Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5638103
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Achizitii publice - 2018

  Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui- Anexa 2 - Legea 98/2016


  Procedura proprie Achizitii servicii C.J. Vaslui (ABROGATĂ)


  Lista contractelor de achizitie publica pe anii 2006 - 2017  Procedura de lucru Achizitii directe C.J. Vaslui- Rev.5


  (ultimul anunț publicat este primul din listă)

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ’’ Reparații clădire administrativă CMID Roșiești ”,
  Codul CPV
  • 45261310-0 Lucrări de hidroizolare

  • 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Dirigintie șantier pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C : Limită județ Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomiresti (DN 2F), județul Vaslui".
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii - Scoala Profesionala Speciala „Sfanta Ecaterina" Husi, judetul Vaslui ,
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică avănd ca obiect ’’Expertiză tehnică Palat Administrativ Vaslui”,
  Codul CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: “Lucrări de instalaţii electrice la Consiliul Judeţean Vaslui"
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii de consultanţă la implementarea proiectului ’’Creşterea eficienţei energetice a imobilului < CSEI Elisabeta Polihroniade > Vaslui”, Cod SMIS 115186
  Codul CPV 71322000-1 - Servicii generale de consultanță în management

  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod peste râul Liscov pe DJ 244I”
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  Detalii aici

 • Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de consultanţă şi expertiză în vederea dezvoltării unui set de proceduri şi instrumente suport în materie de etică, integritate şi prevenire a corupţiei în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 425/SMIS2014+:118196
  Cod CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management
  Detalii aici

 • ANUNŢ DE PARTICIPARE privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de formare profesionala in domeniul eticii, integrităţii si corupţiei in cadrul proiectului „Etica si integritate la Consiliul judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 425 / SMIS2014+ :118196, conform Procedurii proprii publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fară TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziţia nr. 491/2018 a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui. Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru – Achizitii publice directe PL 741-02 Rev. 5, Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de elaborarea studiului de teren si obstacolare si stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului din cadrul proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgente si realizare heliport”
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod Stoișești pe DJ 244”
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod peste râul Ghilahoi pe DJ245E”
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Documentaţie de avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: Pod Stoișești pe DJ 244”
  Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Servicii de paza si interventie cu societati specializate de paza la Centrul Militar Judetean Vaslui, cod CPV 79713000-5.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ”Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor de animale”
  Cod CPV: 98371120-1 Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de mentenanță pentru autovehiculele de colectare și transport deșeuri, partea de motor și sașiu”
  Cod CPV 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Mobilier Cod CPV: 39100000-3
  Detalii aici

 • Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, prin Consiliul judeţean Vaslui vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică "Servicii de dirigentie de şantier pentru obiectivul de investiţii: Reparaţii capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui - Centru Cuitural Judeţean Multifuncțional”
  Detalii aici

 • privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect - Servicii de formare profesională în domeniul eticii, integrităţii și corupţiei în cadrul proiectului „Etică si integritate la Consiliul judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 425/SMIS2014+:118196, conform Procedurii proprii publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu. pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fară TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)*, aprobate prin Dispoziţia nr. 156/2018 a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui. *Prin OUG nr. 45/2018, lit. c) art. 7 alin (1), a devenit lit. d) alin. (1).
  Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională
  Detalii aici


 • privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect - Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 și servicii de formare profesională în domeniul managementului calității în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplifícate publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de mentenanță pentru autovehiculele de colectare și transport deșeuri, partea de suprastructura”
  Cod CPV: 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
  Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de mentenanță pentru autovehiculele de colectare și transport deșeuri, partea de motor și sașiu”
  Cod CPV 50110000-9 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02 - Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: "Proiectare (PT+DDE) si executie - Modernizare drum judetean DJ 246 :DJ 247 (Codaesti) - Rediu Galian - Tacuta - Focsasca - limita jud. Iasi, km 5+499-13+635, judetul Vaslui"
  Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achizitii publice directe PL 741-02 - Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui prin Consiliul judetean Vaslui, vă invită să depuneti ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica "Actualizare documentaţie cadastrală drum judeţean DJ 245 E : DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)"
  Codul CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici

 • Avand in vedere prevederile Procedurii de lucru- Achizitii publice PL 741-02, Editia I, Rev. 5, Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice a Imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui", Cod SMIS 115186
  Cod CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate
  Detalii aici


 • Având in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: achiziție de software, echipamente IT și de birou în cadrul proiectului ’’CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI”
  Cod CPV: 32413100-2; 30121100-4; 30213300-8; 48620000-0; 30231300-0; 30237200-1; 48310000-4. Detalii aici

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziţii publice directe PL 741-02 - Ediţia I, Rev. 5, Autoritatea contractantă Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică având ca obiect Servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice a Imobilului << CSEI Elisabeta Polihroniade >> Vaslui”, Cod SMIS 115186
  Cod CPV 79341000-6 - Servicii de publicitate
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziţii publice directe PL 741-02 - Ediţia I, Rev. 5, Autoritatea contractantă Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică având ca obiect Actualizare documentaţie cadastrală drum judeţean DJ 245 E : DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245 L (Coşteşti)”
  Codul CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • ANUNŢ DE PARTICIPARE

  privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect - Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 și servicii de formare profesională în domeniul managementului calității în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui”, Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplifícate publicate pe site-ul Consiliului județean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d), aprobate prin Dispoziția nr. 491/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : „Servicii verificare tehnică a documentaţiilor aferente obiectivului de investiţie „REGIUNEA NORD - EST - AXA STRATEGICĂ 4: VASLUI - REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BÎRLAD - LAZA - CODĂIEȘTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ”- (Lot 1 +Lot 2 + Lot 3)

  Detalii aici.

