Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5774619
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Hotărâri 2018 1-100

Hotarâri ale Consiliului Judetean Vaslui - 2018


Pentru vizualizarea continutului hotarârilor este necesar sa aveti instalat Acrobat Reader.

Hotarâri din 2018: 1-100 101-199 200-245 ARHIVĂ

Hotarârea nr. 1/18 ianuarie 2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Teatrul „V. I. Popa” Bârlad;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 2/18 ianuarie 2018 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile achiziţionate în cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad” către Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 3/18 ianuarie 2018 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vaslui pentru anul şcolar 2018-2019;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 4/18 ianuarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 5/18 ianuarie 2018 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 6/18 ianuarie 2018 privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 7/18 ianuarie 2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 8/18 ianuarie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în Comisiile de concurs/examen şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Judeţean de Urgenta Vaslui
Data:22 ianuarie 2018

Hotarârea nr. 9/31 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;
Data:01 februarie 2018

Hotarârea nr. 10/31 ianuarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
Data: 01 februarie 2018

Hotarârea nr. 11/31 ianuarie 2018 pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;
Data: 01 februarie 2018

Hotarârea nr. 12/27 februarie 2018 privind adoptarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 13/27 februarie 2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 14/27 februarie 2018 privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 15/27 februarie 2018 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 16/27 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 17/27 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui ” CRAV S.A. pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 18/27 februarie 2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2017-31.12.2017;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 19/27 februarie 2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului “Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copii Fălciu”, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 20/27 februarie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 198/2014 privind cofinanțarea proiectului “Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui în perioada 2014 -2020”;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 21/27 februarie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 22/27 februarie 2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a ?Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 23/27 februarie 2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși”;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 24/27 februarie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiție “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională “Sfânta Ecaterina” Huși”; Anexe la Hotarârea nr. 24/27 februarie 2018 (720 MB)
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 25/27 februarie 2018 privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 26/27 februarie 2018 privind aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 27/27 februarie 2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru anul 2018;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 28/27 februarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Bibliotecii Județene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 29/27 februarie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești;
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 30/27 februarie 2018 pentru avizarea constituirii Comisiilor de concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de Director medical la Spitalul Județean de Urgenta Vaslui.
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 31/27 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2018
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 32/27 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Vaslui - Consiliul Judeţean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2018
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 33/27 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Vaslui - Consiliul Judeţean Vaslui la bugetul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 34/27 februarie 2018 privind aprobarea Notei Conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „CLĂDIRE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI REZONANŢĂ MAGNETICĂ ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI RMN ŞI COMPUTER TOMOGRAF"
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 35/27 februarie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „CLĂDIRE PENTRU IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI REZONANŢĂ MAGNETICĂ ÎN VEDEREA INSTALĂRII UNUI RMN SI COMPUTER TOMOGRAF"
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 36/27 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea nr. 188/2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Huşi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 2016-2020
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 37/27 februarie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 175/2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Vaslui
Data: 01 martie 2018

Hotarârea nr. 38/29 martie 2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Țîru Ilie;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 39/29 martie 2018 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Pricop Ghiorghe;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 40/29 martie 2018 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 41/29 martie 2018 privind rectificarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 42/29 martie 2018 privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 43/29 martie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”; ANEXA Nr. 1 (662 MB)
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 44/29 martie 2018 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, aflat în domeniul public al Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 45/29 martie 2018 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a cinci spații cu destinația de cabinete medicale și a unei magazii, aflate în domeniul privat al Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 46/29 martie 2018 privind aprobarea cumpărării a trei imobile – apartamente cu destinația de locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 47/29 martie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 48/29 martie 2018 privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 042 Vaslui - Negrești - Şofroneşti cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019, în judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 49/29 martie 2018 privind modificarea organigramei si a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 50/29 martie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 51/29 martie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 52/29 martie 2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – județul Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 53/29 martie 2018 pentru modificarea alineatelor 1 și 25 ale art.18 din Actul constitutiv al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 54/29 martie 2018 proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 15/2014 privind însuşirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural judeţean multifuncţional", cu modificările ulterioare;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 55/29 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Judeţului Vaslui în domeniul public al Comunei Fălciu, Judeţul Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 56/29 martie 2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 57/29 martie 2018 pentru modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr.95/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Vaslui, cu modificarile ulterioare
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 58/29 martie 2018 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la Societatea “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A.;
Data: 02 aprilie 2018

Hotarârea nr. 59/17 aprilie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului “Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Oltenești, Județul Vaslui; ANEXA 1 (53 MB)
Data: 19 aprilie 2018

