Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638143
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Un nou proiect finanțat prin fonduri europene și menit să ajute antreprenorii în devenire

           Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST înființată în 2008 de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional, a semnat în data de 12.01.2018  Contractul de finanțare 82/3/7/104206 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Operațiunea 3.7 pentru proiectul cu titlul „Start up Yourself”.
           Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni în beneficiul membrilor fondatori: Consiliul Județean Vaslui, Consiliul Județean Suceava, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Județean Iași, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Bacău și, în final, al persoanelor care au reședința în Regiunea de Nord-Est și doresc să înființeze o afacere în mediul urban.
           Bugetul total al proiectului este de 11.836.863,04 lei (din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.950.314,70 lei și 1.713.501,38 lei din bugetul național), din care pentru A.D.I. EURONEST este alocată suma de 8.143.622,12 lei.

 

OBIECTIVUL GENERAL
            Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 48 de de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana în Regiunea Nord- Est, ca urmare a derulării unor măsuri de formare antreprenorială pentru mínimum 400 de persoane, și crearea a mínimum 96 de locuri de muncă.
           

OBIECTIVELE SPECIFICE:
            - Facilitarea accesului la formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru minim 400 de persoane din Regiunea Nord-Est care fac parte din rândul șomerilor, persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.
            - Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potențial de a deveni afaceri de succes prin acordarea ajutoarelor de minimis și dezvoltarea abilităților practice ale antreprenorilor.
            - Dezvoltarea, monitorizarea și promovarea a 48 de afaceri în domenii diverse la nivelul Regiunii Nord Est.    

 

INDICATORII proiectului:
            - 400 persoane (șomeri/ persoane inactive/ angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă);
            - 48 IMM-uri nou înființate;
            - 96 locuri de muncă nou creat.

 

GRUPUL ȚINTĂ:
Grupul țintă va fi format din mínimum 400 de persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani;
 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • au resedința/ domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea de dezvoltare Nord-Est (județele: Iași, Vaslui, Neamț, Bacău, Botoșani, Suceava);
 • îndeplinesc condițiile de acces la programul de formare (nivel de studii minim 10 clase);
 • nu dețin majoritatea părților sociale într-o altă întreprindere sau sunt administratori într-o altă întreprindere.

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cuprinse între 18 și 65 de ani), persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, conform principiului nediscriminării, al egalității de șanse și gen.
NU pot face parte din grupul țintă  tinerii NEETs (care nu urmează nici o formă de învațământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani, aceștia făcând obiectul altor surse de finanțare.

Va fi incurajată participarea la competiția de planuri de afaceri a femeilor și persoanelor cu dizabilități prin puncte suplimentare acordate prin grila de evaluare.  De asemenea, se vor puncta modalitățile prevăzute de către viitorii antreprenori pentru a preveni discriminarea, inegalitatea de gen și șanse în cadrul afacerii, modalității de a implementa o politică de resurse umane echitabilă, activități de responsabilitate socială.

 

FORMARE ANTREPRENORIALĂ
            În vederea asigurării accesului nediscriminatoriu la activitățile proiectului și oportunitatea de finanțare oferită, se vor organiza activități de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, în fiecare județ al Regiunii Nord-Est, pentru un număr minim de 20 de participanți/ curs.
           Cursul propriuzis se va derula pe parcursul a 80 ore (din care 30 ore de pregătire teoretică și 50 ore de pregătire practică) și va urmări planul și designul de curs din cadrul dosarului de autorizare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și cuprinde principalele noțiuni și concepte privind antreprenoriatul, noțiuni de bază privind inițierea unei afaceri, mixul de marketing, realizarea planului de afaceri, identificarea resurselor financiare, managementul resurselor umane, asigurarea fluxului de numerar, aspecte legislative în funcție de domeniul CAEN ales pentru afacere, elemente de risc ale unei afaceri.
           De asemenea, se vor aborda și teme precum: managementul afacerii, management financiar – cu surse de finanțare alternative, inclusiv crowfunding, hub-uri, clustere, conditii de obținere credite bancare, cunoștințe introductive despre contabilitatea diferitelor tipuri de firme – P.F.A., S.R.L., I.I., etc, și componentele de egalitate de șanse, nediscriminare, medii de lucru prietenoase, inovare socială.

 

NU SE VOR FINANȚA idei de afaceri în următoarele sectoare:

 • pescuit și acvacultură;
 • producția primară de produce agricole;
 • prelucrarea și comercializarea produselor agricole;
 • export către țări terțe sau către state membre;
 • achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;
 • care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate.

 

În luna martie 2018, solicitantul va derula, în Vaslui, campanii de informare și promovare, prin organizarea de întâlniri cu cetățenii, posibili membri ai grupului țintă. Locația și datele evenimentelor vor fi anunțate în timp util pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui.

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-02-28 (770 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact