Acasa Harti Monitorul
Oficial Local
Contact
Consiliul Judetean
· Conducerea
· Consilieri
. Comisii
· Funcţionare şi atribuţii
· Organigrama
· Regulament de organizare şi funcţionare
· Instituţii subordonate
· Evaluări manageri
· Codul de conduită, etică profesională și integritate
· Etică și integritate
· Declaratii de avere si interese
Judetul Vaslui
· Localizare
· Despre Vaslui
· Localitati
· Mediul de afaceri
· Infrastructura
· Turism
· Municipii
· Personalitati
· Harti
· PATJ
· Targuri, piete, oboare
Informatii publice
· Informaţii publice
· Transparenţă decizională
· Cerere Online Legea nr.544/2001
· Petitii
· Dispoziţii
· Sedinţe
· Proiecte de hotărâri
· Hotărâri
· Rapoarte
· ATOP
· Guvernanța corporativă
· Buget
· Situatia drepturilor salariale
· Indicatori economici
· Finanţări rambursabile
· Program judeţean pentru finanţare nerambursabilă
· Monitorul oficial local
· Strategii
· Achizitii Publice
· Anunt posturi scoase la concurs / Carieră
· Transport public judeţean
· Planul judetean de gestiune a deseurilor
· Strategia națională anticorupție
· Formulare
· Urbanism
· ARHIVA
· Politica de confidențialitate
Vizitatori
Am primit
5641105
vizite din Ianuarie 2007
Legaturi

Dispozitia 350

R O M N I A
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 350/2007

privind convocarea Consiliului judeţean Vaslui în şedinţă ordinară

în temeiul art.106, alin.(1) şi art.94, alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Corneliu Bichineţ, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui;


D I S P U N :

Articol unic – Se convoacă Consiliul judeţean Vaslui în şedinţă ordinară, ce va avea loc în ziua de 30 noiembrie 2007, ora 16,00 în Sala de şedinţe a Palatului administrativ al judeţului Vaslui, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IX-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2007;

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate suplimentar din bugetul de stat pe anul 2007;

4. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Vaslui la constituirea la nivel regional a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară EURONEST - A.D.I.E.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” şi a contribuţiei financiare privind co-finanţarea proiectului;

6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, aprobat prin Hotărârea nr. 55/2004;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine, pentru anul 2008;;

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor şi condiţiilor de utilizare a fondului de premiere constituit în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2007;

9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi” Negreşti, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a numărului de posturi şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Reprezentanţa UNICEF în România şi Consiliul judeţean Vaslui;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;

13. Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad în categoria instituţiilor de spectacole de repertoriu, aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

14.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din incinta unui imobil aflat în proprietatea publică a judeţului şi în administrarea Consiliul judetean Vaslui în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Vaslui, ca sediu pentru Biroul Anticorupţie Vaslui;

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea spaţiilor din imobilul situat în municipiul Vaslui, str. Piaţa Independenţei nr. 1, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;

16. Proiect de hotărâre privind propunerea de încadrare a sectorului de drum judeţean DJ 242: Bîrlad (DN 24) – Trestiana – Griviţa – limită judeţul Galaţi (Bălăbăneşti), km 0+000 - 9+140, în categoria drumurilor naţionale;

17. Proiect de hotărâre privind exonerarea arendaşului de la plata preţului, respectiv a arendei pentru suprafaţa de 20,0 ha teren arabil, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, amplasat pe teritoriul comunei Roşieşti;

Dată astăzi, 23 noiembrie 2007


PREŞEDINTE,
Corneliu Bichineţ

Avizat pentru legalitate:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Copyright © de Consiliul Judetean Vaslui Toate drepturile rezervate.

Publicat pe: 2007-11-23 (1633 citiri)

[ Inapoi ]

  Acasa Utile Contact