Hotarârea nr. 60/17 aprilie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului “Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Găgești, Județul Vaslui;
ANEXA 1 (609 MB)
Data: 19 aprilie 2018

Hotarârea nr. 61/26 aprilie 2018 privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Sîrbu Florin;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 62/26 aprilie 2018 privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Cloșcă Ionel;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 63/26 aprilie 2018 privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Vaslui;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 64/26 aprilie 2018 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 – 31.03.2018;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 65/26 aprilie 2018 pentru modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.115/2007 privind transmiterea imobilului – teren și clădiri, proprietate publică a județului Vaslui, din administrarea Consiliului Județean Vaslui în administrarea Centrului de Asistență Medico – Socială Băcești, cu modificările și completările ulterioare;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 66/26 aprilie 2018 privind darea în administrare către Muzeul “Vasile Pîrvan” Bîrlad a imobilului Casa Sturza Bîrlad, aflat în proprietatea publică a Județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 67/26 aprilie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție < < Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, privind securitatea la incendiu > > ANEXA (208 MB) ;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 68/26 aprilie 2018 privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 69/26 aprilie 2018 privind reluarea activității domnului Armeanu-Ștefănică Ionel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 70/26 aprilie 2018 privind încetarea promovării temporare a domnului Buruiană Ioan în funcția publică de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui;
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 71/26 aprilie 2018 privind înființarea Locuinței protejate în comuna Deleni, sat Deleni, județul Vaslui, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 72/26 aprilie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 73/26 aprilie 2018 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Municipiului Huşi în domeniul public al Judeţului Vaslui
Data: 27 aprilie 2018

Hotarârea nr. 74/16 mai 2018 privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare; ;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 75/16 mai 2018 privind rectificarea a II-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 76/16 mai 2018 privind rectificarea a II-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 77/16 mai 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție “Creșterea eficienței energetice a obiectivului “CSEI Elisabeta Polihroniade Vaslui” ; ANEXA (171 MB)
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 78/16 mai 2018 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 79/16 mai 2018 privind aprobarea proiectului „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 80/16 mai 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 26/2018 privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 81/16 mai 2018 pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2018 privind aprobarea Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile cultură, culte, social și sport din cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pentru anul 2018;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 82/16 mai 2018 privind aprobarea finanțării proiectului ”Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță” propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 83/16 mai 2018 privind aprobarea finanțării proiectului «Reabilitarea drumului de acces către Cimitirul de Onoare, din satul Stoianovca, raionul Cantemir» propus de Raionul Cantemir din Republica Moldova;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 84/16 mai 2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad;
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 85/16 mai 2018 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație şi Profilului candidatului pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație al Societății “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV S.A. Vaslui.
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 86/16 mai 2018 privind valorificarea prin licitaţie publică în plic închis a 25 mc masă lemnoasă pe picior, existentă pe amplasamentul imobilului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui”, aflat în domeniul public al judeţului Vaslui
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 87/16 mai 2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 275/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vaslui în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii AQUAVAS S.A.
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 88/16 mai 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vaslui din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pe anul 2018
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 89/16 mai 2018 pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui şi a măsurilor educative care se vor implementa în judeţul Vaslui în cadrul Programului pentru şcoli al României, în anul şcolar 2018-2019
Data: 17 mai 2018

Hotarârea nr. 90/04 iunie 2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect;
Data: 05 iunie 2018

Hotarârea nr. 91/04 iunie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a amplasamentului necesar și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire sală de sport școlară, municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui”, în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social;
Data: 05 iunie 2018

Hotarârea nr. 92/04 iunie 2018 privind rectificarea a III-a a bugetului local al județului Vaslui pe anul 2018;
Data: 05 iunie 2018

Hotarârea nr. 93/04 iunie 2018 privind rectificarea a III-a a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018.
Data: 05 iunie 2018

Hotarârea nr. 94/29 iunie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 95/29 iunie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 96/29 iunie 2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului "Vasile Pârvan” Bârlad
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 97/29 iunie 2018 privind desființarea liniei de gardă de la Cabinetul de medicină dentară de urgență din cadrul UPU – SMURD a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 98/29 iunie 2018 privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Vaslui, actualizată
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 99/29 iunie 2018 pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 14/1998 privind înființarea S.C. “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui prin reorganizarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Vaslui, cu modificările și completările ulterioare.
Data: 04 iulie 2018

Hotarârea nr. 100/29 iunie 2018 privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018
Data: 04 iulie 2018Hotarâri din 2018: 1-100 101-199 200-245 ARHIVĂ

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2018-01-22 (7396 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact