Acasa Harti Utile Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
Vizitatori
Am primit
4652798
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi










Hotărâri 2018





Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2018


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

ARHIVĂ

Hotarârea nr. 1/18 ianuarie 2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V. I. Popa” Bârlad;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 2/18 ianuarie 2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 3/18 ianuarie 2018 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 4/18 ianuarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 5/18 ianuarie 2018 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 6/18 ianuarie 2018 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 7/18 ianuarie 2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 8/18 ianuarie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile de concurs/examen şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Judeţean de Urgenta Vaslui
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;
Data:01 februarie 2018

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 01 februarie 2018

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2018 pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;
Data: 01 februarie 2018

Hotarârea nr. 12/27 februarie 2018 privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 13/27 februarie 2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 14/27 februarie 2018 privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 15/27 februarie 2018 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 16/27 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 17/27 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 18/27 februarie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.12.2017;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 19/27 februarie 2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului “Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 20/27 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2014 privind cofinanțarea proiectului “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014 -2020”;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 21/27 februarie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 22/27 februarie 2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a ?Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 23/27 februarie 2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși”;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 24/27 februarie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională “Sfânta Ecaterina” Huși”; Anexe la Hotarârea nr. 24/27 februarie 2018 (720 MB)
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 25/27 februarie 2018 privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 26/27 februarie 2018 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 27/27 februarie 2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 28/27 februarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 29/27 februarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 30/27 februarie 2018 pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 31/27 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2018
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 32/27 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Vaslui - Consiliul Judeţean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2018
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 33/27 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Vaslui - Consiliul Judeţean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 34/27 februarie 2018 privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „CLĂDIRE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI REZONANŢĂ MAGNETICĂ ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI RMN ŞI COMPUTER TOMOGRAF"
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 35/27 februarie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „CLĂDIRE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI REZONANŢĂ MAGNETICĂ ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI RMN SI COMPUTER TOMOGRAF"
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 36/27 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 188/2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huşi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 2016-2020
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 37/27 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 175/2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Vaslui
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 38/29 martie 2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Țîru Ilie;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 39/29 martie 2018 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pricop Ghiorghe;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 40/29 martie 2018 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 41/29 martie 2018 privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 42/29 martie 2018 privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 43/29 martie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”; ANEXA Nr. 1 (662 MB)
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 44/29 martie 2018 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 45/29 martie 2018 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 46/29 martie 2018 privind aprobarea cumpărării a trei imobile – apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 47/29 martie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 48/29 martie 2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 042 Vaslui - Negrești - Şofroneşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 49/29 martie 2018 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 50/29 martie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 51/29 martie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 52/29 martie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 53/29 martie 2018 pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 54/29 martie 2018 proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 15/2014 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural judeţean multifuncţional", cu modificările ulterioare;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 55/29 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al Comunei Fălciu, Judeţul Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 56/29 martie 2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 57/29 martie 2018 pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Vaslui, cu modificarile ulterioare
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 58/29 martie 2018 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 59/17 aprilie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului “Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Oltenești, Județul Vaslui; ANEXA 1 (53 MB)
Data: 19 aprilie 2018

Hotarârea nr. 60/17 aprilie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului “Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui;
ANEXA 1 (609 MB)
Data: 19 aprilie 2018



ARHIVĂ









Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-01-22 (1560 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact