui”

  Judeţul Vaslui, în calitate de beneficiar, a câştigat un nou proiect finanţat din fonduri structurale. Astfel, la data de 18.06.2018, a intrat în vigoare contractul de finanţare aferent proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 425/SMIS 2014+: 118196. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2"Administraţia publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente", Obiectivul specific 2.2."Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice".

  Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 18.06.2018 până la data de 17.10.2019.

  Valoarea totală a proiectului este de 399.610,00 lei, din care 391,617.80 lei asistenţa financiară nerambursabilă (339,668.50 lei cofinanţare Uniunea Europeană din FSE şi 51,949.30 lei finanţare de la bugetul de stat) şi 7,992.20 lei cofinanţarea din partea beneficiarului (UAT – Judeţul Vaslui).

  Obiectivul general al proiectului presupune creşterea capacităţii de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul judeţului Vaslui (Consiliu judeţean şi instituţiile subordonate).  


  Principalele activităţi propuse a se derula în cadrul proiectului sunt cele legate de:

  • Implementarea unui program pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul eticii, integrităţii şi prevenirii corupţiei.
  • Dezvoltarea unui set de proceduri şi instrumente suport în materie de etică, integritate şi prevenire a corupţiei la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui.
  • Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui.
  • Elaborarea unui Plan de integritate pe baza analizei instituţionale şi de risc.

  Rezultate aşteptate:

  • Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei, prin participarea unui număr de minim 150 de persoane la cursurile de formare profesională.
  • Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice prin realizarea şi distribuirea unui manual cadru care să cuprindă un set de proceduri şi instrumente suport în materie de etică şi integritate cu minim 3 proceduri în domeniul eticii şi integrităţii, 1 cod etic şi de integritate, 1 ghid conflicte de interese şi incompatibilităţi.
  • Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice prin implementarea a 2 acţiuni din Strategia Naţională Anticorupţie, una referitoare la identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi un instrument de planificare instituţională pentru asigurarea integrităţii-plan de integritate.

   

  Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vaslui situat în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79 sau la telefon: 0235/361.096, interior: 225, fax: 0235/361.090, e-mail: consiliu@cjvs.eu, website: www.cjvs.eu.
  Persoană de contact: Vasiliu Cristina, manager proiect.