 • Având in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziţii publice directe PL 741-02 - Ediţia I, Rev. 5, Autoritatea contractantă Județul Vaslui, prin Consiliul Judeţean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică având ca obiect Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum judeţean DJ 243 A : Pogana (DJ 243) - Crângu Nou - Ciocani - Iveşti - Pogonești - Tutova - Crivești - Pochidia - Satu Nou - Limita judeţ Galaţi.”
  Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Având in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: achiziție de software, echipamente IT și de birou în cadrul proiectului ’’CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI”
  Cod CPV: 32413100-2; 30121100-4; 30213300-8; 48620000-0; 30231300-0; 30237200-1; 48310000-4. Detalii aici

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Achiziția de echipamente IT şi licenţe informatice aferente în cadrul proiectului „Etică și integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 425/SMIS2014 + :118196.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru: Lucrări de consolidare pe DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga " Codul CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
  Detalii aici.

 • Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Expertiza Tehnica pentru lucrari aferente inchiderii depozitului urban existent Negresti, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Vaslui” Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costesti)” Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
  Detalii aici.

 • Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO Cod CPV: 32323500-8 - Sistem video de supraveghere
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calitatii conrofm ISO 9001:2015 si servicii de formare profesionala in domeniul mangementului calitatii în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de catering in cadrul proiectului "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui" Cod CPV 55520000-1
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii realizare materiale promotionale proiect "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui"
  Detalii aici.

 • Anunț de participare privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii pentru implementarea instrumentului de management al performanței BSC la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui şi servicii pentru derularea programului de instruire specifică pentru implementarea BSC în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui", Cod SIPOCA 109, conform Procedurii Simplificate publicate pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui www.cjvs.eu pentru organizarea si desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c)*, aprobate prin Dispoziția nr. 156/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui.
  *Prin OUG nr. 45/2018, lit. c) art. 7 alin (1), a devenit lit. d) alin. (1).
  Cod CPV:
  • 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management
  • 80530000-8 Servicii de formare profesională
  Detalii aici.

 • Având în vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziții publice directe PL 741-02 - Ediția I, Rev. 5, Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A : Limită județ Iași - Siliștea - Huc - Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ 207 E (Oșești), județul Vaslui” Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta -Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii: "Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati Palat Administrativ" Cod CPV: 45262600-7 Diverse lucrari specializate de constructii, 45262690-4 Renovare a cladirilor degradate, 45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică : „Servicii verificare tehnica a documentaţiilor aferente obiectivului de investiţie „REGIUNEA NORD - EST - AXA STRATEGICA 4: VASLUI - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDEŢEAN BIRLAD - LAZA - CODAIESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) ”- (Lot 1 +Lot 2 + Lot 3)

  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN24 (Muntenii de Sus) - Tanacu - Bălțați - Crăsnășeni - Leoști - Vinețești - Oltenești - Zgura, L= 7,650 Km, județul Vaslui”. Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică având ca obiect Expertiza Tehnica pentru lucrări aferente închiderii depozitului urban existent Negrești, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Vaslui" Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui vă invită să depuneți oferta de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Diriginție șantier pentru obiectivul de investiții „Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243B: Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus - Limită județ Bacău, L=6,630 Km, județul Vaslui„.Cod CPV ; 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

  Click aici pentru detalii.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare (PT+DDE) și execuție - Consolidare și reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ 248 A, km 58+750, Comuna Todirești, județul Vaslui" Cod CPV : 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru proiectarea Sistemului de Management al Calitatii conrofm ISO 9001:2015 si servicii de formare profesionala in domeniul mangementului calitatii în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru implementarea instrumentului de management al performantei BSC la nivelul institutiei Consiliului Judetean Vaslui si servicii pentru derularea programului de instruire specifica pentru implementarea BSC în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Mobilier Cod CPV: 3910000-3,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica „Servicii de proiectare si completare a cartii tehnice a constructiei pentru Teatrul „V.I.Popa” Barlad si Muzeul „V.Parvan” Barlad, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu”,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Proiectare si executie lucrari de reparatii capitale la Policlinica Stomatologica - Vaslui,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii realizare și tipărire materiale în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 425, Cod CPV 79823000-9
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare evenimente - conferinţe de presă de deschidere şi închidere în cadrul proiectului „Etică şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod proiect SIPOCA 425, Cod CPV 79952000-2; 55520000-1
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare si execuție - Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui" Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • 27.07.2018 Adăugat Anunț de atribuire
  Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Servicii pentru dezvoltarea unei aplicații soft pentru gestionarea documentelor specifice sistemului de management al calității (SMC) în cadrul proiectului „Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui”, Cod SIPOCA 109/ Cod MySMIS 120582,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Centrală termică în condensație - CMJ Vaslui
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii de asistență tehnică - Dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: "Proiectare si execuție - Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul Doagele, județul Vaslui" Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică:Studiu Topografic pentru obiectivul de investiții: "Proiect Pilot - Sala de sport scolara" din Municipiul Vaslui, Str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui CodCPV: 71351810-4 - Servicii de topografie
  Detalii aici.

