Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020

 

CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ: STRATEGIE DE MANAGEMENT LA
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Cod SIPOCA 109 / Cod MySMIS 120582


  • Descrierea proiectului
  • Informatii privind evolutia proiectului
  • Lansare proiect
  • Finalizare proiect
  • Principii orizontale
  • Album foto
  • Contact
  • Acasa
  • Rezultate ale proiectului