 • Având in vedere prevederile Procedurii de lucru - Achiziţii publice directe PL 741-02 Rev. 4, Autoritatea contractantă - Judeţul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică: Elaborare Studiu Geotehnic pentru obiectivul de investiţii ”Proiect Pilot - Sală de sport şcolară” din Municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, judeţul Vaslui
  Cod CPV:
  • 45120000-4 - Lucrări de sondaj şi de foraj de recunoaştere
  • 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnică

  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă- Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Documentații cadastrale - Actualizări, dezmembrări la terenuri, clădiri și drumuri județene Lotul 4: Documentații cadastrale, actualizări, dezmembrări și relevee imobile, respectiv Actualizare documentații cadastrale teren și construcții cu relevee la imobilul Școala Specială „Sfânta Ecaterina Huși" și Actualizare documentație cadastrală și dezmembrare la imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 70, Vaslui, Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Consiliul Județean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Ștefan cel Mare nr. 79, CUI 3394171, telelfon 0235/361089, fax 0235/361090, organizează licitație publică în plic închis pentru valorificarea a 25 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe amplasamntul Imobilului ”Spitalul Județean de Urgență Vaslui”, aflat în domeniul public al județului Vaslui.

  Detalii aici.

 • Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Munlcipiul Vaslui str. Ştefan cel Mare nr. 79, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
  Detalii privind achiziţionarea apartamentelor aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Elaborare expertiza tehnica la Pod Stoisesti pe DJ 244, Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Reparaţie instalaţie termică interioară în incinta Casei Armatei
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica: Achizitia de echipamente IT şi licenţe informatice aferente în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Dotări în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA 109
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare spectacole teatru educativ pentru copii în cadrul proiectului "Centrul de informare Europe Direct Vaslui". Cod CPV 92312110-5 - Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Calculator desktop cu licență și laptop cu licență Cod CPV: 30213000-5 Computere personale, 30213100-6 Computere portabile
  Detalii aici.

 • Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Munlcipiul Vaslui str. Ştefan cel Mare nr. 79, intenţionează să achiziţioneze 3 (trei) apartamente cu două, trei şi patru camere.
  Detalii privind achiziţionarea apartamentelor aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Mobilier Cod CPV: 3910000-3
  Detalii aici.
 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică: Servicii organizare evenimente culturale (concurs) în cadrul proiectului "Centrul de Informare Europe Direct Vaslui" Cod CPV 79952100 - 3 - Servicii de organizare de evenimente culturale
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Produse alimentare si nonalimentare pentru intalnirile cu parintii, pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Scoala te face OM!”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii tiparire mape pentru intalnirile cu parintii, pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului „Scoala te face OM!”
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Intocmire “Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinte de serviciu A.N.L. str. Aleea Hulubat”,
  Detalii aici.

 • Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de realizare și montaj panouri de informare și publicitate pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” COD SMIS 2014+106400, 79341000-6 Servicii de publicitate
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Mobilier Cod CPV: 3910000-3
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Imprimanta laser monocrom A4, Multifunctional laser monocrom A3, Stick 8 GBCod CPV 30232110-8 Imprimante laser, 30233180-6, Dispozitive de stocare cu memorie flash
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii de tiparire si de livrare vouchere de vacanta, Cod CPV 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare
  Detalii aici.


 • Autoritatea contractanta – Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Documentaţii cadastrale cu relevee la Statiile de transfer a deseurilor din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică Expertiza Tehnica pentru Statia de pompare ape uzate (SPAU) - Str. Gh. Doja, Moara Grecilor, Municipiul Vaslui Cod CPV 71319000-7 Servicii de expertiză
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractantă - Județul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică "Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: "Proiectare si executie deviere si reamplasare in subteran a tronsonului de conducta de distributie in municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, zona Spital de Urgenta Vaslui"
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de pret pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii tipărire materiale promoţionale (pliante, afise, mape) în cadrul proiectului „Calitate şi Performanţă: strategie de management la Consiliul Judeţean Vaslui", Cod SIPOCA109, Cod CPV 79823000-9.
  Detalii aici.

 • Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica Servicii organizare evenimente - conferinte de presa de deschidere si inchidere in cadrul proiectului „CALITATE si PERFORMANTA: strategie de management la Consiliul Judetean Vaslui", Cod proiect SIPOCA 109, Cod CPV 79952000-2; 55520000-1
  Detalii aici.

 • Achiziții publice - 2017


  ARHIVA

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-02-23 (5510 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact